Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
(GMT+08:00) 2006-10-16 20:04:19    
Activit®łi organizate la Beijing marc¶rd 2 doi ani p¶r’’la inaugurarea olimpiadei din 2008

cri-1

Cea de-a 29-a edi–ue a olimpiadei de var’’se va deschide la Beijing 頽 2008 頽 a 8-a zi a lunii a 8-a (august) la ora 8 seara. Au r鉳as mai pu–un de doi ani p¶r’’la iaugurarea olimpiadei din capitala Chinei. Pentru a marca momentul c¶rd mai erau exact doi ani p¶r’’la eveniment, au fost organizate 頽 capitala Įrii noastre mai multe activit®łi festive.

ē®ceperea emisiunilor postului radio 頽 9 limbi CRI Olympic Radio

ē® momentul c¶rd au mai r鉳as numai 2 ani p¶r’’la debutul oficial al competi–uilor celei de-a XXIX-a Olimpiade de Var’’ Beijing 2008, mar–u, a fost inaugurat oficial la Beijing postul de radio dedicat jocurilor olimpice. Acesta emite 24 de ore din 24 頽 9 limbi: chinez’’standard, englez’’ rus’’ francez’’ spaniol’’ arab’’ japonez’’ coreean’’ķ¾ german’’ Programele con–un informa–ui despre olimpiad’’ servicii din via–m coditian’’ politica, economia ķ¾ cultura Chinei, ca ķ¾ despre turism, limbaj sportiv englezesc, inclusiv cursuri de limba englez’’’’a.

Este primul program multilingv de acest tip, special dedicat competi–uilor sportive olimpice din 2008 g銁duite la Beijing ķ¾ tuturor activit®łilor de preg»Ģire a acestui eveniment. Genericul emisiunilor este 頽 englez’’ „ CRI Olympic Radio" (RCI Radio Olimpic).

ē® zona Beijingului programul respectiv poate fi ascultat pe freven–m de unde medii de 900 m. Totodat’’programul este accesibil ķ¾ pe Internet. Ascult»Ģorii ĄW pot accesa pe adresa http://radio2008.cri.cn.

Conferin–m de pres’’privind stadiul preg»Ģirilor pentru olimpiada de la Beijing

Biroul de Pres’’de pe l¶rg’’Consiliul de Stat a organizat mar–u o conferinĮ de pres’’privind stadiul preg»Ģirilor pentru olimpiada de la Beijing. Conferin–m a fost prezidat’’de Hua Qing, adjunctul directorului biroului amintit. Cei doi vicepreźædin–u executivi ai Comitetului de Organizare a Olimpiadei din 2008 de la Beijing, Wang Wei ķ¾ Jiang Xiaoyu, au participat la conferinĮ ķ¾ au räzpuns la 頽trebä¤ile puse de reporterii veni–u din peste 100 de institu–ui de pres’’din China ķ¾ de peste hotare.

Demnitarii chinezi au declarat c’’sub conducerea guvernului central ķ¾ cu sprijinul poporului din toat’’–mra, activit®łile de preg»Ģire pentru olimpiada de la Beijing se desfŻhoar’’頽 condi–ui bune. S-au maturizat din ce 頽 ce mai mult condi–uile pentru organizarea unei edi–ui reuķ¾te a olimpiadei.

Mä¤ci poĮMale cu tem’’olimpic’’

Biroul PoĮMal de Stat din China ķ¾ Comitetul de Organizarea a Olimpiadei din 2008 de la Beijing au organizat 頽 comun mar–u o ceremonie de lansare a unui serii de mä¤ci poĮMale. Seria este intitulat’’„Cea de-a 29-a edi–ue a olimpiadei ? discipline" ķ¾ const’’din 4 timbre cu imagini din baschet, scrim’’ iahting ķ¾ gimnastic’’ Este un nou set de piese filaterice dedicate olimpiadei din 2008 emis de –mra noatr’’ ē® trecut au fost emise deja mä¤ci poĮMale reprezent¶rd emblema ķ¾ mascotele celei de-a 29-a edi–ui a olimpiadei din 2008 de la Beijing.

Evenimente majore din ultimii 5 ani legate de olimpiada din 2008

13 iulie 2001

S-a anun–mt la Moscova c’’Beijingul a ob–unut dreptul de g銁duire a celei de-a 29-a edi–ui a olimpiadei de var’’

13 decembrie 2001

A fost 頽fiin–mt Comitetul de Organizare a Olimpiadei din 2008 de la Beijing (BOCOG).

4 februarie 2002

Comitetul de Stat din China a elaborat Regulamentele privind protejarea simbolurilor olimpice. Documentul a intrat 頽 vigoare pe 1 aprilie 2002.

12 iulie 2002

Municipalitatea Beijing ķ¾ BOCOG au stabilit ķ¾ publicat 頽 comun Programul de ac–uune a olimpiadei de la Beijing, preciz¶rd sarcinile de preg»Ģire pentru aceast’’edi–ue a olimpiadei.

3 august 2003

S-a lansat emblema olimpiadei din 2008 de la Beijing, intitulat’’„ŽŖampila Chinei".

5 iunie 2005

S-a lansat programul „Voluntari pentru Olimpiada de la Beijing".

26 iunie 2005

S-a lansat deviza olimpiadei de la Beijing: „O singur’’lume, un singur vis".

11 noiembrie 2005

Au fost f鉩ute publice mascotele olimpiadei de la Beijing, numite „Fu Wa".