Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
(GMT+08:00) 2006-10-16 20:04:48    
Liu Xiang a corectat recordul mondial la garduri

cri-1

Data naĮMerii: 13 iulie 1983

OraķĄl natal: Shanghai

Prob’’ 110 m garduri

ē®ąĒ–ume:183 cm

Greutate:74 kg

ē® 2004 la JO de la Atena, atletul chinez Liu Xiang a cucerit medalia de aur la 110 m garduri cu performan–m de 12sec.91/100, egal¶rd recordul mondial creat de britanicul Colin Jackson. Dup’’doi ani, la 12 iulie 2006, cu dou’’zile 頽ainte de 頼plinirea v鈘stei de 23 de ani, Liu Xiang a b»Ģut recordul mondial cu 12 sec. 88/100.

Este primul chinez care a corectat recordul mondial la o prob’’atletic’’de alergare.

Referindu-se la antrenorul lui Liu Xiang, oamenii vorbesc despre Sun Haiping, antrenorul lui actual, dar cel care l-a descoperit pe Liu Xiang este instructorul Zhong de la 篶oala primar’’頽 care a studiat alerg»Ģorul.

ē®tr-o zi, acum 16 ani, pe c¶rd copilul Liu Xiang se juca cu prietenii, alerg¶rd pe terenul 篶olii, instructorul sportiv Zhong l-a v銁ut pe Liu ķ¾ s-a mirat c’’bąæatul din faĮ alerga foarte uķŗr, c’’gleznele sale erau foarte mobile, dar 頽 acelaķ¾ timp el alerga cu paķ¾ foarte largi. Zhong a constatat c’’Liu ar putea fi un atlet talentat. L-a luat deoparte ķ¾ l-a 頽trebat: „Äėi place s’’alergi?". Bąæatul a räzpuns imediat c’’ĄV place foarte mult.

ē® continuare instructorul l-a programat pe Liu la antrenamente 頼preun’’cu al–u elevi. Astfel 頽 urm»Ģorii doi ani ķ¾ mai bine Liu Xiang a f鉩ut multe exerci–ui pentru a-ķ¾ spori for–m fizic’’ Mentorul s»Š ķ¾-a dat seama c’’Liu este un elev care iubeĮMe competi–ua ķ¾ poate ob–une rezultate mai bune 頽 concursuri decÜf la antrenamente. Mul–u elevi au emo–ui la concursuri, 頽s’’Liu Xiang se simte relaxat ķ¾ ĄV place s’’se 頽treac’’cu al–ui.

La v鈘sta de 9 ani Liu a 頽ceput s’’practice sä¤itura 頽 頽ąĒ–ume. S-a antrenat timp de 4 ani la sä¤itura 頽 頽ąĒ–ume, ajung¶rd 頽 1996 campion de juniori al oraķĄlui Shanghai la aceast’’prob’’

Chiar 頽 momentul c¶rd a devenit campion la sä¤itura 頽 頽ąĒ–ume, antrenorul Sun Haiping l-a adus 頽 echipa sa. ē®ąĒ–umea, viteza mare ķ¾ ritmul rapid al paķ¾lor a atras 頽 mod special aten–ua antrenorului, care a fost convins c’’Liu este un talent extraodinar pentru proba de garduri.

Din 1999 p¶r’’la olimpiada de la Atena, 頽 numai 5 ani, Liu Xiang a creat o legend’’頽 istoria atletismului chinez ķ¾ mondial. Care este misterul succesului atletului chinez?

Dup’’cum se ĮMie, 頽 competi–uile interna–uonale chinezii sunt favori–u 頽 sporturile unde este nevoie de mare flexibilitate ķ¾ vitez’’de reac–ue, f䤒’a fi la fel de buni 頽 cele bazate pe forĮ fizic’’ ē®s’’viteza sa extraordinar’’constituie numai o parte a succesului. Liu a fost ajutat ķ¾ de antrenamentele ĮMiin–ufice ķ¾ capacitatea 頽alt’’de 頽–qlegere. ē® cercurile atletice interna–uonale se apreciaz’’c’’ritmul rapid al paķ¾lor lui Liu 頽tre garduri ķ¾ viteza irezistibil’’pe ultima parte a parcursului de 110 metri sunt principalele atuuri ale atletului chinez medaliat cu aur la Atena.

„Intensitatea antrenamentelor va fi ridicat’’頽 mod sigur. Liu Xiang este un sportiv inteligent ķ¾ 頽–qlege bine programul de antrenamente, particip頽d la acestea cu toat’’convingerea", a declarat antrenorul s»Š, Sun Haiping.