Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
(GMT+08:00) 2007-12-20 19:09:51    
Comisia European’’a aprobat noul standard pentru gazele de eķĮpament

cri-1

Comisia European’’a adoptat miercuri un proiect de rezolu–ue privind noile limite de emisii 頽 gazele de eķĮpament ķ¾ va 頽äzpri treptat sanc–uunile aplicate pentru automobilele care nu corespund acestora.

Conform proiectului, p¶r’’頽 2012 emisiile de dioxid de carbon pentru automobilele noi din UE trebuie s’’scad’’de la 160 la 120g/km, iar pentru automobilele ieķ¾te de pe linia de produc–ue vor fi de sub 130g/km. Pentru depŻhirea cu 1 g a standardului se vor percepe amenzi. Sum’’lor va creĮMe progresiv 頽 perioada 2013-2015.

Noul standard s-a lovit de opozi–ua puternic’’a produc»Ģorilor de automobile cu capacitatea cilindric’’mare din Germania, Suedia ķ¾ alte Įri. Produc»Ģorii de automobile cu cilindree mai mic’’ din Italia, Fran–m, Spania, Rom¶ria etc. au avut reac–ui pozitive.

Pe aceeaķ¾ tema
..
v Preźædintele parlamentului european solicit’’SUA sprijin total pentru 刦oaia de parcurs de la Bali" 2007-12-19 09:11:58
v China apreciaz’’Foaia de parcurs de la Bali 2007-12-18 17:20:33
v ē®cheierea Conferin–qi Na–uunilor Unite de la Bali privind schimbä¤ile climatice 2007-12-15 20:29:24
v "Foaia de parcurs de la Bali" 2007-12-15 18:57:29
v Ban Ki-moon despre conferin–m ONU consacrat’’schimbä¤ilor climatice 2007-12-14 18:42:03
v Conferin–m Na–uunilor Unite de la Bali 頽 impas 2007-12-14 17:34:42
v Puncte de vedere ale unor Įri ķ¾ organiza–ui interna–uonale privind schimbä¤ile climatice 2007-12-13 15:59:07
v Toate Įrile trebuie s’’intensifice 頽deplinirea Conven–uei ONU ķ¾ a Protocolului de la Kyoto 2007-12-12 21:27:04
v Deschiderea reuniunii la nivel 頽alt din cadrul Conferin–qi Na–uunilor Unite privind Schimbä¤ile Climatului 2007-12-12 20:36:04
v Australia prezint’’instrumentele de ratificare a ³Ķrotocolului de la Kyoto" 2007-12-12 20:21:28