Despre CRIRedacľua noastr  /A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi Ýż mediu

Economic

Sport

Naľuonalit«¨i din China

Turism 頽 China

Buc╗╠ńĄia chinez  /A>
(GMT+08:00) 2009-01-21 15:39:37    
RomÂria 頽 ochii elevilor chinezi

cri-1

Ambasadorul RomÂriei 頽t鈓pinat cu p▄hne Ýż sare la ceremonie

(Imnul RomÂriei cÂrtat de orchestra Jinfan a liceului)

Iat  ne la ceremonia Zilei RomÂriei organizat  la sediul Liceului 1 Octombrie din Beijing cu ocazia 頼plinirii a 159 ani de la na┴Merea poetului romÂr Mihai Eminescu. Tocmai am putut asculta Imnul RomÂriei cÂrtat de elevii 篶olii.

(Imnul RomÂriei continu  Ýż urmeaz  discursul directorului liceului)

Aľu ascultat salutul 頽 limba romÂr  adresat de directorul instituľuei, dar ce conosc elevii liceului despre RomÂria? Iat  c▄feva rńzpunsuri:

(Elevul Zeng Yulun: RomÂria a fost o ľmr  socialist  Ýż se afl  頽 Europa de Est. Este tare la gimnastic   Altele nu prea cunosc.

Elevul Chen Jiazheng: Filmele, buc╗╠ńĄia Ýż vinurle romÂre┴Mi sunt cunoscute.

Eleva Diao Ziqi: Am v銁ut la deschiderea JO din Beijing sportivi romÂri, care sunt foarte frumoÝż.

Elevul Kong Ruping: ٬iu c  Bucure┴Miul este capitala RomÂriei.)

Li Xigui, directorul licerului 1 Octombrie

Se vede c  elevii cunosc chiar nu puľun despre RomÂria. Atunci urmeaz  ca domnul ambasador al RomÂriei, Viorel Isticioaia, Ýż soľua sa, invitaľu la acľuune, s  verifice cuno┴Minľqle copiilor despre aceast  ľmr  

(Prezentatoarea: Urmeaz  o parte de 頽trebńĄi Ýż rńzpunsuri. Punem c▄feva 頽trebńĄi legate de RomÂria Ýż └V invit鉳 pe domnul Ýż doamna ambasador s  verifice rńzpunsurile. Ce reprezint  p▄hnea Ýż sarea oferite la intrarea 頽 sal  

Elev   Din c▄fe ┴Miu eu, acestea se ofer  頽 unele É┴ri europene la 頽t鈓pinarea oaspeľulor distinÝż.

Ambasador: Da, aÝ┴ este.

Prezentatoarea: Cum se nume┴Me imnul RomÂriei?

Elevul Yang Songlin: Tricolorul, aÝ┴ cum este drapelul naľuonal al RomÂriei.

Ambasador: Denumirea corect  este „De┴Meapt  te, romÂre!"

Prezentatoarea: De ce drapelul naľuonal romÂr este tricolor?

AcelaÝż elev: Am aflat pe Internet c  albastrul reprezint  cerul, galbenul, resursele bogate ale É┴rii, iar roÝ└l 頽seamn  spiritul de sacrificiu al poporului romÂr.

Ambasador: Corect, felicitńĄi.)

M  intereseaz  foarte mult cum de bÓ┐atul ┴Mie aÝ┴ de multe despre RomÂria?

(Yang Songlin)

„Cunosc Ziua Naľuonal  a RomÂriei Ýż ziua independenľqi acesteia, 9 mai 1877, pentru c  m-a interesat 頽t▄h Roma antic  Ýż pÂr  la urm  am aflat o ľmr  numit  RomÂria, Ýż am 頽ceput de aceea s  頽v«¨ c▄fe ceva despre ea."

Elevi au recitat la ceremoniea versiunile chineze┴Mi ale c▄forva poezii renumite ale lui Eminescu Ýż au interpretat un dans popular romÂresc.

Eleva la recitarea poeziei „Lacul"

(lacul Ýż interviul cu eleva Zheng Wenran)

„La 頽ceput, poezia „lacul" nu era pe placul meu. Dup  ce am repetat-o de c▄feva ori, m-am cufundat 頽 atmosfera creat  de poet."

