Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
(GMT+08:00) 2008-02-13 15:33:37    
Comunitatea interna–uonal’’trebuie s’’negocieze pragmatic 頽 problema schimbä¤ii climatului

cri-1

Negociatorul chinez 頽 problema schimbä¤ii climatului, Yu Qingtai, a declarat mar–u 頽 cadrul adunä¤ii generale a ONU c’’comunitatea interna–uonal’’trebuie s’’poarte negocieri pragmatice pe baza rezultatelor ob–unute la conferinĮ privind schimbarea climei de la Bali.

Negociatorul chinez a luat cuv¶rtul la dezbaterile pe tema respectiv’’ar»Ģ¶rd c’’Foaia de Parcurs de la Bali reprezint’’numai un punct de plecare. Trebuie s’’se desfŻhoare o serie de tratetive ķ¾ schimburi de opinii pentru ajungerea 頽 viitorii doi ani la un acord de cooperare interna–uonal’’privind schimbarea climei.

Guvernul chinez acord’’mare importanĮ acestei probleme, a luat multe mäzuri 頽 domeniu ķ¾ a f鉩ut progrese remarcabile. China Ūąi va 頽suķ¾ räzpunderea ķ¾ obliga–uile sale pe principiul Protocolului de la Kyoto ķ¾ va oferi altor Įri 頽 curs de dezvoltare ajutor financiar pentru a-ķ¾ creĮMe capacitatea de räzpuns la schimbä¤ile climei.

Pe aceeaķ¾ tema