Despre CRIRedac–ua noastrÿÿ/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi í¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®ùi din China

Turism 頽 China

Buc»Ìä¤ia chinezÿÿ/A>
(GMT+08:00) 2009-02-09 17:25:55    
SENEGAL

cri-1

Situare geografica Stat 頽 Africa de Vest
Suprafata 196 722 kmp
Populatia 10 580 307 locuitori
Forma de guvernamanat Republicÿÿpreziden–ualÿÿ
Seful statului si al guvernului 猠ful statului este preê¿dintele Abdoulaye Wade.
猠ful guvernului este primul ministru Cheikh Hadjibou Soumare.
Sarbatoarea nationala 4 aprilie (Ziua Independen–qi - 1960)
Limbi oficiale franceza
Religie musulmani 94 %, creÁMini 5% (romano-catolici), religii indigene 1%
Impartire administrativa 10 regiuni
Capitala Dakar
Orasele principale Thies, Kaolack, Ziguinchor, Saint Louis
Moneda nationala francul comunit®ùii financiare africane - XOF
Puterea executiva Este exercitatÿÿde un Consiliu de MiniÁMri numit de primul ministru 頽 consulta–ue cu preê¿dintele.
Componenta puterii executive
Primul ministru Cheikh Hadjibou Soumare
Ministru de stat, ministrul afacerilor externe Cheikh Tidiane Gadio
Ministru de stat, ministrul economiei í¾ finan–qlor Abdoulaye Diop
Ministru de stat, päztr»Ìorul sigiliilor, ministrul justi–uei Cheikh Tidiane SY
Ministru de stat, ministru de interne Ousmane Ngom
Ministru de stat, ministrul mediului, al protec–uei naturii Djibo Leity Ka
Ministru de stat, ministrul infrastructurii, al transporturilor terestre, al telecomunica–uilor Habib SY
Ministru de stat, ministrul economiei í¾ transporturilor maritime í¾ al pisciculturii Souleymane Nd閚ÿÿNdiaye
Ministru de stat, ministrul for–qlor armate Becaye Diop
Ministru de stat, ministrul urbanismului í¾ al locuin–qlor Oumar Sarr
Ministru de stat, ministrul descentralizä¤ii í¾ al colectivit®ùilor locale Ousmane Masseck Ndiaye
Ministrul educa–uei Moustapha Sourang
Ministrul amenajä¤ii teritoriului, al comer–£lui í¾ cooperä¤ii descentralizate Abdourahim Agne
Ministrul familiei, al drepturilor femeilor í¾ micro-finan–qlor Awa Ndiaye
Ministrul mineritului í¾ industriilor Madicke Niang
Ministrul sistemului hidraulic rural í¾ al re–qlei hidraulice na–uonale Adama Sall
Ministrul culturii, al patrimoniului istoric, al limbilor na–uonale í¾ al francofoniei Mame Birame Diouf
Ministrul artizanatului í¾ al transporturilor aeriene Farba Senghor
Ministrul agriculturii í¾ al zootehniei Hamath Sall
Ministrul biocarburan–ulor, al energiei í¾ cercetä¤ii ÁMiin–ufice Christhian Sina Diatta
Ministrul s鉵»Ì®ùii Safiatou Thiam
Ministrul informa–uilor, al rela–uilor cu institu–uile í¾ purt»Ìor de cuv¶rt al guvernului Bacar Dia
Ministrul sporturilor Issa Mbaye Samb
Ministrul tineretului Mamadou Lamine Keita
Ministrul energiei Samuel Am閠e Sarr
Ministrul func–uei publice, al muncii í¾ al organiza–uilor profesionale Innocence Ntap
Ministrul cet®ùenilor senegalezi de peste hotare í¾ al turismului Aminata Lo
Ministrul 頽v®ù鉳¶rtului tehnic í¾ al preg»Ìirii profesionale Diame Signate
Ministru delegat pe l¶rgÿÿministrul economiei í¾ al finan–qlor, 頽sä¤cinat cu bugetul Ibrahima Sarr
Principalele partide politice Coali–ua 'Schimbarea' (Coalition 'Sopi' /Coalition Change), care include urm»Ìoarele partide politice:
- Partidul Democratic Senegalez (Parti D閙ocratique S閚¶¡alais /Senegalese Democratic Party - PDS)
- Liga Democraticÿÿ- Mi篶area pentru Partidul Muncii (Ligue D閙ocratique-Mouvement pour le Parti du Travial /Democratic League-Movement for the Labour Party)
Alian–m For–qlor Progresiste (Alliance des forces de progres /Alliance of Progress Forces - AFP). Lider: Mustapha Niasse
Partidul Socialist din Senegal (Parti Socialiste du S閚¶¡al /Socialist Party of Senegal - PSS). Lider Ousmane Tanor Dieng
Uniunea pentru Re頽noirea Democraticÿÿ(Union pour le renouveau d閙ocratique /Union for Democratic Renewal - URD)
Partidul African pentru Democra–ue í¾ Socialism (And-JÜ¥-Parti Africain pour la d閙ocratie et le socialisme /African Party for Democracy and Socialism - AJ). Lider: Landing Savane
Partidul Liberal Senegalez (Parti libàÏal s閚¶¡alais /Senegalese Liberal Party - PLS)
Partidul pentru Progres í¾ Cet®ùenie (Parti pour le progres et la citoyennetÿÿ/Party for Progress and Citizenship).
Alian–m JÜ¥-JìP (Alliance JÜ¥-JìP - JJ)
Adunarea Na–uonalÿÿDemocraticÿÿ(Rassemblement national d閙ocratique /National Democratic Rally - RND). Lider Madier Diouf
Partidul Independen–qi í¾ Muncii (Parti de l'IndàÎendence et du Travail /Party of Independence and Work - PIT). Lider Amath Dansohho
Puterea legislativa Este exercitatÿÿde un Parlament unicameral - Adunarea Na–uonalÿÿ Assemblee Nationale.
Banca nationala Central Bank of the West African States
Agentia nationala de presa Agen–ua de PresÿÿSenegalezÿÿ(Agence De Presse Senegalaise); Pan African News Agency

Pe aceeaí¾ tema