Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
(GMT+08:00) 2008-04-06 19:30:54    
Peste 1.800 de tipuri de produse interzise a fi comercializate 頽 sistemul lohn

cri-1

Ministerul Comer–£lui din China ķ¾ Vama General’’au dat publicit®łii, s鈓b»Ģ’’ lista pe anul 2008 a produselor interzise a fi comercializate 頽 sistemul lohn, incluz¶rd 1.816 de tipuri de produse.

Pe list’’au fost ad»Šgate produse a cä¤or fabricare presupune cu risc 頽alt de poluare. Scopul acestei ac–uuni este 頼bun»Ģ®łirea structurii produselor chineze exportate ķ¾ impulsionarea ridicä¤ii nivelului comer–£lui 頽 sistem lohn.

Pe aceeaķ¾ tema
..
v Reprezentantul Chinei despre lupta 頼potriva schimbä¤ilor climatice 2008-04-05 20:49:27
v ē®cheierea reuniunii ONU privind schimbä¤ile climatice 2008-04-05 16:55:45
v Negocierile pentru schimbä¤ile climatice 頽 impas 2008-04-04 20:30:04
v Tema principal’’a noii runde de negocieri privind clima 2008-04-02 18:46:03
v China declar’’c’’trebuie acordat’’importanĮ egal’’celor 4 factori 頽 negocierile privind schimbä¤ile climatice 2008-04-01 20:53:51
v Simpozionul chino-american de cooperare tehnico-ĮMiin–ufic’’頽 domeniul mediului 2008-04-01 20:43:34
v O nou’’rund’’de negocieri privind schimbä¤ile climatice 2008-03-31 19:59:18
v ē®treprinderile 頽chise din Beijing, compesate de municipalitate 2008-03-27 18:09:35
v Noi succese tehnologice pentru reducerea emisiilor de substan–q poluante 頽 China 2008-03-26 12:33:20
v 41,8 miliarde de yuani pentru stimularea activit®łilor legate de economisirea resurselor energetice ķ¾ reducerea emisiilor de substan–q poluante 2008-03-25 10:16:05