Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
(GMT+08:00) 2008-01-22 14:14:54    
Margaret Chan despre amenin–mrea la adresa s鉵»Ģ®łii omenirii datorat’’schimbä¤ilor climei

cri-1

Margaret Chan, director general al Organiza–uei Mondiale a S鉵»Ģ®łii, a afirmat luni la Geneva c’’schimbä¤ile climei constituie una dintre cele mai importante ameninĮri cu care se confrunt’’s鉵»Ģatea public’’頽 lume, apel¶rd la comunitatea mondial’’s’’le acorde aten–ua cuvenit’’

Doamna Chan a spus c’’omenirea este afectat’’din ce 頽 ce mai mult de schimbä¤ile climei. Comunitatea interna–uonal’’trebuie s’’ia mäzuri urgente pentru a face faĮ influen–qlor produse de schimbä¤ile din clima P鉳¶rtului.

Pe aceeaķ¾ tema
..
v CreĮMere considerabil’’a nivelului mä¤ilor din jurul Chinei 2008-01-15 19:17:10
v Japonia va oferi fonduri pentru combaterea 頽cąĒzirea climatului 2008-01-10 18:43:40
v Cooperarea tehinco-ĮMiin–ufic’’chino-japonez’’pentru rezolvarea problemei schimbä¤ilor climatice 2007-12-28 18:48:43
v Colaborarea 頽tre 頽treprinderi chinez’’ķ¾ spaniol’’頽 reducerea emisiilor gazelor cu efect de ser’’/a> 2007-12-25 20:48:27
v 
Comisia European’’a aprobat noul standard pentru gazele de eķĮpament 2007-12-20 19:09:51
v Preźædintele parlamentului european solicit’’SUA sprijin total pentru 刦oaia de parcurs de la Bali" 2007-12-19 09:11:58
v China apreciaz’’Foaia de parcurs de la Bali 2007-12-18 17:20:33
v ē®cheierea Conferin–qi Na–uunilor Unite de la Bali privind schimbä¤ile climatice 2007-12-15 20:29:24
v "Foaia de parcurs de la Bali" 2007-12-15 18:57:29
v Ban Ki-moon despre conferin–m ONU consacrat’’schimbä¤ilor climatice 2007-12-14 18:42:03