Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
(GMT+08:00) 2008-03-24 17:21:09    
Emisiile de substan–q poluante din –mra noastr’’s-au redus 頽 2007

cri-1

ē® Cartea verde privind mediul din China din 2008, „Crizele ķ¾ momentele de räzcruce 頽 privin–m mediului 頽conjur»Ģor din China", publicat’’recent de Academia de ĮMiin–q sociale se arat’’c’’mäzurile luate anterior 頽 domeniul economisirii energiei ķ¾ reducerii emisiilor de gaze cu efect de ser’’au 頽ceput s’’ķ¾ arate efectele.

Anul trecut a fost foarte important 頽 ce priveĮMe reducerea emisiilor de substan–q poluante din –mra noastr’’ Economisirea energiei ķ¾ reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser’’reprezint’’o preocupare care s-a aflat ķ¾ 頽 perioada precedent’’pe agenda de lucru a guvernului chinez. Au fost adoptate o serie de mäzuri pentru a controla dezvoltarea prea rapid’’a industriilor energofage ķ¾ mari poluatoare, s-a stabilit un buget f䤒’precedent, de 23,5 miliarde de yuani, pentru a sprijini economisirea de energie ķ¾ reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser’’

Pe aceeaķ¾ tema
..
v 23 martie, Ziua Mondial’’a Meteorologiei 2008-03-23 17:07:29
v Proiectul 劒coala Apei Changjiang (fluviul Yangtzi)" 2008-03-22 20:28:54
v Re–qaua de monitorizare ecologic’’a zonei de ob鈘ķ¾e a principalelor fluvii din China 2008-03-21 19:21:29
v Captur’’de filde’’頽 provincia chinez’’Guangxi 2008-03-20 19:22:57
v Pozi–ua Chinei 頽 頽t鈓pinarea schimbä¤ilor climei 2008-03-16 19:48:35
v Topirea ghe–mrilor de pe Glob 2008-03-16 19:47:14
v Reuniunea ministerial’’pentru problemele mediului a Grupului Celor 20 s-a 頽cheiat 2008-03-16 19:11:13
v Realizä¤i ob–unute de China 頽 programul de 頼p鉪urire 2008-03-11 16:41:08
v Fabricile mari poluatoare din Beijing nu ar trebui s’’Ūąi reia activitatea de produc–ue dup’’JO 2008-03-11 13:46:44
v Limitarea ķ¾ interzicerea investi–uilor strąæne 頽 sectoare energofage ķ¾ poluante din China 2008-03-06 21:28:50