Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
• RCI la 65 de ani de la fondare
La 3 decembrie 2006 se 頼plinesc 65 de ani de la 頽fiin–mrea postului Radio China Interna–uonal. Näzcut 頽 vÜkv»Ģąæle R銁boiului de RezistenĮ 頼potriva Agresiunii Japoneze, 頽 oraķĄl Yan'an, din nord-vestul Įrii, postul nostru se numea atunci Radio Xinhua. La 3 decembrie 1941 acest post a 頽ceput s’’difuzeze emisiuni 頽 limba japonez’’ primul crainic fiind o cet®łean’’japonez’’..
• Felicitä¤i de pe ambele maluri ale Prutului
Stima–u ascult»Ģori, dup’’cum v-am prezentat c’’RCI transmite emisiuni 頽 43 de limbi, printre care se num䤒’ķ¾ cea rom¶r’’ Emisiunea 頽 limba rom¶r’’a debutat la 29 august 1968. ē® cei 38 de ani, a cunoscut de asemenea o dezvoltare puternic’’...
• S’’depunem eforturi conjugate pentru edificarea unui sistem interna–uonale de radiodifuziune modern’’/a>
X: Stima–u ascult»Ģori, la microfon XXX. Duminic’’ 3 decembrie 2006, Radio China Interna–uonal, care v’’–une companie zi ķ¾ noapte, ķ¾-a serbat a 65-a aniversare a naĮMerii sale. ē® preajma evenimentului directorul postului nostru de radio, Wang ...
• Radio China Interna–uonal la a 65-a aniversare
Postul Radio Xinhua, care poart’’ast銁i numele de Radio China Interna–uonal, a fost fondat 頽 urm’’cu 65 de ani la Yan'an, baz’’de sprijin a revolu–uei chineze de atunci. De-a lungul anilor ce s-au scurs de atunci radiodifuziunea poporului chinez ...
• Prietenii noĮMri sunt pretudinteni 頽 lume
Dragi ascult»Ģori, la microfon, xxx. 3 decembrie este ziua postului nostru, Radio China Interna–uonal. Pentru RCI, care difuzeaz’’zilnic emisiuni 頽 38 de limbi strąæne, inclusiv chinez’’ ķ¾ 4 dialecte ale acesteia, cel mai important ķ¾ mi篶»Ģor fapt este s’’nbsp;...
• CRI la de 65 de ani
Dragi ascult»Ģori, la microfon, xxx. La 3 decembrie este ziua postului nostru, Radio China Interna–uonal. Cu 65 de ani 頽 urm’’un semnal foarte slab pe unde hertziene a 頽ceput s’’fie emis de la Yan½Xn, mic orŻhel din nord-estul Chinei. Cu trecerea timpului ...

Panoul electronic de la intrare

Panoul electronic de la intrare

Imagini de la intrare

Sala polivalent’’/center>

Expozi–ua permanent’’/center>

Macheta Globului P鉳¶rtesc
More>>
• Constantina P. ķ¾ Teodora POPA
Aceast’’poezie este compus’’de mine la 頼plinirea a 65 de ani a R.C.I. Aceast’’scrisoare o dedic tuturor celor din redac–ua emisiunilor 頽 limba rom¶r’’a R.C.I.-ului.
• Iosif Camar’’/a>
Abia acum am aflat de sä¤b»Ģoarea Radioului. Nu pot decÜf s’’v’’felicit pentru ceea ce sunte–u! 65 de ani 頽 care Radioul nu 頼b»Ģr¶reĮMe, ci dob¶rdeĮMi o tot mai mare vitalitate, nu e un lucru mä¤unt!
• Tania Iancu
Cele mai calde urä¤i de bine ķ¾ de s鉵»Ģate, 頼preun’’cu tradi–uonale urä¤i de LA MULĆā ANI! Pentru 頽treaga Redac–ue de Limba Rom¶r’’a RCI, atÜf pentru Noul An 2007 cÜf ķ¾ pentru cei 65 de ani 頼plini–u de cur¶rd de postul dvs.
• Elvira Iva篶u
Pe data de 17 noiembrie 2006, redac–ua de limba rom¶r’’a primit un mesaj prezentat de doamna Elvira Iva篶u, expert’’頽 limba rom¶r’’care a lucrat dou’’mandate 頽 redac–ua noastr’’ voce de aur al Radio rom¶resc 頽tre ani ...
• Duda’’Danielo
Dup’’experien–m unei vizite 頽 China, sub auspiciile acestui post de radio, sunt p»Ģruns de emo–ua 頽c’’vie a unui vis 頼plinit ķ¾ 頽tr-o asociere de imagine pot spune c’’Radio China Interna–uonal este parte integrant’’a sistemului meu de valori...
• Mesajul de felicitare de la Filiala Cluj a Asocia–uei Rom¶r’’de Prietenie cu R.P.Chinez’’/a>
Asocia–ua Rom¶r’’de Prietenie cu R.P.Chinez’’ filiala Cluj, 頽 numele celor peste 300 de membrii ai sąæ v’’transmite calde felicitä¤i cu ocazia aniversä¤ii a celor 63 de ani de existenĮ...
• D鉵il’’Ionu’’
Prin dumenavoastr’’am aflat mai multe despre China ķ¾ despre cultura chinez’’ sunte–u niĮMe oameni deosebi–u , m’’face–u s’’m’’simt legat de China...
• Nicolae Mircea Näztase
M’’bucur foarte mult c’’pe 3 decembrie, la cÜfeva zile de ziua na–uonal’’a Rom¶riei, Radio China Interna–uonal sä¤b»ĢoreĮMe 65 de ani, din care un 頽semnat numä¤ revin ķ¾ Serviciului Rom¶r...
• Mesajul de felicitare a ambasadorului Rom¶riei la Beijing, Viorel Isticioaia
Aniversarea a 65 de ani de la 頽fiin–mrea Radio China Interna–uonal este un eveniment cu semnifica–ui deosebite pentru aceast’’prestigioas’’institu–ue care, al»Ģuri de  ...
• Marin Dumitru
Sec–ua Rom¶r’’a R.C.I. a avut o contribu–ue majora la creĮMerea prestigiului  頽 lume a Republicii Populare Chineze. Dezvoltarea material’’ķ¾ profesional’’de azi a postului RCI este demn’’de mä¤e–ua Chinei...
• "Redac–ua Prietenii Chinei" din Gala–u
Mai sunt cÜfeva zile p¶r’’la data de 03 decembrie 2006, c¶rd institu–ua dumneavoastr’’va sä¤b»Ģori cei 65 de ani de existenĮ. Redac–ua noastr’’va transmite cu aceast’’ocazie felicitä¤i pentru cei 65 de ani de profesionalism jurnalistic...
• Alexandru Caramaliu
ē® cel mai scurt timp ve–u 頽cepe festivit®łile pentru aniversarea a 65 de ani a R.C.I. la 3 decembrie 2006 頽 Beijing ķ¾ sper ca scrisoarea s’’ajung’’la timp la aceast’’sä¤b»Ģoare a dvs, dar ķ¾ a noastr’’ noi fiecare 頽 felul nostru fiind mereu al»Ģuri de dvs. ca prieteni dragi ķ¾ fideli.
More>>
• Sprijinul acordat de ascult»Ģorii CRI
• Perspectivele de dezvoltare ale postului de RCI
• Istoria strąĒucit’’a postului Radio China Interna–uonal
• Amintiri din primii ani ai postului Radio China Interna–uonal