Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
(GMT+08:00) 2008-03-26 12:33:20    
Noi succese tehnologice pentru reducerea emisiilor de substan–q poluante 頽 China

cri-1

Federa–ua Uniunilor Sindicale din ē®treaga Chin’’a dat publicit®łii 100 de noi realizä¤i tehnologice destinate economisirii energiei ķ¾ reducerii volumului de substan–q poluante. Majoritatea acestora au fost 頽registrate ca patente na–uonale ķ¾ vizeaz’’domenii ca aproviozionarea cu energie electric’’ petrochimic, culturilor agricole ķ¾ cercetarea materialelor ecologice. Acestea se ridic’’la un 頽alt nivel tehnologic.

Pe aceeaķ¾ tema
..
v 41,8 miliarde de yuani pentru stimularea activit®łilor legate de economisirea resurselor energetice ķ¾ reducerea emisiilor de substan–q poluante 2008-03-25 10:16:05
v Ministerul pentru ocrotirea mediului va 頽cepe activitatea 2008-03-24 21:06:05
v Emisiile de substan–q poluante din –mra noastr’’s-au redus 頽 2007 2008-03-24 17:21:09
v 23 martie, Ziua Mondial’’a Meteorologiei 2008-03-23 17:07:29
v Proiectul 劒coala Apei Changjiang (fluviul Yangtzi)" 2008-03-22 20:28:54
v Re–qaua de monitorizare ecologic’’a zonei de ob鈘ķ¾e a principalelor fluvii din China 2008-03-21 19:21:29
v Captur’’de filde’’頽 provincia chinez’’Guangxi 2008-03-20 19:22:57
v Pozi–ua Chinei 頽 頽t鈓pinarea schimbä¤ilor climei 2008-03-16 19:48:35
v Topirea ghe–mrilor de pe Glob 2008-03-16 19:47:14
v Reuniunea ministerial’’pentru problemele mediului a Grupului Celor 20 s-a 頽cheiat 2008-03-16 19:11:13