Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
(GMT+08:00) 2009-02-11 08:35:51    
猠fii de stat chinez ķ¾ saudit despre aprofundarea rela–uilor de prietenie strategice bilaterale

cri-1

Preźædintele Chinei, Hu Jintao, a avut mar–u, la Riyadh, convorbiri cu regele Arabiei Saudite, Abdullah bin Abdul-Azizi. P䤖ule au declarat c’’vor ac–uona pentru ad¶rcirea multilateral’’a rela–uilor de prietenie strategice dintre cele dou’’state, contracararea 頽 comun a crizei financiare, intensificarea contactelor ķ¾ coordonä¤ilor 頽 afacerile interna–uonale ķ¾ regionale ķ¾ 頽aintarea ne頽cetat’’a raporturilor bilaterale.

Hu Jintao a reiterat c’’partea chinez’’acord’’importanĮ rolului important pe care ĄW joac’’Arabia Saudit’’頽 men–unerea p鉩ii ķ¾ stabilit®łii mondiale ķ¾ asigurarea securit®łii energetice interna–uonale ķ¾ trateaz’’cu consecvenĮ rela–uile cu aceasta la un nivel strategic. ē® actuala situa–ue 頽 care ne confrunt鉳 頽 comun cu provocä¤i serioase reprezentate de criza financiar’’interna–uonal’’ iar situa–ua interna–uonal’’cunoaĮMe schimbä¤i complicate ķ¾ profunde, 頽tä¤irea cooperä¤ii chino-saudite are semnifica–ui ķ¾ mai mari.

Hu Jintao a f鉩ut urm»Ģoarele propuneri pentru dezvoltarea rela–uilor chino-saudite: 1, men–unerea schimbului de vizite la nivel 頽alt ķ¾ instituirea unui mecanism de consultä¤i la nivel 頽alt; 2, valorificarea avantajelor fiecä¤ei p䤖u 頽 ce priveĮMe resursele ķ¾ pia–m, dezvoltarea multilateral’’a rela–uilor de parteneriat al cooperä¤ii energetice ķ¾ majorarea continu’’a investi–uilor 頽 ambele p䤖u; 3, amplificarea cooperä¤ii economice ķ¾ comerciale ķ¾ ridicarea nivelului colaborä¤ii; 4, promovarea schimburilor 頽 domeniile 頽v®ł鉳¶rtului, sportului ķ¾ al turismului ķ¾ lä¤girea schimbului de vizite 頽tre locuitorii celor dou’’state; 5, intensificarea comunica–uilor ķ¾ coordonä¤ilor 頽 problemele interna–uonale ķ¾ regionale de importanĮ major’’pentru men–unerea p鉩ii ķ¾ stabilit®łii regionale; 6, intensificarea colaborä¤ii din cadrul cooperä¤ii 頽tre China ķ¾ Consiliul de Cooperare din Golf.

Hu Jintao a exprimat 頽 numele guvernului ķ¾ poporului chinez mul–£miri pentru sprijinul pre–uos acordat de Arabia Saudit’’eforturilor poporului chinez de combatere a efectelor seismului extrem de grav de la Wenchuan, provincia chinez’’Sichuan, ķ¾ de g銁duire a jocurilor olimpice de la Beijing.

Aprecierile ķ¾ propunerile f鉩ute de Hu Jintao 頽 leg»Ģur’’cu dezvoltarea rela–uilor bilaterale au fost 頼pä¤tŻhite pe deplin de regele Abdullah bin Abdul-Azizi. Acesta din urm’’ķ¾-a exprimat convingerea c’’頽 urma eforturilor comune rela–uile saudito-chineze se vor dezvolta 頽 condi–ui ķ¾ mai bune.

Dup’’convorbiri, cei doi lideri au fost prezen–u la ceremonia de semnare a 5 acorduri de cooperare 頽 domeniile energetic, sanitar, al carantinei, al transporturilor ķ¾ cultural.

Pe aceeaķ¾ tema
..
v Hu Jintao a sosit la Riyadh 2009-02-10 21:33:41
v Preźædintele Chinei a plecat 頽tr-un turneu 頽 strąæn»Ģate 2009-02-10 13:13:47
v Vizita lui Hu Jintao 頽 Senegal va fi o cąĒ»Ģorie de prietenie 2009-02-09 20:30:28
v Mauritius aĮMeapt’’vizita preźædintelui Chinei 2009-02-09 20:29:38
v Turneul lui Hu Jintao 頽 5 Įri din Asia ķ¾ Africa va promova rela–uile dintre China ķ¾ aceste state 2009-02-06 16:18:43
v Hu Jintao va pleca 頽tr-un turneu de vizite 頽 Arabia Saudit’’ķ¾ patru Įri africane 2009-02-03 19:52:27
v Convorbire telefonic’’dintre Hu Jintao ķ¾ George Bush 2009-01-04 22:35:39
v Hu Jintao a –unut un discurs la o reuniune a forului consultativ chinez 2009-01-01 14:41:32
v "S’’promov鉳 頽 comun pacea, stabilitatea ķ¾ prosperitatea 頽 lume" 2008-12-31 18:47:25
v Spectacol de oper’’頽 stil Beijing cu prilejul Anului Nou 2008-12-31 09:55:48