Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
(GMT+08:00) 2008-04-02 18:46:03    
Tema principal’’a noii runde de negocieri privind clima

cri-1

Secretarul executiv al secretariatului Conven–uei-cadru a ONU cu privire la schimbä¤ile climatice, Yvo de Boer, a ar»Ģat mar–u la Bangkok, capitala Thailandei, c’’promovarea reducerii emisiilor de gaze cu efect de ser’’頽 Įrile dezvoltate constituie tema principal’’a noii runde de negocieri privind clima ce va avea loc la Bangkok, reprezent¶rd ķ¾ cheia ajungerii la un acord global de cooperare 頽 fa–m fenomenului schimbä¤ilor climatice dup’’anul 2012.

Yvo de Boer a relevat la o conferinĮ de pres’’organizat’’頽 aceeaķ¾ zi c’’Įrile dezvoltate Ūąi asum’’principalele responsabilit®łi faĮ de schimbä¤ile climatice, iar Įrile 頽 curs de dezvoltare doresc ca cele dezvoltate s’’treac’’primele la ac–uuni destinate 頽cetinirii tedin–qi de schimbare a climei.

Pe aceeaķ¾ tema
..
v China declar’’c’’trebuie acordat’’importanĮ egal’’celor 4 factori 頽 negocierile privind schimbä¤ile climatice 2008-04-01 20:53:51
v Simpozionul chino-american de cooperare tehnico-ĮMiin–ufic’’頽 domeniul mediului 2008-04-01 20:43:34
v O nou’’rund’’de negocieri privind schimbä¤ile climatice 2008-03-31 19:59:18
v ē®treprinderile 頽chise din Beijing, compesate de municipalitate 2008-03-27 18:09:35
v Noi succese tehnologice pentru reducerea emisiilor de substan–q poluante 頽 China 2008-03-26 12:33:20
v 41,8 miliarde de yuani pentru stimularea activit®łilor legate de economisirea resurselor energetice ķ¾ reducerea emisiilor de substan–q poluante 2008-03-25 10:16:05
v Ministerul pentru ocrotirea mediului va 頽cepe activitatea 2008-03-24 21:06:05
v Emisiile de substan–q poluante din –mra noastr’’s-au redus 頽 2007 2008-03-24 17:21:09
v 23 martie, Ziua Mondial’’a Meteorologiei 2008-03-23 17:07:29
v Proiectul 劒coala Apei Changjiang (fluviul Yangtzi)" 2008-03-22 20:28:54