Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
(GMT+08:00) 2007-08-03 19:34:39    
O olimpiad’’verde, o olimpiad’’tehnico-ĮMiin–ufic’’ķ¾ o olimpiad’’umanist’’- trei idei directoare pentru JO de la Beijing

cri-1

Cea de-a 29-a edi–ue a jocurilor olimpice va avea loc 頽 2008 la Beijing. Comitetul de organizare a Jocurilor Olimpice de la Beijing a lansat trei idei directoare pentru aceast’’edi–ue: „Olimpiada Verde", „Olimpiada Tehnico-ĮMiin–ufic’’ ķ¾ „Olimpiada Umanist’’.

O olimpiad’’Verde

Olimpiada Verde are 頽 vedere protejarea mediului 頽conjur»Ģor ķ¾ crearea unui mediu „verde" ķ¾ s鉵»Ģos.

Energia solar’’valorificat’’頽 Satul Olimpic

Noua cl鉪ire 頽 care se afl’’Comitetul de Organizare a Olimpiadei din 2008 de la Beijing foloseĮMe deja instala–ui de 頽cąĒzire cu energie solar’’ce pot satisface necesit®łile de ap’’cald’’pentru cele peste 200 de persoane care lucreaz’’aici. Potrivit unui plan, 頽 perioada olimpiadei din 2008, instala–uile solare vor asigura apa cald’’pentru 17.000 de persoane din parcul olimpic. Se estimeaz’’c’’folosirea energiei solare va duce la economisirea a circa 20 milioane t de cä¤bune pe an.

Crearea unui sistem managerial inteligent

Rezolvarea problemei transportului reprezint’’o alt’’promisiune f鉩ut’’de Beijing pentru organizarea unei „olimpiade verzi". ē® aceast’’privinĮ, oraķĄl Beijing va colabora cu firme din Italia pentru construirea unui sistem inteligent, care poate monitoriza calitatea aerului, controla ķ¾ coordona circula–ua rutier’’ķ¾ transporturile 頽 comun.

La ora actual’’pe str銁ile Beijingului exist’’peste 700 de linii de transportul 頽 comun, pe care circul’’peste 25.000 de autovehicule de diferite tipuri. Acestea parcurg 頽sumat o distanĮ de 1,38 miliarde km ķ¾ transport’’4,45 miliarde de pasageri pe an. Au 頽ceput s’’se introduc’’autobuze electrice sau cu motoare cu emana–ui reduse, care ratisfac norma Euro 5. ē® perioada jocurilor olimpice, to–u sportivii vor fi transporta–u cu autovehicule ecologice, precum autocare cu emana–ui zero sau reduse, autobuze electrice sau cu pile de combustibil mixt cu hidrogen.

Materiale ķ¾ tehnologii ecologice

Recent s-au organizat la Beijing expozi–ua ,,Materiale ecologice ķ¾ olimpida verde" ķ¾ un forum consacrat utilizä¤ii tehnologiilor ecologice, a materialelor reciclabile ķ¾ regenerabile la jocurile olimpice. Reprezentan–ui multor firme au promis c’’vor pune la dispozi–ue 頽treaga gam’’de materiale ķ¾ tehnologii ecologice pentru construc–uile destinate olimpiadei.

Pentru realizarea unei olimpiade verzi se depun de ani de zile mari eforturi la Beijing pentru 頽verzirea ķ¾ 頽frumuse–mrea oraķĄlui, pentru 頽l»Ģurarea surselor de poluare ķ¾ 頼bun»Ģ®łirea mediului 頽conjur»Ģor. Iar rezultatele sunt pe mäzura aĮMeptä¤ilor.

- Wu Min

1 2 3
Pe aceeaķ¾ tema