Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
(GMT+08:00) 2009-02-17 18:42:55    
Sä¤b»Ģoarea Primä­erii la Nanjing

cri-1
Bun’’seara, dragi prieteni! Bine v-am gäzit la o nou’’edi–ue a rubricii „Informa–ui turistice".

Stima–u ascult»Ģori, Nanjing este una din vestitele cet®łi de scaun din –mra noastr’’ De-a lungul istoriei de peste dou’’milenii, ķĮse dinastii feudale ķ¾-au stabilit aici capitala. ē® edi–ua de ast銁i 頼i propun s’’v’’conduc la o vizit’’頽 oraķĄl Nanjing, care este ast銁i reźædin–m provinciei Jiangsu din estul Chinei, mai concret spus, ca s’’ave–u prilejul de a face o plimbare la Templul Fuzi, a admira lampioane multicolore, a savura din micile gustä¤i 頽 stil Nanjing ķ¾ de a trąæ unele obieiuri ķ¾ datini legate de Sä¤b»Ģoarea Primä­erii.

OraķĄl Nanjing are o istorie de peste 2400 de ani. Cine vine 頽 cąĒ»Ģorie la Nanjing, nu poate s’’ocoleasc’’Templul Fuzi, renumit punct turistic al oraķĄlui. Templului Fuzi i-se mai spune ķ¾ Templul Kong sau Templul Cä¤turarului suprem, fiind dedicat lui Confucius, marele ideolog ķ¾ pedagog din antichitatea Chinei. Se ĮMie c’’Fuzi este un titlu onorific oferit marelui 頽v®łat de c»Ģre oamenii de posteritate. Iat’’deci originea denumirii „Templului Fuzi".

Acest l鉩a’’s-a construit 頽 anul 1034, av¶rd o istorie de aproape 1000 de ani. ē® urma lucrä¤ilor de restaura–ue, tempul a devenit un punct turistic care se bucur’’de o 頽alt’’reputa–ue 頽 –mr’’ķ¾ peste hotare. Festivalul lampioanelor organizat anual 頽 incinta Templului Fuzi ķ¾ 頽 頼prejurimile lui atrage un numä¤ din ce 頽 ce mai mare de cet®łeni ai Nanjing-ului, de turiĮMii din restul Chinei ca ķ¾ de peste graniĮ, dornici s’’ķ¾ petreac’’aici Sä¤bäxtarea Primä­erii. Atmosfera sä¤b»Ģoreasc’’de la Templul Fuzi r鉳¶re aproape tot aķĮ de pregnant’’chiar dac’’suntem deja la dou’’s鉷t鉳¶ri dup’’Anul Nou Chinezesc. Huan Jianjun, director adjunct al Biroului administrativ pentru peisajele „R鈛l Qinhuai ’’Templul Fuzi", ne-a informat despre manifestä¤ile programate 頽 perioada Sä¤b»Ģorii Primä­erii:

„Potrivit mentalit®łii cet®łenilor din Nanjing, d鉩’’頽 perioada Anului Nou Chinezesc, n-ai fost la Templul Fuzi s’’admira–u lampioanele, 頽seamn’’c’’ai läzat zilele de sä¤b»Ģoare s’’treac’’degeaba. Noi am f鉩ut mari eforturi pentru 頼bog®łirea ķ¾ diverisifcarea an de an a exponatelor la Festivalul Lampioanelor de aici. Bunäxar’’ anul acesta, am organizat 頽 colaborare cu Comisia Profesional’’a Lampioanelor din China un concurs 頽 arta confec–uonä¤ii lampioanelor multicolore. Manifestarea s-a bucurat de o participare entuziast’’ Pe l¶rg’’lampioanele de la noi, confec–uonate 頽 cartierul Qinhuai din Nanjing, ne-au fost trimise opere din Taiyuan, provincia Shanxi, Zigong din provincia Sichuan ķ¾ din alte localit®łi. Am introdus ķ¾ lampioane din Japonia. Lampioanele de Qinhuai sunt caracterizate prin lucr»Ģura minu–uoas’’ķ¾ culorile armonioase. Mai ales, lampioanele micu–q confec–uonate manual de c»Ģre meĮMeri l鉳piĮMi populari reprezint’’cel mai 頽alt nivel artistic 頽 acest domeniu din –mra noastr’’ķ¾ 頽truchipeaz’’din plin elegan–m ķ¾ gingŻhia artei din regiunile aflate la sud de Fluviul Yangzi."

Festivalul lampioanelor organizat la Templul Fuzi a devenit deja o tradi–ue, fiind inclus pe lista patrimoniului cultural intagibil al Chinei. La Templul Fuzi, po–u s’’admiri pe de o parte lampioanele, pe de alt’’parte s’’deguĮMi delicatese specifice oraķĄlui Nanjing.

ē® apropierea Templului Fuzi se gäzesc sute de restanurante de gustä¤i dintre care multe au o tradi–ue de peste 100 de ani. Lu Haibo, directorul Companiei de restaurante dela Templul Fuzi, ne-a prezentat:

„Gustä¤ile 頽 stil Nanjing au asimilat particularit®łile bune ale tututror gustä¤ilor chinezeĮMi. Cele mai renumite sunt urm»Ģoarele 8 gustä¤i: chifli–m umplut’’cu carne tocat’’cu coaj’’sub–ure, chifla cu umpluturi de legume, turta cu praz tocat mä¤unt, jeleul din br¶rz’’ col–£naķ¾i prąĀi–u cu umplutur’’din carne de vit’’tocat’’ supa de vac’’ tąæ–qii sub–uri ķ¾ col–£naķ¾i prepara–u cu aburi. Anul acesta este cazul s’’v’’recomand gąĒuĮMele din orez glutinos cu patru culori care au patru feluri de miezuri ķ¾ forme, simboliz¶rd reuniunea familiei."

Stima–u ascult»Ģori, dac’’veni–u la Nanjing 頽 perioada prelujit’’de Anul Nou Chinezesc, s’’nu ezita–u s’’merge–u la Templul Fuzi pentru a savura „gustä¤i de sä¤b»Ģoare".

Cu aceasta, dragi prieteni, am 頽cheiat edi–ua de ast銁i rubricii „Informa–ui turistice" realizatoarea ķ¾ prezentatoarea Xin Jing care v’’ureaz’’o sear’’pl鉩ut’’ La revedere.

Pe aceeaķ¾ tema