Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
(GMT+08:00) 2006-10-16 19:57:41    
Liu Qi despre preg»Ģirea olimpiadei din 2008

cri-1

C¶rd au mai r鉳as exact 2 ani p¶r’’la deschiderea jocurilor olimpice din 2008, Liu Qi, membru al B.P. al C.C. al P.C. Chinez, secretarul comitetului municipal de partid Beijing, preźædintele Comitetului de Organizare a Jocurilor Olimpice de la Beijing, a acordat un interviu presei afirm¶rd c’’de 5 ani preg»Ģirile pentru olimpiada din 2008 se desfŻhoar’’頽 condi–ui bune. Toate obiectivele propuse sunt 頽 grafic, Se pune baza solid’’pentru desfŻhurarea unei olimpiade cu specific pronun–mt ķ¾ de 頽alt nivel. El a mai men–uonat c’’au 頽ceput lucrä¤ile de construc–ue la toate stadioanele, sąĒile de sport ķ¾ celelalte amenajä¤i proiectate. Transformarea ķ¾ modernizarea celor deja existente au 頽ceput de asemenea ķ¾ dotä¤ile aferente se afl’’頽 curs de realizare potrivit planului.

Liu Qi a reamintit c’’la olimpiada din 2008 s-au stabilit 28 de discipline sportive cu 302 probe. Au fost aprobate de CIO toate agendele competi–uonale, au fost desemnate toate sąĒile de competi–ue ķ¾ majoritatea sąĒilor de antrenament, s-au constituit organismele de preg»Ģire pentru concursurile de iahting din Qingdao ķ¾ comepti–uile preliminare de fotbal din Tianjing, Shanghai, Shenyang ķ¾ Qinghuangdao. Cu aprobarea CIO, concursurile de echita–ue vor avea loc la Hong Kong.

ē® spiritul „preg»Ģirii simultane a celor dou’’olimpiade", au fost demarate la 5 iunie 2006 exploatä¤ile de piaĮ ale jocurilor paralimpice. 22 de 頽treprinderi chineze ķ¾ strąæne au devenit parteneri ķ¾ sponsori ai acestora.

CÜf despre efectele exploatä¤ii de piaĮ ale olimpiadei, Liu Qi a afirmat c’’acestea au mari perspective, 頽treprinderile manifest¶rd un mare interes. Deja 11 頽treprinderi au devenit parteneri ai JO din 2008 ķ¾ alte 9 le vor sponsoriza. Au fost deschise 頽 頽treaga –mr’’248 de magazine specializate 頽 desfacerea produselor olimpice. Au fost emise dou’’seturi de timbre dedicate competi–uei de la Beijing.

ē® ce priveĮMe activit®łile propagandistice ķ¾ culturale, Liu Qi a men–uonat c’’acestea se desfŻhoar’’ordonat, asigur¶rd o bun’’atmosfer’’social’’ Au fost organizate concursuri de selec–ue pentru emblema, mascotele, deviza ķ¾ c¶rtecele olimpice, mobiliz¶rd din plin ini–uativa ķ¾ participarea 頽tregii societ®łii la olimpiad’’

Dup’’cum a mai informat Liu Qi, planurile privind ĮMafeta tor–qi olimpice ķ¾ ceremonia de deshidere sunt 頽 curs de elaborare. Acestea vor reflecta spiritul sloganului „o singur’’lume, un singur vis". Ceremonia de deschidere va fi nu numai o demonstra–ue a civiliza–uei chineze ķ¾ a culturii strąĒucite a celor 56 de na–uonalit®łi conlocuitoare din –mra noastr’’ dar ķ¾ o 頽f®łiķĮre a realizä¤ilor ob–unute 頽 modernizarea Įrii.

Liu Qi a comunicat c’’vor fi puse 頽 v¶rzare peste 7 milioane de bilete pentru competi–uile olimpice. Majoritatea vor avea un pre’’moderat. Excep–ue fac tichetele pentru ceremoniile de deshidere ķ¾ 頽chidere, ca ķ¾ acelea pentru cÜfeva comepti–ui importante.