Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
(GMT+08:00) 2006-12-06 18:23:49    
Prietenii noĮMri sunt pretudinteni 頽 lume

cri-1

Dragi ascult»Ģori, la microfon, xxx. 3 decembrie este ziua postului nostru, Radio China Interna–uonal. Pentru RCI, care difuzeaz’’zilnic emisiuni 頽 38 de limbi strąæne, inclusiv chinez’’ ķ¾ 4 dialecte ale acesteia, cel mai important ķ¾ mi篶»Ģor fapt este s’’ajung’’la sufletul ascult»Ģorilor prin intermediul undelor electromagnetice. ē® cele urmeaz’’ s’’ne bucur鉳 頼preun’’de povestirile ale ascult»Ģorilor noĮMri.

- Poate c’’v’’aduce–u aminte cuvintele de 頽ceput rostite de premierul chinez Wen Jiabao la o conferinĮ de pres’’organizat’’頽 martie 2004:

„Peste 30 de elevi dintr-un liceu din Tonica, ora’’din statul american Kansas, mi-au pus 54 de 頽trebä¤i care se referau la aspectele politice, economice, culturale, sociale, via–m mea particular’’ķ¾ pasiunile mele, precum ķ¾ ce m¶rcä¤uri 頼i plac, dac’’ĮMiu sau nu kung-fu ķ¾ ce numä¤ port eu la pantofi. Este adevä¤at c’’ei au pus ochii pe China."

V’’aducem la cunoĮMinĮ c’’mai precis cele 54 de 頽terbä¤i au fost formulate de profesorul Richard Wilds, un vechi ķ¾ fidel ascult»Ģor al emisiunii noastre 頽 limba englez’’ ķ¾ de elevii sąæ. La 頽ceput Richard Wilds nu prea cunoĮMea China. Dar paralel cu ascultarea emisiunilor noastre, a devenit din ce 頽 ce mai interesat de cultura chinez’’

„Noi putem cunoaĮMe foarte mult despre cultura chinez’’despre sä¤b»Ģorile chinezeĮMi, de pild’’Sä¤b»Ģoarea Primä­erii, Anul Nou chinezesc".

Nu numai c’’el personal ascult’’emisiunile, dar audiaz’’頼preun’’cu elevii sąæ RCI. ē® anul 2004 ei au organizat o activitate pe tema „Dac’’ai ocazia s’’fii primit de premierul chinez, ce 頽trebare ĄV pui?" ē®tr-un timp de numai cÜfeva zile s-au adunat 54 de 頽trebä¤i care au fost transmise premierului Wen Jiabao prin intermediul postului nostru de radio.

Spre surpriza domnului Wilds, la 頽ceputul conferin–qi men–uonate, premierul Wen a pomenit cu mare interes aceste 頽trebä¤i. Dar o ķ¾ mai mare surpriz’’a avut c¶rd la sf鈘ķ¾tul anului respectiv a c夂tigat premiul special la concursul cine ĮMie c夂tig’’organizat de RCI pe tema „Pentru aniversarea a 55 de ani a noii Chine". Richard Wilds a sosit 頽 China ķ¾ a vizitat oraźæle Beijing ķ¾ Xi'an, lu¶rd contact direct cu cultura chinez’’

„ē®ainte am cunoscut China doar din c䤖u. C¶rd am venit 頽 China ķ¾ m-am aflat 頽 ea, am sim–ut profund cultura chinez’’atÜf de bogat’’ vast’’ 頽delungat’’ķ¾ profund’’"

ē® cei 65 de ani parcurķ¾ mul–u oameni din diferite col–£ri ale lumii au ajuns s’’頽drąŗeasc’’cultura chinez’’ascult頽d radioul nostru. Piotr Gerasimovici Rogulev, ascult»Ģorul nostru rus 頽 v鈘st’’de 80 de ani, ne-a spus:

„Eu am prins 頽 anul 1949 programul muzical difuzat de Radio China Interna–uonal. Ascult¶rd emisiuni ale postului de radio, am 頽ceput s’’cunosc China."

Un alt ascult»Ģor fidel al nostru din Spania, Alejandro Bronchales, aĮMeapt’’aproape sear’’de sear’’vocea venit’’din China.

„Toate rubricile 頽 limba spaniol’’頼i plac foarte mult. Dintre acestea rubricile „Via–m social’’ Cultura chinez’’ ķ¾ „Turism" sunt dosebite."

