Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
(GMT+08:00) 2009-02-24 19:54:43    
Excursie 頽 Guangzhou

cri-1

Bun’’seara, stima–u ascult»Ģori, bun venit la o nou’’edi–ue a rublicii "Imforma–ui Turistice". La microfon, Zhang Yu. Ast銁i v’’propun o excursie imaginar’’頽 oraķĄl Guangzhou, reźædinĮ a provinciei Guangdong din sudul Chinei.

OraķĄl Guangzhou, cu o istorie de peste 2.000 de ani, este cunoscut ķ¾ sub numele de "ora’’al celor cinci capre". Despre originea acestei denumiri circul’’頽 zon’’o legend’’care spune c’’a fost o dat’’c¶rd zona unde se situeaz’’oraķĄl de ast銁i era b¶rtuit’’anii de-a r¶rdul de calamit®łi naturale, 頽cÜf localnicii trąæau 頽 mizerie neagr’’ fiind chinui–u de foamete. ē®tr-o zi au coborÜf dom cer cinci zei 頽cąĒeca–u pe tot atÜfea capre. Acestea zeificate de asemenea, aveau 頽 gur’’cÜfe un m鉵unchi de spice de orez. