Despre CRIRedacľua noastr  /A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi Ýż mediu

Economic

Sport

Naľuonalit«¨i din China

Turism 頽 China

Buc╗╠ńĄia chinez  /A>
(GMT+08:00) 2006-10-17 15:52:07    
OraÝ└l cultural - Shanghai

cri-1

Dragi prieteni, cum v-am spus data trecut   ast銁i ne vom continua vizita la Shanghai.

Ca ora  cultural din estul Chinei, Shanghai-ul are multe instituľui de studii superioare cunoscute 頽 China Ýż 頽 toat  lumea. Trebuie s  menľuon鉳, printre altele, Universitatea Fudan.

Universitatea Fudan

Universitatea a fost denumit  de c╗╠re cunoscutul pedagog chinez Ma Xiangbo, iar cele patru caractere ale denumirii au fost scrise de fostul lider chinez Mao Zedong. ┌s dr. Sun Yatsen, premerg╗╠orul revoluľuei chineze, a fost strÂrs legat de aceast  universitate, susľunÂrd demonstraľuile studenľq┴Mi din cadrul Mi篶ńĄii de la 4 mai 1919.

Sala Denghui este o cl鉪ire cunoscut  din campusul Universit«¨ii, construit  頽 memoria fostului rector Li Denghui, Ýż reprezint  un loc important pentru adunarea studenľulor Ýż a profesorilor. Mai mulľu conduc╗╠ori strÓ┐ni, precum fostul preŕ┐dinte francez Valery Giscard d碋staing Ýż fo┴Mii preŕ┐dinľu americani Ronald Reagan Ýż Bill Clinton, au rostit discursuri 頽 aceast  sal  

EvocÂrd aniversarea centenarului Universit«¨ii, un profesor universitar ne spune:

"Aniversarea a fost chiar ca un festival. Au fost 頽 campus peste 30 de mii de fo┴Mi absolvenľu Ýż cursurile au fost anulate pentru 3 zile. Noi ne-am concentrat toate eforturile pentru aceast  aniversare. Au fost ľunute multe prelegeri. Peste 100 de rectori din strÓ┐n╗╠ate au avut, 頽 timpul centenarului, discuľui informative la Fudan. "

Cu ocazia centenarului acestei universit«¨i, s-au construit o nou  poart  de lemn 頽 stil chinezesc, cu ľugle negre, Ýż un acoperi  cu patru colľúri ridicate 頽 sus Ýż cl鉪irea Guanghua, numit  Ýż cl鉪irea geam鉵, care este foarte frumoas  Ýż aminte┴Me de aniversarea centenar  

Universitatea de Transporturi de la Shanghai

Pe lÂrg  Universitatea Fudan, 頽 Shanghai se mai gńzesc Ýż alte universit«¨i care merit  vizitate, aÝ┴ cum ne spune doamna Yuan Xuehui: 

"Universitatea de Transporturi de la Shanghai este una dintre cele mai vechi universit«¨i din China, 頽 al cńĄei campus sunt multe cl鉪iri din lemn, precum biblioteca. Este foarte interesant c  atunci cÂrd mergi 頽 aceste cl鉪iri, duÝ└meaua de lemn sc鈘É└ie sub picioare. Universitatea Tongji este cunoscut  pentru facultatea sa de arhitectur   iar planul campusului este optim. Lacul Liwa, din campusul Universit«¨ii Pedagogice din Estul Chinei (UPEC) este foarte frumos. Avem o vorb   s  ľu cauľu iubirea la UPEC pentru c  este un loc romantic."

Pentru un ora   cel mai fermec╗╠r este modul de trai al oamenilor. Locuitorii Shanghai-ului au o viaÉ┴ elegant  Ýż plin  de gust. Un coleg de-al meu descrie impresiile sale despre Shanghai, spunÂrd c  Shanghai-ul este un ora  format din dou  extremit«¨i, una modern  Ýż una strńşeche. š« spatele zg鈘ie-norilor din zare este faľm fostului Shanghai. Pe bulevardele metropolei se 頽t▄knesc strÓ┐ni de diferite culori Ýż fete frumoase 頼br鉩ate dup  ultimele tendinľq 頽 mod   dar pe str鉪uľqle vechi se ascunde o alt  lume: 頽 curľu oamenii fac mÂrcare, usuc  haine, stau de vorb  sau joac  cńĄľu. Poľu s  te 頽torci din secolul 21 頽 anii 30 ai secolului trecut 頽 numai 3 minute.

Doamna Yuan Xuehui ne aminte┴Me 頽t鈓plńĄile sale din copilńĄie:

„Shengjianbao (un fel de p▄hne cu umplutur  prÓ┬it  頽 ulei) este o specialitate care se gńze┴Me numai la Shanghai. CÂrd eram mic   頽 fiecare weekend, bunicul ne lua pe noi, eu Ýż alľu copii, la gustńĄi, Ýż anume la Shengjianbao. Acest preparat este foarte bun pentru copii, mai ales cÂrd este 頽c  fierbinte."

Pe lÂrg  specialit«¨i, nu trebuie s  ratezi nici mÂrcńĄurile locale.

„Cel mai cunoscut restaurant cu mÂrcńĄuri locale este restaurantul Dexing, deschis acum 100 ani. š┤i plac foarte mult mÂrcńĄurile Shanghai-ului. „Cele trei f夂ii" este felul cel mai cunoscut 頽 buc╗╠ńĄia shanghaiez   Modul de pregÓ║ire este s  se pun  f夂iile de pasńĄe, lńztar de bambus Ýż brÂrz  de soia, 頼preun  cu ciupercile, 頽tr-o oal   care se las  pe aburi ceva timp, dup  care 頽 oal  se adaug  ciorb  de pasńĄe. MÂrcarea este foarte gustoas  "

MÂrcarea cu stilul Shanghai

Acesta este oraÝ└l Shanghai, metropol  modern  Ýż tradiľuonal  頽 acelaÝż timp. Realizatoarea Ýż prezentatoarea Zhang Xue v  a┴Meapt  la o nou  頽t▄knire s鉷t鉳Âra viitoare, la rubrica „Informaľui turistice".

Pe aceeaÝż tema