ē® urma ascultä¤ii cu mare aten–ue a emisiunilor noastre 頽 limba swahili, ascult»Ģorul kenian Utanda Shariff a fost laureat cu premiul special la concursul cine ĮMie c夂tig’’organizat de RCI 頽 2006 pe tema „Eu ķ¾ Radio China Interna–uonal". El este invitat la Beijing unde va sä¤b»Ģori 頼preun’’cu noi ziua radioului nostru la aniversarea a 65 de ani de emisiuni. El a spus:

„ Acum 8 ani am 頽ceput s’’ascult Radio China Interna–uonal. Dup’’ce emisiunile 頽 limba swahili au 頽ceput s’’se transmit’’direct din Kenya, acestea se prind mult mai clar decÜf 頽ainte. Eu le ascult 頽 fiecare zi, n-am pierdut nicio zi. ē“i plac cultura, istoria, muzica Chinei, precum ķ¾ rubrica „Turism". Prin RCI eu cunosc din ce 頽 ce mai multe despre China ķ¾ acum iubesc China."

Marocanul Idrees Buwadina este un vechi ascultäxr al postului nostru ķ¾ un nou fan al web-site-ului CRI. Iat’’ce ne-a declarat:

„Eu cunosc China prin emisiunile de la Radio China Interna–uonal. Am 頽ceput s’’prind emisiuni chiar din 1989. P¶r’’ast銁i sunt deja 17 ani. La 頽ceput ascultam doar radioul. Pe urm’’am 頽ceput s’’trimit scrisori ķ¾ mesaje la redac–ua 頽 limba arab’’a RCI, mai ales 頽 ultimi ani, de c¶rd s-a deschis web-site-ul CRI. Acesta reprezint’’o platform’’larg deschis’’ Iar eu am devenit un navigator foarte frecvent pe acest site care prezint’’multe infoma–ui despre rela–uile chino-arabe, situa–ua din societatea musulman’’din China, cultura chinez’’de mare valoare ’’a."

Mul–u din prietenii noĮMri ne ascult’’nu numai personal. Ei au organizat cluburi ale ascult»Ģorilor RCI. Astfel numä¤ul ascult»Ģorilor noĮMri creĮMe necontenit, ca ķ¾ numä¤ul cluburilor de acest gen. Numä¤ul scrisorilor ķ¾ al mesajelor electronice sosite la redac–uile postului nostru a ajuns 頽 2005 la peste 2 milioane, iar pe anul 頽 curs va fi mai mare.

CĪĖiva ascult»Ģori din Nigeria au compus chiar un c¶rtec special dedicat radioului nostru.

„Noi am gäzit Radio China Interna–uonal,

Putem cunoaĮMe chiar pe drum lumea global’’

Prindem ķ¾ cronica actualit®łii ķ¾ rubrica dorit’’

Putem 頽v®ła f䤒’carte limba chinez’’

Śs participa la concurs „cine ĮMie c夂tig’’.

„Eu pot afla tot ce m’’intereseaz’’ spre exemplu arhitectur’’ muzic’’ķ¾ preparate delicioase." (頽 limba francez’’

„Pot afla informa–ui pe care nu le pot afla de la alte posturi de radio." (頽 limba hausa)

„ē“i ofer’’ocazia s’’am mai mul–u prieteni." (頽 limba japonez’’

„A devenit o parte inseparabil’’din via–m mea." (頽 limba german’’

ē® acest moment asculta–u un c¶rtec interpretat de Nagashima Yuka din Japonia la ceremonia de aniversare a 6 ani de la 頽fiin–mrea unei 猚oli Speran–m 頽 provincia Hebei din nordul Chinei. 猚oala respectiv’’este realizat’’prin dona–ua tatąĒui s»Š Nagashima Keiichi. Iat’’ce spunea 頽 momentul ceremoniei men–uonate.

„ē® primul r¶rd eu trebuie s’’mul–£mesc Radioului China Interna–uonal. Cu ajutorul RCI noi am putut construi aceast’’篶oal’’ķ¾ tot cu ajutorul RCI aceast’’篶oal’’s-a putut dezvolta p¶r’’ast銁i."

Este adevä¤at c’’realizarea construc–uei 猚olii Speran–m din jude–£l Yixian al provinciei men–uonate se datoreaz’’postului nostru de radio.

„Ast銁i organiz鉳 aici o ceremonie de donare de c䤖u pentru licee afectate de tsunami."

