Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
(GMT+08:00) 2006-10-17 17:48:44    
Sculptorul M. P. Goreniuc a adus o lucrarea pentru parcul olimpic de la Beijing

cri-1

Mircea Paul Goreniuc este un sculptor american de origine rom¶r’’ Acum 4 ani el a realizat o lucrare intitulat’’„Dans 頽 spa–uu pentru pace", amplasat’’頽 Parcul Interna–uonal de Sculpturi de la Beijing. Anul trecut a participat cu lucrarea „Simfonie de pace" la cea de-a doua edi–ue a Bienalei Interna–uonale de Art’’de la Beijing. La invita–ua ambasadorului rom¶r la Beijing, Viorel Isticioaia Budura, a venit la 17 iunie 2006 頽 capitala Chinei pentru a organiza o expozi–ue personal’’cu imagini fotografice ale lucrä¤ilor. Expozi–ua s-a deschis la 3 iulie 頽 saloanele ambasadei Rom¶riei din Beijing ķ¾ a constat din 40 de fotografii care acoper’’o activitate de 40 de ani, de la sculpturi 頽 r鉪鉩ini, mŻhti populare, la sculpturi 頽 bronz ķ¾ lucrä¤i de art’’monumental’’ instalate 頽 diferite oraźæ din California. S-au putut admira ķ¾ 3 lucrä¤i create 頽 mod special pentru concursul organizat de Comitetul de Organizare a Olimpiadei din Beijing. Cele selectate vor fi instalate 頽 Parcul Olimpic.

Domnul Goreniuc a fost 頽 vizit’’la RCI pe 27 iunie ķ¾ a acordat un interviu redac–uei noastre. Despre sculpturile de pe str銁ile Beijinului, el a ar»Ģat: „Sculptorii chinezi au demonstrat prin lucrä¤ile lor calitatea educa–uei artistice pe care au primit-o 頽 China ķ¾ lucrä¤ile instalate 頽 Beijing sunt 頽 armonie cu mediul 頽conjur»Ģor ķ¾ completeaz’’arhitectura modern’’care exsist’’acum 頽 Beijing. Sunt cl鉪iri cu 30-40 de etaje ķ¾ parcuri verzi ķ¾ toate aceste sculpturi aduc veselie ķ¾ optimism persoanelor care le v鉪."

Despre capitala Įrii noastre el a declarat: „Eu am fost foarte impresionat de Beijing 頽c’’de acum 4 ani, c¶rd am venit pentru prima oar’’ ķ¾ 頽 fiecare an am observat din ce 頽 ce mai mult progres, din ce 頽 ce mai multe cl鉪iri care au fost construite. Beijingul o s’’demonstreze 頽tregii lumii c¶rd jocurile olimpice o s’’頽ceap’’adevä¤ata faĮ a Chinei moderne, care o s’’impresioneze 頽treaga lume.