Despre CRIRedacľua noastr  /A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi Ýż mediu

Economic

Sport

Naľuonalit«¨i din China

Turism 頽 China

Buc╗╠ńĄia chinez  /A>
(GMT+08:00) 2009-01-07 21:01:45    
RomÂria, 頽 ochii unei fete din Hong Kong

cri-1
Chu: Bun  seara, stimaľu ascult╗╠ori! Sunt prietena dv. Chu Qunli. Voi prezenta 頼preun  cu colega mea Li Xin prima ediľue din anul 2009 a rubricii „Puntea prieteniei".

Li: Bun  seara, dragi prieteni! Li Xin v  salut  de la Beijing.

Carol cÓă╗╠orind 頽 RomÂria

Chu: Li, tocmai ne-am 頽tors la treab  dup  revelion. Cred c  la fel ca noi, prietenii no┴Mri romÂri Ýż moldoveni au proasp╗╠  頽 memorie atmosfera deosebit  a sńĄb╗╠orilor de iarn  

Li: A  fi vrut foarte mult s  plec 頽c  o dat  頽 RomÂria ca s  m  re頽t▄knesc cu prietenii mei romÂri Ýż s  m  bucur de obiceiurile tradiľuonale romÂre┴Mi de sńĄb╗╠ori.

Carol Chung 頼preun  cu un pńztor romÂr

Chu: Am auzit c  ai o prieten  din Hong Kong care a predat cursuri de chinez  Ýż englez  la universitatea din Sibiu 頽 anul academic 2003-2004, cÂrd tu f鉩eai specializarea tot acolo. Ea a cÓă╗╠orit singur  頽 multe localit«¨i din RomÂria 頽 timpul vacanľqlor de Cr鉩iun Ýż Pa┴Me Ýż cu alte ocazii.

Li: Da, aÝ┴ este. Este vorba de Carol Chung, absolvent  cu specializarea 頽 pedagogie englez  a Universit«¨ii Hong Kong. Actualmente lucreaz  ca reporter la publicaľua „The Standard". Am invitat-o s  viziteze postul nostru de radio 頽 august anul trecut, cÂrd a fost trimis  de publicaľue s  relateze despre jocurile olimpice de la Beijing.

La cursul de limba chinez  /SPAN>

Chu: ٬iu c  i-ai luat Ýż un interviu. Hai s  le vorbim ast銁i ascult╗╠orilor despre aceast  fat   Ce zici?

Li: De ce nu? Propun s  ascult鉳 mai 頽t▄h ce a spus Carol despre Pa┴Mele petrecut de ea 頽tr-un sat din nordul RomÂriei.

„Am auzit c  頽 nordul RomÂriei sunt multe m鉵ńztiri vechi din lemn. Am hotńĄ▄f s  vizitez o familie de É┴rani Ýż s  v鉪 cum petrec ei Pa┴Mele. Am mers 頽tr-un sat Ýż am b╗╠ut la uÝ┴ unei case. Gazda a fost foarte amabil   M-a poftit s  intru 頽╗đntru Ýż m-a invitat s  m  merg 頽 Noaptea š«vierii 頼preun  cu membrii familiei la biserica din sat, ca s  v鉪 slujba de acolo."

Li: Carol mi-a spus c  a cumpńĄat destul de multe obiecte de art  頽 decursul acestei vizite. I-a pl鉩ut cel mai mult faľm de mas  cu florile brodate de c╗╠re amfitrioana ei din satul vizitat. Carol █Ói acoper  Ýż acum cu ea calculatorul pe care-l are acas  頽 Hong Kong.

Chu: Cum a comunicat Carol cu membrii acestei familii de É┴rani? š« romÂr  

Li: ٬ie doar c▄feva cuvinte romÂre┴Mi. A vorbit cu ei 頽 limbajul gesturilor. N-a fost prea greu. Dar lucrul cel mai admirabil este c  a cÓă╗╠orit 頽 RomÂria pe jos Ýż a f鉩ut autostopul. Carol a explicat de ce nu i-a fost team  de acest lucru, pe care mulľu prieteni ai ei din Hong Kong └W consider  prea periculos 頽tr-o ľmr  strÓ┐n  

„š« opinia mea romÂrii sunt foarte buni la inim   š« comparaľue cu alte É┴ri, aveam mai puľune temeri 頽 RomÂria. Am fost 頽 alte c▄feva É┴ri est-europene, cum ar fi Ungaria, Slovacia Ýż Cehia. Probabil, datorit  originii latine a poporului romÂr, mi se pare c  acest popor este mai cald."

Chu: Am 頽ľqles c  a cÓă╗╠orit astfel 頽 multe locuri din RomÂria.

Li: Da. Dar i-a pl鉩ut cel mai mult Sibiu, unde a predat cursuri.

„Sibiul este un orŢhel tipic european. Are multe str鉪uľq vechi, bine conservate. Aflat 頽 zona Transilvaniei, este un ora  reprezentativ."

Chu: M  intereseaz  cum a ales Carol s  predea cursuri 頽 RomÂria.