Iar 頽 Sri Lanka ceremonia de donare pentru 篶oli afectate de tsunami organizat’’de redac–ua 頽 limba singhalez’’de la noi i-a mi篶at pe mul–u oameni. 猠ful redac–uei singhaleze, Wang Xiaodong, a ar»Ģat:

„ Noi am organizat 頽 Sri Lanka o dona–ue de mare amploare. Am cumpä¤at c䤖u pentru 5 篶oli cel mai grav afactate de tsunami din aceast’’–mr’’"

Iubirea dąænuieĮMe prin frecven–qle undelor hertziene p¶r’’頽 prezent.

„ Acum 35 de ani am 頽ceput s’’ascult Radio China Interna–uonal, r鉳¶rÜc un ascult»Ģor fidel al emisiunilor RCI. Pentru o persoan’’care a men–unut str¶rs un timp aķĮ de lung rela–ui prieneĮMi cu un post de radio ķ¾ a petrecut 頼preun’’atÜfea experien–q pl鉩ute ķ¾ nepl鉩ute, asemenea leg»Ģur’’este ca una de cäz»Ģorie, care a devenit o parte inseparabil’’din via–m acestei persoane."

ē® curtea Radio China Interna–uonal, cresc cĪĖiva cireķ¾ care sunt martori ai prieteniei dintre CRI ķ¾ ascult»Ģorii japonezi.

„AceĮMi pomi sakura au fost planta–u acum 10 ani de domnul Nagano, un ascult»Ģor nipon. Cireķ¾i japonezi cu flori foarte frumoase ķ¾ bogate considerate floarea na–uonal’’a Japoniei pot creĮMe foarte bine pe p鉳¶rtul Chinei, 頽 incinta RCI. Aceasta 頽seamn’’ceva."

ē® 2005, cu prilejul 頼plinirii a 55 de ani de la 頽fiin–mra redac–uei de limba coreean’’ o delega–ue a ascult»Ģorilor RCI, condus’’de Kwon Byong Hyon, primul ambasador al Republicii Coreea acreditat la Beijing, a plantat 頼preun’’cu membrii redac–uei de limba corean’’頽 curtea radioului arbori ai prieteniei chino-sud-coreene. ē®t鈓plä¤i de acest gen mai sunt multe.

„Evelio Fuentes Alfonso, student cubanez ķ¾ totodat’’ascult»Ģor al nostru, a organizat recent 頽 Cuba, 頼preun’’cu un prieten al s»Š, o expozi–ue dedicat’’Radio China Interna–uonal."

ē®c’’mai avem de povestit. Fiecare istorioar’’reflect’’sentimente profunde. Ascult»Ģorii noĮMri consider’’RCI un prieten, un membru al familiei lor. C¶rd acest prieten Ūąi serbeaz’’ziuna de naĮMere, primeĮMe urä¤i de felicitare din toate col–£rile lumii.

„Fac urä¤i la 65 de ani de la 頽fiin–mrea Radioului China Interna–uonal, 頼preun’’cu dorin–m de a intensifica cooperarea cu partea chinez’’頽 domeniul radioteleviziunii."

„Fac urä¤i de succese mai multe ķ¾ mai mari postului Radio China Interna–uonal, care s’’fie ve簄ic o punte de prietenie 頽tre poprul chinez ķ¾ popoarele lumii, ķ¾ ca arborele prieteniei fr®łeĮMi ķ¾ tov䤯heĮMi dintre Vietnam ķ¾ China s’’頽floreasc’’ķ¾ s’’dea roade bogate."

„Cu prilejul 頼plinirii a 65 de ani de la 頽temeierea Radio China Interna–uonal, ĄV dorim mai multe succese remarcabile."

„ē® viitor to–u ascult»Ģorii tamili din diferite Įri ale lumii vor contribui 頽 continuare la dezvoltarea postului RCI.", a spus preźædintele Asocia–uei Ascult»Ģorilor Tamili ai Radio China Interna–uonal, S. Selvam.

„La 3 decembrie Radio China Interna–uonal 頼plineĮMe v鈘sta de 65 de ani. 辤n s’’l felicit sincer ķ¾ din toat’’inima. ē® viitor eu ĄW voi asculta 頽 continuare ķ¾ sper ca RCI s’’fac’’cÜf mai mari progrese", spunea o ascult»Ģoare nipon’’

„Radio China Interan–uonal, ca o leg»Ģur’’頽 spa–uu, a micķŗrat distan–m dintre noi, cei din Statele Unite, ķ¾ patrie."

Dragi prieteni, a–u ascultat un program special dedicat 頼plinirii v鈘stei de 65 de ani de c»Ģre Radio China Interna–uonal. V’’mul–£mim mult pentru aten–ua cu care ne-a–u urmä¤it.