Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>

Activit®łi organizate la Beijing marc¶rd 2 doi ani p¶r’’la inaugurarea olimpiadei din 2008
Deschiderea emisiunii RCI dedicate olimpiadei
O olimpiad’’verde tehnico-ĮMiin–ufic’’ķ¾ umanist’’/a>
Liu Qi despre preg»Ģirea olimpiadei din 2008
Visul olimpic al chinezilor
v Scurte mesaje:  Contacte ķ¾ schimburi prieteneĮMi

Vizita 頽 China a delega–uei Autorit®łii de Control a Rom¶riei

O delega–ue a Autorit®łii de Control a Guvernului Rom¶r 頽 frunte cu Emanoil Negu’’ secretar de stat, źæful institu–uei men–uonate a efectuat 頽tre 13 ķ¾ 18 iunie 2006 o vizit’’de lucru 頽 –mra noastr’’ķ¾ a purtat cu acest prilej convorbiri cu Li Zhilun, ministrul chinez al supervizä¤ii. Oaspe–ui rom¶ri au mai vizitat oraźæle Nanjing ķ¾ Qingdao. Domnul Emanoil Negu’’a acordat la 頽cheierea vizitei un interviu redac–uei noastre, apreciind 頽 mod elogios activit®łile de supervizare ķ¾ de combatere a corup–uei din China.

v O delega–ue RCI a vizitat R.Moldova

O delega–ue a postului nostru, RCI, condus’’de Kong Lingbao, membru din conducerea institu–uei a efectuat 頽tre 17 ķ¾ 20 iunie 2006 o vizit’’de prietenie 頽 R. Moldova.


Sculptorul M. P. Goreniuc a adus o lucrarea pentru parcul olimpic de la Beijing

 

Doctori–m Wang Xiaoguang 頽 Rom¶ria
Doamna Wang Xiaoguang s-a näzcut 頽 anul 1953 la Beijing.  ē® familia sa medicina tradi–uonal’’a fost practicat’’din genera–ue 頽 genera–ue.
Liu Xiang a corectat recordul mondial la garduri

ē® 2004 la JO de la Atena, atletul chinez Liu Xiang a cucerit medalia de aur la 110 m garduri cu performan–m de 12sec.91/100, egal¶rd recordul mondial creat de britanicul Colin Jackson.

Dup’’doi ani, la 12 iulie 2006, cu dou’’zile 頽ainte de 頼plinirea v鈘stei de 23 de ani, Liu Xiang a b»Ģut recordul mondial cu 12 sec. 88/100.

Este primul chinez care a corectat recordul mondial la o prob’’atletic’’de alergare. 

ē®tr-o zi, acum 16 ani, pe c¶rd copilul Liu Xiang se juca cu prietenii, alerg¶rd pe terenul 篶olii, instructorul sportiv Zhong l-a v銁ut pe Liu ķ¾ s-a mirat c’’bąæatul din faĮ alerga foarte uķŗr, c’’gleznele sale erau foarte mobile, dar 頽 acelaķ¾ timp el alerga cu paķ¾ foarte largi. Zhong a constatat c’’Liu ar putea fi un atlet talentat. L-a luat deoparte ķ¾ l-a 頽trebat: 勎–u place s’’alergi?". Bąæatul a räzpuns imediat c’’ĄV place foarte mult. ē® continuare instructorul l-a programat pe Liu la antrenamente 頼preun’’cu al–u elevi. Astfel 頽 urm»Ģorii doi ani ķ¾ mai bine Liu Xiang a f鉩ut multe exerci–ui pentru a-ķ¾ spori for–m fizic’’

Edi–ua X Edi–ua IX Edi–ua VIII Edi–ua VII Edi–ua VI Edi–ua V
Edi–ua IV Edi–ua III Edi–ua II