Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
(GMT+08:00) 2008-02-10 20:03:44    
Nivelul mä¤ii 頽 zona de coast’’a Chinei va creĮMe cu 32 mm 頽 urm»Ģori 10 ani

cri-1

Administra–ua Oceanic’’de Stat din China a estimat c’’頽 urm»Ģori 10 ani nivelul mä¤ii din apropierea zonei de coast’’a Chinei va creĮMe cu 32 de mm faĮ de cel din anul 2007. Din cauza schimbä¤ilor climatice care se manifest’’pe plan global ķ¾ creĮMerea nivelului mä¤ii, creĮMerea anual’’a nivelului mä¤ii 頽 apropierea zonei de coast’’a Chinei este de 2,5 de mm, pu–un superioar’’mediei la nivel mondial.

Pe aceeaķ¾ tema
..
v Yvo de Boer despre emisiile de gaze cu efect de ser’’/a> 2008-01-31 20:41:09
v 
Margaret Chan despre amenin–mrea la adresa s鉵»Ģ®łii omenirii datorat’’schimbä¤ilor climei 2008-01-22 14:14:54
v CreĮMere considerabil’’a nivelului mä¤ilor din jurul Chinei 2008-01-15 19:17:10
v Japonia va oferi fonduri pentru combaterea 頽cąĒzirea climatului 2008-01-10 18:43:40
v Cooperarea tehinco-ĮMiin–ufic’’chino-japonez’’pentru rezolvarea problemei schimbä¤ilor climatice 2007-12-28 18:48:43
v Colaborarea 頽tre 頽treprinderi chinez’’ķ¾ spaniol’’頽 reducerea emisiilor gazelor cu efect de ser’’/a> 2007-12-25 20:48:27
v 
Comisia European’’a aprobat noul standard pentru gazele de eķĮpament 2007-12-20 19:09:51
v Preźædintele parlamentului european solicit’’SUA sprijin total pentru 刦oaia de parcurs de la Bali" 2007-12-19 09:11:58
v China apreciaz’’Foaia de parcurs de la Bali 2007-12-18 17:20:33
v ē®cheierea Conferin–qi Na–uunilor Unite de la Bali privind schimbä¤ile climatice 2007-12-15 20:29:24