Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
(GMT+08:00) 2008-12-03 19:32:23    
Ziua Na–uonal’’a Rom¶riei, sä¤b»Ģorit’’la Beijing

cri-1

 Ambasadorul roman Viorel Isticioaia, impreuna cu cei prezenti

Ambasadorul rom¶r 頽 –mra noastr’’ Viorel Isticioaia, ķ¾ so–ua sa au oferit la 1 decembrie o recep–ue la hotelul Hyatt de la Beijing cu prilejul Zilei Na–uonale a Rom¶riei. La manifestare au participat aproape 500 de persoane, 頽tre care s-au numä¤at oficialit®łi din diverse ministere, institu–ui centrale ķ¾ organiza–ui obĮMeĮMi, al»Ģuri de membri ai misiunilor diplomatice acreditate 頽 capitala Chinei. De asemenea, au fost prezen–u oameni de afaceri chinezi, reprezentan–u ai presei din capital’’ķ¾ al–u prieteni de pe p鉳¶rt chinezesc ai Rom¶riei.

La recep–ue au luat parte, desigur, ķ¾ rom¶rii afla–u la Beijing: oameni de afaceri, oameni de cultur’’ķ¾ art’’ studen–u veni–u pentru studii, precum ķ¾ cei stabili–u 頽 capitala Chinei.

Atmosfera recep–uei a fost vesel’’ destins’’ lipsind discursurile oficiale. ē® scurtul timp avut la dispozi–ue o s’’v’’introduc 頽 atmosfera sä¤b»Ģorii, invit¶rdu-v’’s’’i asculta–u pe cĪĖiva dintre cei afla–u la Hyatt.

Bine頽–qles, Ziua Na–uonal’’este o mare sä¤b»Ģoare pentru rom¶rii din capitala Chinei, afla–u departe de cas’’

Camelia Cacaina este student’’頽 primul an la Facultatea de Rela–ui Interna–uonale de la Universitatea Poporului din China. A 頽ceput s’’頽ve–q limba chinez’’la v鈘sta de 12, ajutat’’fiind de Anna Eva Budura, cunoscuta sinolog’’rom¶r’’ T¶rä¤a ne-a declarat:

„E o sä¤b»Ģoare deosebit’’ Ne aduce mult mai aproape de cas’’ Este o festivitate foarte ampl’’ M’’bucur foarte mult s’’v鉪 din nou steagul Rom¶riei ķ¾ s’’pot vorbi rom¶r’’ M’’bucur c’’am progresat cÜf de cÜf cu limba chinez’’ Pe l¶rg’’cultura ķ¾ limba chinez’’pe care am asimilat-o, pot s’’spun c’’experien–qle de aici sunt cu totul diferite de cele de acas’’ Te schimb’’頽cet-頽cet. Profesorii sunt foarte buni. Ne sus–un ķ¾ ne dau un impuls c¶rd ne aducem aminte c’’nu st鉷¶rim atÜf de bine limba chinez’’cum am fi vrut."

Participanti la receptie

Ea ne-a 頼pä¤tŻhit starea sa:

„Eu sunt foarte mi篶at’’c’’pot 頽v®ła 頽 China. Mul–£mesc sincer doamnei Anna Budura. Sunt bucuroas’’s’’petrec Ziua Na–uonal’’a Rom¶riei aici, 頼preun’’cu aķĮ de multe persoane."

La recep–ue au fost prezen–u ķ¾ unii rom¶ri care lucreaz’’acum la Beijing. Smaranda Gean’’se num䤒’printre ei. A studiat 4 ani la Facultatea de Limbi Strąæne a Universit®łii BucureĮMi. A f鉩ut un an de studii aprofundate la Shanghai ķ¾ apoi a venit la Beijing s’’lucreze ķ¾ s’’ķ¾ continue studiile 頽 economie. Este director general al Companiei „Premium China". Ea a spus:

„Aici este o festivitate mult mai ampl’’ Ne bucur鉳 s’’ne 頽tÜknim cu prietenii din diferite col–£ri ale lumii. Se ĮMie c’’rela–uile dintre cele dou’’state sunt foarte bune. Iubesc foarte bine China ķ¾ limba chinez’’"

Oaspe–ui au gustat cu pl鉩ere vinurile rom¶reĮMi aduse 頽 China de c»Ģre Crama Huķ¾ (Tianjin), firm’’mixt’’rom¶ro-chinez’’頽fiin–mt’’頽 mai 2008. Igor Bunescu, directorul general al Casei de Vinuri Huķ¾, firma partener’’rom¶r’’ ne-a prezentat opera–uile firmei mixte:

„Din luna martie am importat vinuri ķ¾ am 頽ceput s’’cucerim pia–m chinez’’cu vinuri rom¶reĮMi sut’’la sut’’naturale, de calitate. Toate vinurile sunt importate din Rom¶ria. Avem un birou foarte mare la Tianjin, avem depozite, avem 15 angaja–u. Mergem la diverse expozi–ui, am 頽ceput s’’acumul鉳 clien–u. ē® cÜfeva provincii se pot gäzi vinurile noastre 頽 magazine. Am intrat 頽tr-o mare re–qa de hipermarketuri ķ¾ supermarketuri din China. Pe data de 30 decembrie livr鉳 prima comand’’la aceste supermarketuri ķ¾ sper鉳 c’’dup’’aceasta putem s’’intr鉳 頽 multe magazine cu produsele noastre. Pre–£l este foarte convenabil. Nu este foarte scump. Avem 28 de sortimente de vinuri. Avem game sut’’la sut’’rom¶reĮMi ca Dracula, Mihai Viteazul ķ¾ Casa de Vinuri Huķ¾. Fiecare gam’’numit’’are 4-5 sortimente de vinuri. Chinezii pot s’’aib’’cea mai mare 頽credere 頽 vinurile noastre ķ¾ nu vor regreta. Am mare 頽credere ķ¾ sunt 頽crez»Ģor. Va fi totul bine."

