Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
(GMT+08:00) 2007-12-19 09:11:58    
Preźædintele parlamentului european solicit’’SUA sprijin total pentru 刦oaia de parcurs de la Bali"

cri-1

Preźædintele parlamentului european, Hanas-Gert Pottering, a lansat mar–u, la Bruxelles, un apel c»Ģre Statele Unite pentru sprijinirea deplin’’a „foii de parcurs de la Bali."

Hanas-Gert Pottering a afirmat c’’rezultatele ob–unute la Conferin–m de la Bali reprezint’’un jalon al mäzurilor globale ce trebuiesc aplicate ca räzpuns la fenomenul schimbä¤ilor climatice. Semnarea de c»Ģre Statele Unite a „foii de parcurs" menite s’’traseze agenda de lucru pentru negocierile „Protocolului Kyoto" poate fi considerat’’un mare succes. Cu toate acestea, pozi–ua american’’頼potriva stabilirii unor indici de reducere a emisiilor de gaze cu efect de ser’’頽 Įrile 頽 curs de dezvoltare este dezamąŗitoare. Oficialul european ķ¾-a exprimat speran–m ca SUA s’’ķ¾ respecte acordurile semnate.

Pe aceeaķ¾ tema
..
v China apreciaz’’Foaia de parcurs de la Bali 2007-12-18 17:20:33
v ē®cheierea Conferin–qi Na–uunilor Unite de la Bali privind schimbä¤ile climatice 2007-12-15 20:29:24
v "Foaia de parcurs de la Bali" 2007-12-15 18:57:29
v Ban Ki-moon despre conferin–m ONU consacrat’’schimbä¤ilor climatice 2007-12-14 18:42:03
v Conferin–m Na–uunilor Unite de la Bali 頽 impas 2007-12-14 17:34:42
v Puncte de vedere ale unor Įri ķ¾ organiza–ui interna–uonale privind schimbä¤ile climatice 2007-12-13 15:59:07
v Toate Įrile trebuie s’’intensifice 頽deplinirea Conven–uei ONU ķ¾ a Protocolului de la Kyoto 2007-12-12 21:27:04
v Deschiderea reuniunii la nivel 頽alt din cadrul Conferin–qi Na–uunilor Unite privind Schimbä¤ile Climatului 2007-12-12 20:36:04
v Australia prezint’’instrumentele de ratificare a ³Ķrotocolului de la Kyoto" 2007-12-12 20:21:28
v Proiectul Conferin–qi ONU consacrat’’schimbä¤ilor climatice 2007-12-12 14:23:53