Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
(GMT+08:00) 2008-04-24 21:47:05    
Yvo de Boer despre eforturile Chinei de combatere a 頽cąĒzirii globale

cri-1

Yvo de Boer, secretarul executiv al Conven–uei ONU privind schimbä¤ile climatului, a afirmat joi la Beijing 頽 cadrul Forumului Interna–uonal privind Schimbä¤ile Climei ķ¾ Inova–ua Tehnico-ĮMiin–ufic’’c’’China ac–uoneaz’’deja ķ¾ particip’’la eforturile de combatere a efectelor 頽cąĒzirii globale.

Cel men–uonat a spus c’’China, ca ķ¾ alte Įri, se confrunt’’cu diversele provocä¤i generate de 頽cąĒzirea global’’ China a adoptat o serie de activit®łi pentru reducerea emisiilor cu efect de ser’’ lu¶rd 頽 considera–ue prioritar securitatea energetic’’ pre–£rile energiei, calitatea aerului etc. 頽 cursul elaborä¤ii politicilor 頽 domeniu.

Pe aceeaķ¾ tema
..
v Generatoare termoelectrice mici scoase din func–uune 2008-04-25 20:12:27
v China va 頽tä¤i protec–ua mediului 頽conjur»Ģor 2008-04-25 19:55:31
v China propune intensificarea cooperä¤ii interna–uonale pentru rezolvarea problemei schimbä¤ilor climei 2008-04-24 19:44:18
v Rezultate vizibile 頽 eforturile de reducere a consumului de energie 頽 sectorul electric 2008-04-22 15:05:01
v Calitatea aerului pe timpul jocurilor olimpice este garantat’’/a> 2008-04-18 19:13:33
v 
300 de tehnologii avansate 頽 domeniul hidrotehnic vor fi introduse 頽 China 2008-04-17 20:04:34
v Tratatul de la Lisabona, aprobat de parlamentul slovac 2008-04-11 19:49:33
v Peste 1.800 de tipuri de produse interzise a fi comercializate 頽 sistemul lohn 2008-04-06 19:30:54
v Reprezentantul Chinei despre lupta 頼potriva schimbä¤ilor climatice 2008-04-05 20:49:27
v ē®cheierea reuniunii ONU privind schimbä¤ile climatice 2008-04-05 16:55:45