Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
(GMT+08:00) 2008-04-05 16:55:45    
ē®cheierea reuniunii ONU privind schimbä¤ile climatice

cri-1

Reuniunea ONU privind schimbä¤ile climatice s-a 頽cheiat s鈓b»Ģ’’ la Bangkok. ē® cele cinci zile de discu–ui participan–ui au stabilit un program de lucru pentru negocierile din etapa urm»Ģoare privind schimbä¤ile climatice globale.

Secretarul executiv al Conven–uei ONU privind schimbä¤ile climatice, Yvo de Boer, a declarat c’’programul de lucru a confirmat subiectele urgente care trebuiesc abordate 頽 acest an 頽 scopul eficientizä¤ii discu–uilor. Yu Qingtai, reprezentantul Chinei la negocieri a ar»Ģat recent c’’Įrile dezvoltate trebuie s’’ķ¾ manifeste voin–m politic’’ķ¾ s’’adopte mäzuri reale pentru 頽deplinirea angajamentelor asumate.

Pe aceeaķ¾ tema
..
v Negocierile pentru schimbä¤ile climatice 頽 impas 2008-04-04 20:30:04
v Un expert norvegian prezice topirea complet’’a calotei polare de nord 2008-03-01 20:19:14
v Comunitatea interna–uonal’’trebuie s’’negocieze pragmatic 頽 problema schimbä¤ii climatului 2008-02-13 15:33:37
v Anul Interna–uonal al P鉳¶rtului 2008-02-13 08:51:49
v Nivelul mä¤ii 頽 zona de coast’’a Chinei va creĮMe cu 32 mm 頽 urm»Ģori 10 ani 2008-02-10 20:03:44
v Yvo de Boer despre emisiile de gaze cu efect de ser’’/a> 2008-01-31 20:41:09
v 
Margaret Chan despre amenin–mrea la adresa s鉵»Ģ®łii omenirii datorat’’schimbä¤ilor climei 2008-01-22 14:14:54
v CreĮMere considerabil’’a nivelului mä¤ilor din jurul Chinei 2008-01-15 19:17:10
v Japonia va oferi fonduri pentru combaterea 頽cąĒzirea climatului 2008-01-10 18:43:40
v Cooperarea tehinco-ĮMiin–ufic’’chino-japonez’’pentru rezolvarea problemei schimbä¤ilor climatice 2007-12-28 18:48:43