Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
(GMT+08:00) 2008-04-22 15:05:01    
Rezultate vizibile 頽 eforturile de reducere a consumului de energie 頽 sectorul electric

cri-1
Puterea electric’’instalat’’a Chinei a ajuns la un nou record istoric la sf鈘ķ¾tul anului 2007. Concomitent, eforturile depuse pentru consumul redus de energie ķ¾ reducerea emisiilor poluante au ob–unut rezultate vizibile, a declarat luni, la Beijing, vicepreźædintele Administra–uei de Stat pentru energie electric’’ Wang Zeping.

El a informat la o conferinĮ de pres’’c’’la finele anului 2007 puterea electric’’instalat’’din 頽treaga –mr’’a depŻhit 713 milioane kw. ē® anul 2007 au fost 頽chise 頽 頽treaga –mr’’peste 550 de instala–ui termoelectrice de capacitate mic’’a cä¤or putere instalat’’depŻheĮMe cifra de 14 milioane kw. Consumul de cä¤bune standard pentru producerea de energie electric’’a sc銁ut cu 9 g/kwh 頽 2007, faĮ de anul precedent.

Pe aceeaķ¾ tema
..
v Calitatea aerului pe timpul jocurilor olimpice este garantat’’/a> 2008-04-18 19:13:33
v 
300 de tehnologii avansate 頽 domeniul hidrotehnic vor fi introduse 頽 China 2008-04-17 20:04:34
v Tratatul de la Lisabona, aprobat de parlamentul slovac 2008-04-11 19:49:33
v Peste 1.800 de tipuri de produse interzise a fi comercializate 頽 sistemul lohn 2008-04-06 19:30:54
v Reprezentantul Chinei despre lupta 頼potriva schimbä¤ilor climatice 2008-04-05 20:49:27
v ē®cheierea reuniunii ONU privind schimbä¤ile climatice 2008-04-05 16:55:45
v Negocierile pentru schimbä¤ile climatice 頽 impas 2008-04-04 20:30:04
v Tema principal’’a noii runde de negocieri privind clima 2008-04-02 18:46:03
v China declar’’c’’trebuie acordat’’importanĮ egal’’celor 4 factori 頽 negocierile privind schimbä¤ile climatice 2008-04-01 20:53:51
v Simpozionul chino-american de cooperare tehnico-ĮMiin–ufic’’頽 domeniul mediului 2008-04-01 20:43:34