Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
(GMT+08:00) 2008-02-13 08:51:49    
Anul Interna–uonal al P鉳¶rtului

cri-1

Ceremonia de deschidere a Anului Interna–uonal al P鉳¶rtului - 2008, lansat 頽 comun de UNESCO ķ¾ Uniunea Interna–uonal’’a ŽŖiin–qlor Geologice (UISG), a avut loc mar–u la Paris. Au participat personalit®łi din domeniile politicii ķ¾ geologiei ķ¾ reprezentan–u ai 頽treprinz»Ģorilor ķ¾ studen–ulor din toat’’lumea.

Secretarul general al UNESCO, Matsuram Koichiro, ķ¾-a exprimat dorin–m ca prin aceast’’activitate s’’fie counoscut rolul important al cercetä¤ii geologice 頽 protejarea planetei.

Preźædintele UISG, fostul ministru adjunct chinez al geologiei ķ¾ resurselor minerale, Zhang Hongren, a –unut o cuv¶rtare la ceremonie, prezent¶rd eforturile f鉩ute de personalit®łi mondiale din domeniul geologiei pentru promovarea dezvoltä¤ii durabile a economiei ķ¾ societ®łii ķ¾ apel¶rd la public s’’acorde aten–ue sporit’’cercetä¤ii geologice.

Pe aceeaķ¾ tema
..
v Nivelul mä¤ii 頽 zona de coast’’a Chinei va creĮMe cu 32 mm 頽 urm»Ģori 10 ani 2008-02-10 20:03:44
v Yvo de Boer despre emisiile de gaze cu efect de ser’’/a> 2008-01-31 20:41:09
v 
Margaret Chan despre amenin–mrea la adresa s鉵»Ģ®łii omenirii datorat’’schimbä¤ilor climei 2008-01-22 14:14:54
v CreĮMere considerabil’’a nivelului mä¤ilor din jurul Chinei 2008-01-15 19:17:10
v Japonia va oferi fonduri pentru combaterea 頽cąĒzirea climatului 2008-01-10 18:43:40
v Cooperarea tehinco-ĮMiin–ufic’’chino-japonez’’pentru rezolvarea problemei schimbä¤ilor climatice 2007-12-28 18:48:43
v Colaborarea 頽tre 頽treprinderi chinez’’ķ¾ spaniol’’頽 reducerea emisiilor gazelor cu efect de ser’’/a> 2007-12-25 20:48:27
v 
Comisia European’’a aprobat noul standard pentru gazele de eķĮpament 2007-12-20 19:09:51
v Preźædintele parlamentului european solicit’’SUA sprijin total pentru 刦oaia de parcurs de la Bali" 2007-12-19 09:11:58
v China apreciaz’’Foaia de parcurs de la Bali 2007-12-18 17:20:33