Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
(GMT+08:00) 2008-04-28 16:53:12    
Memorandumul de cooperare pentru ocrotirea mediului 頽cheiat de ķĮse oraźæ din centrul Chinei

cri-1

Autorit®łile din 6 provincii din centrul Chinei au semnat duminic’’ 頽 cadrul forumului primarilor consacrat dezvoltä¤ii durabile organizat cu prilejul celei de-a treia edi–ui a t鈘gului investi–uonal ķ¾ comercial din centrul Chinei „Memorandumul de cooperare pentru ocrotirea mediului." ē® document se precizeaz’’accelerarea construc–uei mediului ecologic regional ķ¾ impulsionarea integrä¤ii armonioase a popula–uei, resurselor ķ¾ mediului.

Ma Xiuhong, ministru adjunct al comer–£lui, a afirmat 頽 cadrul forumului c’’ministerul va adopta mäzuriile necesare pentru sprijinirea construc–uei 頽 regiunile centrale a sistemului de recuperare a resurselor regenerabile pentru stimularea 頽deplinirii obiectivelor de dezvoltare a regiunilor prin economisirea resurselor ķ¾ realizarea unui mediu prietenos.

Pe aceeaķ¾ tema
..
v Generatoare termoelectrice mici scoase din func–uune 2008-04-25 20:12:27
v China va 頽tä¤i protec–ua mediului 頽conjur»Ģor 2008-04-25 19:55:31
v Yvo de Boer despre eforturile Chinei de combatere a 頽cąĒzirii globale 2008-04-24 21:47:05
v China propune intensificarea cooperä¤ii interna–uonale pentru rezolvarea problemei schimbä¤ilor climei 2008-04-24 19:44:18
v Rezultate vizibile 頽 eforturile de reducere a consumului de energie 頽 sectorul electric 2008-04-22 15:05:01
v Calitatea aerului pe timpul jocurilor olimpice este garantat’’/a> 2008-04-18 19:13:33
v 
300 de tehnologii avansate 頽 domeniul hidrotehnic vor fi introduse 頽 China 2008-04-17 20:04:34
v Tratatul de la Lisabona, aprobat de parlamentul slovac 2008-04-11 19:49:33
v Peste 1.800 de tipuri de produse interzise a fi comercializate 頽 sistemul lohn 2008-04-06 19:30:54
v Reprezentantul Chinei despre lupta 頼potriva schimbä¤ilor climatice 2008-04-05 20:49:27