Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
(GMT+08:00) 2008-03-01 20:19:14    
Un expert norvegian prezice topirea complet’’a calotei polare de nord

cri-1

Olav Orheim, secretarul executiv din Norvegia, pentru Anul Interna–uonal al Polului Nord, a afirmat vineri c’’din cauza 頽cąĒzirii globale, calota de gheaĮ de la Polul Nord se va topi complet vara aceasta.

Expertul norvegian a ar»Ģat 頽tr-un interviu c’’頽cąĒzirea global’’a vremii s-a accelerat din 2000, situa–ua devenind tot mai critic’’

El a mai relevat c’’頽 actualul ritm de 頽cąĒzire a vremii, 頽ainte de 頽cheierea secolului nostru nivelul mä¤ii va creĮMe cu un metru.

Pe aceeaķ¾ tema
..
v Comunitatea interna–uonal’’trebuie s’’negocieze pragmatic 頽 problema schimbä¤ii climatului 2008-02-13 15:33:37
v Anul Interna–uonal al P鉳¶rtului 2008-02-13 08:51:49
v Nivelul mä¤ii 頽 zona de coast’’a Chinei va creĮMe cu 32 mm 頽 urm»Ģori 10 ani 2008-02-10 20:03:44
v Yvo de Boer despre emisiile de gaze cu efect de ser’’/a> 2008-01-31 20:41:09
v 
Margaret Chan despre amenin–mrea la adresa s鉵»Ģ®łii omenirii datorat’’schimbä¤ilor climei 2008-01-22 14:14:54
v CreĮMere considerabil’’a nivelului mä¤ilor din jurul Chinei 2008-01-15 19:17:10
v Japonia va oferi fonduri pentru combaterea 頽cąĒzirea climatului 2008-01-10 18:43:40
v Cooperarea tehinco-ĮMiin–ufic’’chino-japonez’’pentru rezolvarea problemei schimbä¤ilor climatice 2007-12-28 18:48:43
v Colaborarea 頽tre 頽treprinderi chinez’’ķ¾ spaniol’’頽 reducerea emisiilor gazelor cu efect de ser’’/a> 2007-12-25 20:48:27
v 
Comisia European’’a aprobat noul standard pentru gazele de eķĮpament 2007-12-20 19:09:51