Elevii la recitarea poeziei „Ce-ľu doresc ľue, dulce RomÂrie!"

(Ce-ľu doresc ľue, dulce RomÂrie Ýż interviul cu elevul Yang Xinyu)

„Poetul Ýż-a exprimat 頽 „Ce-ľu doresc ľue, dulce Rom▄he" 頽tr-un stil modest patriotismul sincer. Am fost molipsit de asemenea sentiment Ýż m  頽treb dac  oare nu cumva am acelaÝż sentiment faÉ┴ de patria mea?"

Cuplul ambasador Isticioasa Ýż elevi la dans

(dans popular)

Cuplul Isticioaia a dansat 頼preun  cu copiii Ýż cei doi s-au molipsit de atmosfera vesel  

(ambasador Ýż soľua )

„Ne simľum foarte bine al╗╠uri de elevi, 頽 primul rÂrd pentru c  cu toat  cÓădura sufleteasc   cu dragostea lor pentru RomÂria, ne-au f鉩ut s  ne simľum ca acas   Ýż tot ca acas  ne servesc cu prÓ┬iturile Ýż lucrurile care le plac lor aici."

Doamna ambasador Datiana Isticioaia

„M-a impresionat modul 頽 care orchestra a intonat imnul RomÂriei. Am plÂrs pentru c  niciodat  nu am auzit un imn al nostru interpretat at▄f de frumos Ýż cu at▄fa simľure."

(melodia continu   cu aplauze Ýż chiuituri)

Le-a pl鉩ut Ýż copiilor? Ce altceva ar mai vrea s  ┴Mie?

(Eleva Zhang Hangda: Dup  ce am privit panourile din sal   am aflat c  RomÂria este peste a┴MeptńĄile mele, este foarte frumoas  

Elevul Kong Ruping: RomÂria are o istorie 頽delungat   ľun s  cunosc mai multe despre ea.

O elev   Muzica romÂreasc  este foarte vesel  

O alt  elev  Doresc s  cunosc mai multe despre RomÂria de ast銁i.

Elevul Zeng Yulun: Vreau s  cunosc obiceiurile populare ale RomÂriei Ýż informaľui despre stabilirea relaľuilor diplomatice dintre China Ýż RomÂria.)

Ambasadorul Viorel Isticioaia

Ana Ropot, student  din Moldova care a fost 頽drum╗╠oare a fetiľqlor dansatoare, ne-a mńĄturisit:

(Ana Ropot)

" š« primul rÂrd sunt ni┴Me fetiľq foarte de┴Mepte, aprind foarte repede. Lecľuile au fost foarte interesante. Deja ast銁i cÂrd am venit, s-au aruncat toate 頽 jurul meu Ýż au foarte multe 頽trebńĄi legate de nu doar de RomÂria, dar de 頽treaga cultur  a Europei. Le-a povestit foarte multe despre cultura RomÂriei. Mi-a pl鉩ut faptul c  copiii de aici sunt foarte deschiÝż pentru a 頽v«¨a lucruri noi. Au foarte multe 頽trebńĄi Ýż sunt foarte curioÝż, ceea ce este un lucru pozitiv."

Prezentatorii ceremoniei 頼br鉩aľu 頽 costume romÂre┴Mi tradiľuonale

Directorul 篶olii ne informeaz  

„Copiii no┴Mri sunt interesaľu 頽 mod special de istoria Ýż cultura romÂreasc  pentru c  頽 ultimul deceniu cunoa┴Mem din ce 頽 ce mai puľun RomÂria. Ziua RomÂriei marcheaz  頽ceperea unei serii de acľuuni dedicate culturilor strÓ┐ne care vizeaz  lńĄgirea orizontului elevilor Ýż 頼bog«¨irea cuno┴Minľqlor lor despre lume."

(cÂrtecul „la oglind  )

Aici se 頽cheie ediľua de ast銁i. Realizatoarea Ýż prezentatoarea Zhang Xue v  mulľúme┴Me pentru atenľue. La revedere.

Pe aceeaÝż tema