Domnisoara Camelia Cacaina

Mul–u oaspe–u chinezi au discutat la manifestare cu prietenii lor rom¶ri. Am vorbit cu un comerciant chinez care are leg»Ģuri de afaceri cu Rom¶ria. Se numeĮMe Yin Junqing ķ¾ este directorul general al Companiei Shijuntong din Beijing. Firma sa a 頽ceput 頽 1993 s’’fac’’achizi–ui 頽 China pentru firme rom¶reĮMi ķ¾ s’’transporte mä¤furi chinezeĮMi atÜf pentru firme din Rom¶ria cÜf ķ¾ din China. Majoritatea mä¤furilor achizi–uonate sau transportate de firm’’reprezint’’bunuri de larg consum (haine, pąĒä¤ii, 頽cąĒĮminte etc.) ķ¾ materiale de construc–ui. 70-80% din beneficiile firmei provin din afacerile cu Rom¶ria. Deķ¾ din octombrie afacerile firmei au 頽ceput s’’fie efectate de criza financiar’’ directorul ei r鉳¶re 頽crez»Ģor 頽 opera–uile 頽treprinderii de anul viitor.

„Am 頽credere. Am constatat c’’trebuie s’’regl鉳 sortimentele mä¤furilor achizionate. Nu trebuie s’’alegem doar produse exportate ķ¾ de alte firme de profil ķ¾ trebuie s’’export鉳 mä¤furi mai ecologice, ce ating standardele UE."

Ambasadorul Viorel Isticioaia a avut amabilitatea s’’ne prezinte la 頽cheirea recep–uei perspectivele din 2009 ale rela–uilor bilaterale:

„E adevä¤at c’’頽cheiem anul sub impactul unor probleme noi generate de evolu–uile financiare globale. ē® aceast’’privinĮ, a’’spune c’’頽 special contactele 頽tre organismele bancare care au avut loc cu o manier’’substan–ual’’頽 cursul acestui an (s’’amintim aici vizita viceguvernatorului B鉵cii Na–uonale din Rom¶ria, Eugen TiķĘ鉵escu la invita–ua B鉵cii Poporului Chinez), 頽 egal’’mäzur’’ contactele care au continuat 頽tre institu–uile bancare din rom¶ria ķ¾ China, 頽tre Banca de dezvoltare a chinei ķ¾ EximBank din Rom¶ria ķ¾ 頽tre alte organisme financiare, ilustreaz’’foarte substan–ual modul 頽 care deja s-a acumulat o sustan–ual’’experienĮ, o cunoaĮMere reciproc’’ ce este o excelent’’platform’’pentru ca 頼preun’’s’’examin鉳 cąæ de cooperare ķ¾ de atenuare a efectelor unor evolu–ui negative pe plan interna–uonal.

La standul de vinuri al Cramei Huķ¾ (Tianjin)

Pentru anul viitor sunt optimist pentru c’’vine aniversarea a 60 de ani de la stabilirea rela–uilor diplomatice 頽tre China ķ¾ Rom¶ria. Dorim ca anul viitor s’’ne aduc’’asemenea momente 頽 continuare p¶r’’la sä¤b»Ģorirea prin schimburi directe 頽tre parteneri tradi–uonali la nivelul provinciilor ķ¾ jude–qlor din Rom¶ria, la nivelul oraźælor.

S’’gäzim evenimentele culturale care s’’dovedeasc’’o dat’’頽 plus c’’muzica, dansurile ķ¾ tradi–uile ambelor na–uuni sunt apreciate de c»Ģre publicul din cele dou’’Įri, s’’gäzim resurse indiferent c’’este vorba de bugetele de stat 頽 cadrul programelor bilaterale de schimburi culturale sau prin sponsori din partea celor care au asemnea resurse pentru a face schimburi de mai multe forma–ui artistice, de muzic’’t¶r䤒’ de muzic’’clasic’’ cu elementele cele mai reprezentative pentru stadiul pe care l-au atins evolu–uile artistice din ambele Įri.

ē® egal’’mäzur’’sunt convins c’’ķ¾ mediul ĮMiin–ufic va räzpunde la aceste aĮMeptä¤i. Am fost m¶rdru acum cÜfeva s鉷t鉳¶ri s’’aud din partea colegilor dv. de la Academia Chinez’’de ŽŖiin–q Sociale c’’exist’’planuri de a räzpunde unor inten–ui ale conducerii Academiei Rom¶re pentru organizarea a 4 simpozioane ĮMiin–ufice, dou’’頽 China ķ¾ dou’’頽 Rom¶ria, tot pentru a marca evolu–ua rela–uilor de cooperare dintre Academia Rom¶r’’ķ¾ Academia Chinez’’de ŽŖiin–q Sociale. De asemenea 頽 alte domenii legate de avangarda dezvoltä¤ii ĮMiin–ufice ķ¾ economice, precum 頽 domeniul informatic ķ¾ altele care 頽tr-adevä¤ arat’’c’’lumea academic’’doreĮMe s’’contribuie de o manier’’substan–ual’’ķ¾ realist’’la dezvoltarea rela–uilor bilaterale."

Dragi prieteni, am difuzat radioreportajul: Ziua Na–uonal’’a Rom¶riei, sä¤b»Ģorit’’la Beijing. Realizatoarele Chu Qunli ķ¾ Wang Hong v’’mul–£mesc pentru aten–ue.

Pe aceeaķ¾ tema