Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
(GMT+08:00) 2006-11-27 15:13:23    
RCI la 65 de ani de la fondare

cri-1

Vocea sa räzun’’pe cele cinci continente

Are prieteni pretutindeni 頽 lume

RCI la 65 de ani de la fondare

A prezenta China lumii, a prezenta lumea Chinei ķ¾ a prezenta evenimentele interna–uonale majore pentru lume

La 3 decembrie 2006 se 頼plinesc 65 de ani de la 頽fiin–mrea postului Radio China Interna–uonal.

Näzcut 頽 vÜkv»Ģąæle R銁boiului de RezistenĮ 頼potriva Agresiunii Japoneze, 頽 oraķĄl Yan'an, din nord-vestul Įrii, postul nostru se numea atunci Radio Xinhua. La 3 decembrie 1941 acest post a 頽ceput s’’difuzeze emisiuni 頽 limba japonez’’ primul crainic fiind o cet®łean’’japonez’’ Hara Kiyoshi. EmiĮtorul postului avea o putere de numai 300 W.

ē® septembrie 1947 a fost lansat’’emisiunea 頽 limba englez’’ care putea fi recep–uonat’’頽 Asia de sud ķ¾ sud-est ķ¾, 頽 condi–ui meteorologice favorabile, chiar 頽 Europa ķ¾ America de Nord. Puterea emiĮtoarelor postului ajunsese atunci la 10 kW.

Dup’’proclamarea R.P.Chineze, 頽 1949 Radio Xinhua ķ¾-a mutat sediul la Beijing ķ¾ a 頽ceput s’’difuzeze 頽 aprilie 1950 emisiuni cu semnalul Radio Pekin.

Dup’’punerea 頽 aplicare la sf鈘ķ¾tul anilor 70 ai secolului trecut a politicii de reform’’ķ¾ deschidere, postrul nostru de radio a cunoscut o rapid’’dezvoltare. Ast銁i RCI transmite zilnic 1112,5 ore de emisiuni 頽 38 de limbi strąæne, 頽 limba chinez’’standard, precum ķ¾ 頽 alte 4 dialecte ale chinezei vorbite. Unele emisiuni sunt retransmise 頽 diferite Įri pe lungimi de unde medii sau FM. Anul acesta RCI a 頽fiin–mt la Nairobi, capitala Kenyei, ķ¾ la Vientiane, capitala Laosului, posturi de radio FM.

RCI are la ora actual’’o re–qa de coresponden–u 頽 29 de Įri ķ¾ regiuni ale lumii, la care se adaug’’coresponden–ui din toate provinciile, regiunile autonome ķ¾ municipiile de subordonare central’’ale Įrii.

Pentru a satisface dorin–qle unui numä¤ cresc¶rd de cet®łeni strąæni care vin 頽 –mra noastr’’pentru studii, afaceri, munc’’sau excursii, ca s’’cunoasc’’situa–ua din China, istoria, cultura ķ¾ via–m complex’’a poporului chinez, RCI a deschis 頽 ultimii ani pe teritoriul Įrii mai multe emisiuni 頽 banda FM 頽 limbile chinez’’ englez’’ rus’’ spaniol’’ arab’’ german’’ japonez’’ķ¾ coreean’’ precum CRI News Radio, Easy FM, Hit FM. Recent a fost lansat’’o emisiune multilingv’’special’’consacrat’’jocurilor olimpice din 2008.

Din 1998 RCI a 頽ceput s’’ķ¾ dezvolte servicii radiofonice pe Internet, lans¶rd CRI-Online. La ora actual’’ acest website lanseaz’’informa–ui 頽 43 de limbi scrise ķ¾ 48 de limbi sonore.

RCI are ķ¾ un centru de televiziune ce realizeaz’’emisiuni privind via–m interna–uonal’’ Acestea sunt transmise prin satelit c»Ģre peste 300 de posturi de televiziune din –mra noastr’’

RCI editeaz’’un ziar 頽 limba chinez’’ intitulat (頽 traducere) World News Journal, ķ¾ cÜfeva zeci de publica–ui 頽 diferite limbi. Publica–ua 頽 rom¶r’’este Puntea prieteniei.

RCI are ascult»Ģori pe toate meridianele Globului. ē® present sunt constituite 頽 diferite Įri peste 3.600 de cluburi de ascult»Ģori. ē® 2005 au fost primite 2.170.000 de scrisori ķ¾ mesaje sosite din peste 200 de Įri ķ¾ regiuni ale lumii.

Directorul general al RCI, Wang Gengnian, a declarat: „Radio China Interna–uonal s-a dezvoltat de la un simplu post de radio la o institu–ue mass-media cu caracter modern ķ¾ complex, orientat’’c»Ģre –mr’’ķ¾ strąæn»Ģate ķ¾ format’’atÜf din servicii tradi–uonale de radiodifuziune, televiziune ķ¾ pres’’scris’’ cÜf ķ¾ din transmisii multimedia prin internet."

Cei circa 1500 de angaja–u chinezi ķ¾ 120 de lucr»Ģori strąæni ac–uoneaz’’pentru transformarea postului 頽tr-un complex modern de radiodifuziune interna–uonal’’ pentru ca oamenii din afara Įrii s’’cunoasc’’mai bine China, iar chinezii s’’cunoasc’’mai bine restul lumii.

- Redac–ua