Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
(GMT+08:00) 2007-12-28 18:48:43    
Cooperarea tehinco-ĮMiin–ufic’’chino-japonez’’pentru rezolvarea problemei schimbä¤ilor climatice

cri-1

Guvernele chinez ķ¾ japonez au dat publicit®łii vineri la Beijing o declara–ue comun’’privind 頽tä¤irea cooperä¤ii tehnico-ĮMiin–ufice bilaterale pentru rezolvarea problemei schimbä¤ilor climatice.

ē® declara–ue s-a subliniat necesitatea desfŻhurä¤ii cercetä¤ilor comune din domeniile protec–uei mediului ķ¾ al schimbä¤ilor climatice ķ¾ a implicä¤ii institu–uilor de 頽v®ł鉳¶rt superior ķ¾ de cercetä¤i ķ¾ a 頽treprinderilor din cele dou’’Įri 頽 cooperarea din domeniu.

Pe aceeaķ¾ tema
..
v Colaborarea 頽tre 頽treprinderi chinez’’ķ¾ spaniol’’頽 reducerea emisiilor gazelor cu efect de ser’’/a> 2007-12-25 20:48:27
v 
Comisia European’’a aprobat noul standard pentru gazele de eķĮpament 2007-12-20 19:09:51
v Preźædintele parlamentului european solicit’’SUA sprijin total pentru 刦oaia de parcurs de la Bali" 2007-12-19 09:11:58
v China apreciaz’’Foaia de parcurs de la Bali 2007-12-18 17:20:33
v ē®cheierea Conferin–qi Na–uunilor Unite de la Bali privind schimbä¤ile climatice 2007-12-15 20:29:24
v "Foaia de parcurs de la Bali" 2007-12-15 18:57:29
v Ban Ki-moon despre conferin–m ONU consacrat’’schimbä¤ilor climatice 2007-12-14 18:42:03
v Conferin–m Na–uunilor Unite de la Bali 頽 impas 2007-12-14 17:34:42
v Eforturi depuse de China pentru lupta 頼potriva schimbä¤ilor climatice 2007-12-13 18:15:01
v Puncte de vedere ale unor Įri ķ¾ organiza–ui interna–uonale privind schimbä¤ile climatice 2007-12-13 15:59:07