Li: Lui Carol └V plac foate mult excursiile. Viseaz  s  cÓă╗╠oreasc  頽 頽treaga lume Ýż s  stea c▄fe un an 頽 fiecare ľmr   Fiind dornic  s  cunoasc  Europa, a ales mai 頽t▄h o ľmr  est-european    aceasta fiind RomÂria   ca prim  destinaľue a cÓă╗╠oriilor sale pe continentul european. Iat  ce ne-a spus:

„Un profesor al meu de facultate a predat cursuri de limba englez  la Universitatea Cluj. El cunoa┴Me un profesor de la universitatea Lucian Blaga de la Sibiu. M-a introdus lui Ýż apoi am avut acest prilej. Dar 頽 trecut eu nu ┴Miam aproape nimic despre RomÂria."

Chu: A povestit Carol ceva interesant despre activitatea sa de profesor la Sibiu?

Li: Desigur. Pentru c  am petrecut 頼preun  un an de zile la Sibiu, interviul a fost de fapt o conversaľue liber  despre viaľm noastr  pl鉩ut  de acolo. AÝ┴ cum am spus la 頽ceputul emisiunii, specialitatea lui Carol este pedagogia englez   Ea a explicat de ce a hotńĄ▄f s  predea Ýż limba chinez  la Sibiu.

„Am considerat c  la fel ca 頽 alte localit«¨i romÂre┴Mi, foarte puľuni oameni cunosc limba chinez  la Sibiu Ýż au puľune cuno┴Minľq despre cultura chinez   DeÝż nu sunt expert  頽 cultura chinez   am crezut c  dac  pot s  le prezint ceva, va fi binevenit."

Li: Pentru a st鈘ni interesul studenľulor sÓ┐ pentru cultura É┴rii noastre, Carol le-a cÂrtat la erhu (instrument tradiľuonal chinezesc cu dou  corzi) Ýż a cerut mamei sale s  i expedieze prin po┴M  pensule, tu   Ýż alte obiecte ca s  scrie pentru studenľui sÓ┐ texte 頽 caligrafia chinezeasc   Carol mi-a mńĄturisit:

„Am cÂrtat c▄feva piese, cum ar fi Luna reflectat  de lacul Erquan Ýż R鈛l regretelor. Le-au pl鉩ut foarte mult. Am 頽v«¨at 頽 timpul liber s  cÂrt la vioar  cu o profesoar  romÂr   Am cÂrtat Ýż la erhu pentru ea. Mi-a spus c  cele dou  instrumente muzicale seam鉵   I-am dńĄuit un CD cu melodii la erhu. A fost foarte bucuroas  "

Li: Eforturile lui Carol n-au fost zadarnice. Mi-a explicat c  deÝż din cauza programului prea 頽cńĄcat, majoritatea stundeľulor sÓ┐ n-au putut s  頽veľq toate cursurile de limba chinez   dou  fete au reuÝżt s  frecventeze toate cursurile 頽 limba noastr   Ea a spus:

„Una din cele dou  fete a fost interesat  s  practice caligrafia chinezeasc   folosind pensula dńĄuit  de mine. A 頽v«¨at aÝ┴ de bine limba chinez   頽c▄f am gńzit pentru ea un prilej de a 頽v«¨a cu burs  limba chinez  la Beijing. Din p鉩ate, din cauz  c  頽c  n-a terminat facultatea, a abandonat aceast  Ý┴ns   Dar fata dore┴Me foarte mult s  viziteze, ori s  fac  頽 viitor studii 頽 China."

Chu: Carol este 頽tr-adevńĄ o bun  profesoar  

Li: Da. Mi-a povesitit c  nu doar la cursurile de chinez   dar Ýż la cele de englez  a prezentat multe aspecte legate de cultura chinezeasc  Ýż de diferenľqle dintre aceasta Ýż cea occidental   Ea a menľuonat fericit  c  doi dintre studenľui ei au reuÝżt cu ajutorul s╗đ s  predea limba englez  頽 provincia Henan din ľmra noastr  

„Ei au stat doi ani la Anyang, predÂrd cursuri de limba englez  la universitatea unde eram profesoar   Ei pot vorbi fluent limba chinez   Au fost mulľúmiľu de condiľuile de viaÉ┴ Ýż munc  oferite de universitate."

Li: I-am propus lui Carol s  transmit  ceva prietenilor ei din RomÂria prin intermediul emisiunii noastre.

„š┤i cer scuze c  nu v-am scris prea mult 頽 ace┴Mi patru ani din cauza timpului. Dar sunt convins  c  ne gÂrdim mereu unii la alľui."

Carol acordÂrd un interviu

Li: š« 頽cheierea interviului Carol a ar╗╠at c  viaľm sa de un an 頽 RomÂria i-a adus bucurie, prietenii Ýż cuno┴Minľq. Dac  va mai avea ocazia, va vizita 頽c  o dat  RomÂria, ca s  vad  schimbńĄile de acolo de dup  aderarea la Uniunea Eurpean  

Chu: Li, te admir mult c  ai o prieten  aÝ┴ de bun   Dar timpul acordat rubricii noastre este prea limitat! Trebuie s  ne oprim aici.

Li: Ce s  facem? Hai sÓ┐ 頽cheiem ediľua de ast銁i cu ce a spus Carol 頽 romÂre┴Me.

Carol 頽 vizit  la RCI

„Bun  ziua! La revedere!"

Chu, Li: La revedere, dragi prieteni!

Pe aceeaÝż tema