Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
(GMT+08:00) 2006-10-16 20:01:45    
Deschiderea emisiunii RCI dedicate olimpiadei

cri-1

La 8 august 2006 s-a inaugurat la Beijing CRI Olympic Radio, primul program de radiodifuziune dedicat JO de la Beijing.

Programele, transmise pe frecven–m de unde medii de 900 m se difuzeaz’’頽 zona Beijingului, 24 de ore din 24, 頽 limba chinez’’ķ¾ 8 limbi strąæne. Emisiunile se pot recep–uona ķ¾ „online" la adresa de web: radio2008.cri.cn.

Emisiunile ofer’’cele mai proaspete ķ¾ mai cuprinz»Ģoare informa–ui despre preg»Ģirile sub diferite aspecte ale JO de la Beijing, despre competi–ui preolimpice, despre situa–ua social-economic’’ķ¾ cultural’’a Beijingului. CRI Olympic Radio ajut’’pe cet®łeni strąæni afla–u 頽 capitala Įrii noastre s’’cunoasc’’activit®łile de preg»Ģire a JO de la Beijing ķ¾ alte informa–ui interesante legate de acest eveniment.

Cu prilejul deschiderii emisiunii, preźædintele CIO, Jacques Rogge, a transmis un mesaj de felicitare.

Publicarea pictogramelor olimpice

ē® august 2006 au fost date publicit®łii pictogramele jocurilor olimpice din 2008, care reprezent’’disciplinele sportive incluse 頽 lista competi–uilor. Ele integreaz’’farmecul pictural al inscrip–uilor antice chinezeĮMi cu träz»Ģurile simplificate specifice graficii moderne, f鉩¶rdu-le uķŗr de identificat, de folosit ķ¾ de memorizat. Imaginile sugereaz’’mi篶area, for–m ķ¾ gra–ua.

Festival Cultural Olimpic „Beijing 2008"

ē®tre 23 iunie ķ¾ 15 iulie 2006 s-a organiziat cea de-a 4-a edi–ue a Festivalului Cultural Olimpic „Beijing 2008".

La ceremonia deschiderii a fost dezvelit un panou uria’’cu emblema celei de-a 29-a edi–ui a olimpiadei ķ¾ cu sloganul acesteia „O singur’’lume, un singur vis". Panoul montat l¶rg’’Zidul Chinezesc are o lungime de 67 m ķ¾ o 頽ąĒ–ume de 18 m. A fost prezentat’’o pictur’’cu o lungime de 2008 metri, care a fost realizat’’de un milion de copii din peste 200 de oraźæ chinezeĮMi. ē® perioada festivalului s-au organizat 28 de ac–uuni cultural-artistice.

Marele muzician american Quincy Jones va compune pentru Olimpiada de la Beijing

Compozitorul american Quincy Jones, 頽 v鈘st’’de 73 de ani, a declarat la Beijing c’’va participa la compunerea imnului olimpiadei din 2008 ķ¾ va organiza 頽 2008, la Beijing, un concert de mare amploare, prezent¶rd lumii capitala Įrii noastre.

Quincy Jones a compus prima melodie din lume care a fost difuzat’’pe Lun’’ Tot el a fost nominalizat de 77 de ori la Premiile Grammy ķ¾ a c夂tigat 27 dintre acestea. El a fost nominalizat de 7 ori pentru premiul Oscar ķ¾ a ob–unut un trofeu.

Tor–m olimpic’’va urca pe cel mai 頽alt v鈘f muntos din lume

ŽŖafeta tor–qi olimpice va trece prin 28 de oraźæ de pe cele cinci continente ale lumii ķ¾ 70 de oraźæ din China ķ¾ va ajunge pe Choomolungma, cel mai 頽alt pisc muntos din lume, a anun–mt un demnitar al Comitetului de Organizare a Olimpiadei de la Beijing.

ŽŖafeta tor–qi olimpice va dura 145 de zile. Aceasta va 頽cepe de la 21 martie 2008 ķ¾ se va 頽cheia la 8 august. Circa 15.000 de persoane din toat’’lumea vor face parte din ĮMafet’’

Mä¤ci poĮMale cu tem’’olimpic’’

A fost lansat’’recent la Beijing o nou’’serie de timbre intitulat’’„Cea de-a 29-a edi–ue a olimpiadei ’’discipline". Seria const’’din 4 timbre cu imagini din baschet, scrim’’ iahting ķ¾ gimnastic’’ Este al doilea set de piese filaterice dedicate olimpiadei din 2008 emis de –mra noatr’’ Primul set emis anul trecut reprezent’’emblema ķ¾ mascotele celei de-a 29-a edi–ui a olimpiadei din 2008 de la Beijing.