Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
(GMT+08:00) 2006-10-16 20:03:44    
Doctori–m Wang Xiaoguang 頽 Rom¶ria

cri-1

Doamna Wang Xiaoguang s-a näzcut 頽 anul 1953 la Beijing. ē® familia sa medicina tradi–uonal’’a fost practicat’’din genera–ue 頽 genera–ue. Nu e de mirare c’’doamna Wang a deprins 頽c’’din tinere–q tehnica acupuncturii.

ē® decembrie 1998, la invita–ua Asocia–uei Rom¶re de Prietenie cu R.P.Chinez’’ doctori–m Wang Xiaoguang, care lucra atunci la Institutul de Acupunctur’’al Academiei Chineze de Medicin’’Tradi–uonal’’ a sosit la Geoagiu-Bąæ, 頽cep¶rd s’’activeze la Centrul Medical ķ¾ de Terapie din aceast’’localitate. Datorit’’renumelui medicinii tradi–uonale chineze, mul–u bolnavi rom¶ri au venit din diferite localit®łi ale Įrii, cu convingerea c’’doctori–m din China ĄV va vindeca. Centrul medical s-a umplut de pacien–u.

ē®tr-un interviu acordat redac–uei noastre, doamna Wang ne-a spus: „ē® munca mea aplic tratamente prin acupunctur’’ķ¾ moxibustie, näzcute 頽 China antic’’ķ¾ transmise de mii de ani, din gerera–ue 頽 genera–ue, iar 頽 diagnosticarea bolilor, 頼bin metodele specifice medicinii tradi–uonale chineze cu cele ale medicinii moderne."

Doctori–m Wang a ajutat la Geoagiu-Bąæ, p¶r’’頽 aprilie 2001, mul–u pacien–u s’’scape de peste boli grave ķ¾ s’’rebucure din nou de o viaĮ s鉵»Ģoas’’ Unii dintre pacien–u erau demnitari sau personalit®łi marcante, al–ui au venit chiar din SUA, Germania, Italia, Fran–m, Austria sau alte Įri. Cei mai mul–u erau oameni de r¶rd. Doamna Wang i-a tratat la fel, f䤒’nici o discriminare. Unii dintre pacien–ui cu probleme materiale au fost trata–u gratuit. ē® biroul doamnei Wang se gäzeau 頽 fiecare zi buchete de flori oferite de cei vindeca–u.

Un t鉵鈘 cu r鉵i la umä¤ ķ¾ la bra–£l drept, 頽 urma tratamentului inadecvat din trecut, ajunsese s’’aib’’mu篶hi atrofia–u. Mu篶hii ķ¾-au revenit numai dup’’dou’’źædin–q. T¶rä¤ul a putut s’’i ofere flori doamnei Wang cu m¶ra dreapta ķ¾ i-a scris tot cu aceast’’m¶r’’adresa ķ¾ numä¤ul s»Š de telefon, consider¶rd-o „a doua mam’’.

O pacient’’ce avea toate 頽cheieturile inflamate era chinuit’’de dureri cumplite ķ¾ se mi篶a cu greutate. Dup’’o perioad’’de tratament, cele mai multe simptome au dispä¤ut. Fiul ei a telefonat din Germania interes¶rdu-se de starea mamei. So–£l bolnavei, cu lacrimi de bucurie 頽 ochi, i-a spus bąæatului: „Mama ta acum poate chiar s’’ķ¾ danseze."...

Doamna Wang a 頽ceput s’’lucreze din 2001, la o clinic’’la PiteĮMi, iar 頽 prezent trateaz’’頽 BucureĮMi. P¶r’’acum ea a tratat peste 20.000 de bolnavi. ē® cele mai multe cazuri efectul terapiei a fost satisf鉩»Ģor, iar starea bolnavilor s-a ameliorat.

Despre via–m 頽 Rom¶ria din aceĮMi ani, ea ne-a spus: „S’’fiu sincer’’ uneori 頼i este dor de cas’’ simt singur»Ģatea, dar sunt ķ¾ multe lucruri care m’’bucur’’ķ¾ fac s’’mi dispar’’dorul de cas’’ķ¾ sentimentul de singur»Ģate. Uneori un mesaj telefonic de la pacien–u m’’emo–uoneaz’’zile 頽tregi."