Despre CRIRedac–ua noastr˙˙/A>
China Radio International

China va aplica mäzurile stabilite 頽 cadrul summitul de cooperare chino-african˙˙din Beijing
Hu Jintao
Hu Jintao este secretar general al C.C., preężdinte al Comisiei Militare a C.C. al P.C.Chinez, preężdinte al R.P.Chineze, preężdinte al Comisiei Militare Centrale a R.P.Chineze ...
• Turneul preężdintelui chinez Hu Jintao s-a 頽cununat de rezultate fructoase
Preężdintele Chinei, Hu Jintao, íž-a 頽cheiat miercuri turneul sťĐ de vizite 頽 Arabia Saudit˙˙ Mali, Senegal, Tanzania íž Mauritius. Pe drum spre patrie, ministrul chinez de externe, Yang Jiechi, care l-a 頽so–ut pe preężdintele Ári 頽 vizit˙˙ a declarat reporterilor c˙˙vizita preężdintelui Hu Jintao constituie o important˙˙activitate diplomatic˙˙pentru consolidarea 頽 noua situa–ue a rela–uilor dintre China íž Árile 頽 curs de dezvoltare, activitate care s-a 頽cinunat de rezultate fructuoase.
More>>
• Hu Jintao íž-a 頽cheiat turneul de vizite 頽 Asia íž Africa
• Hu Jintao declar˙˙c˙˙partea chinez˙˙va promova rela–uile de prietenie íž cooperare chino-tanzaniene
• Convorbiri 頽tre Hu Jintao íž Abdoulaye Wade
• Hu Jintao a 頽cheiat vizita 頽 Senegal
• Hu Jintao íž-a 頽cheiat vizita 頽 Mali
• China va aplica mäzurile stabilite 頽 cadrul summitul de cooperare chino-african˙˙din Beijing
• Convorbire dintre preężdin–ui chinez íž malian
• Preężdintele Chinei Űŕi continu˙˙turneul prieteniei íž cooperä¤ii 頽 Mali
More>>

ARABIA SAUDITA

MALI

SENEGAL

TANZANIA

MAURITIUS
More>>