Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
(GMT+08:00) 2007-08-03 17:22:52    
Terenul de softball din Fengtai

cri-1

Terenul de softball din Fengtai se afl’’頽 sudul oraķĄlui Beijing. Are o suprafaĮ de peste 15.000 mp. La terenul principal exist’’4.700 locuri definitive ķ¾ 5.000 locuri temporare pentru spectatori. Se adaug’’3.500 locuri la terenul de rezerv’’ ē® total complexul din Fengtai poate g銁dui peste 13.000 spectatori. Proiectul include cele dou’’terenuri men–uonate, alte dou’’pentru antrenament, ca ķ¾ cąæ de acces, spa–ui amenajate pentru parcare ķ¾ alte instala–ui publice. Construc–ua terenurilor principale ķ¾ a celor de rezerv’’a fost finalizat’’頽 luna iulie 2006.

Nu la mult’’vreme dup’’finalizarea acestora s-a organizat aici cel de al 11-lea Campionat Mondial de Softball Feminin. Sportivii ķ¾ arbitrii participan–u au apreciat 頽 timpul competi–uei realizarea terenurilor de softball. Preźædintele Federa–uei Interna–uonale de Softball, Don Parter, a afirmat: „Este terenul de softball cel mai bun din istoria sportului." El ar dori ca acest complex s’’devin’’centrul de antrenament din Asia pentru softball. 

Constructorii au f鉩ut eforturi deosebite pentru realizarea unui teren olimpic la standarde interna–uonale. Chiar solul roķĄ 頽 zona pentru zona de fug’’este de-a dreptul minunat. Forma terenului este de evantai deschis la 90 de grade. Solul de pe teren trebuie s’’fie nici prea aderent, nici prea dur. Ca urmare, solul roķĄ potrivit pentru terenurile de antrenament a fost adus din sudul Įrii, iar cel pentru terenul de competi–ui a fost importat.

Pe aceast’’baz’’instala–uile economisesc energie. De pild’’ apa potabil’’este 頽cąĒzit’’cu ajutorul energiei solare, reduc¶rd 頽 mare mäzur’’consumul de electricitate.

Proiectan–ui, dovedind creativitate, au instalat sub peluz’’un sistem de absorbire a apei. Peluza de pe terenurile de softball este cu 8 cm mai sus decÜf suprafa–m p鉳¶rtului. Cei 8 cm constau din 3 straturi. Cel mai de jos e format din pietri’’mare, cel din mijloc din nisip mä¤unt, iar la suprafaĮ se planteaz’’iarb’’ Prin aceast’’structur’’ 頽 caz de ploaie, apa se absorbe rapid, acumul¶rdu-se prin conducte 頽tr-un bazin subteran. Iar terenul va deveni uscat la suprafaĮ. Sistemul asigur’’nu numai folosirea normal’’a terenului la numai o or’’dup’’o ploaie, dar ķ¾ reciclarea apei.

Dup’’頽cheierea edi–uei amintite a campionatelor mondiale cele 5.000 de locuri temporare au fost demolate. ē®ainte de jocurile olimpice din 2008 se vor organiza diverse alte competi–ui, 頽 acelaķ¾ timpcomplexul men–un¶rdu-ķ¾ profilul de centru pentru softball.

Acoperirea cu vegeta–ue 頽 afara terenului de softball, ķ¾ transportul 頽 jurul acestuia trebuie s’’se ridice la nivel interna–uonal. S-au f鉩ut eforturi 頽cununate de succes 頽 acest sens.

Cu prilejul Campionatului Mondial de Softball din august trecut, comisia pentru organizarea campionatului a depus eforturi pentru generalizarea cunoĮMin–qlor despre softball, printre altele ķ¾ reduc¶rd costul biletelor de intrare.

Pe aceeaķ¾ tema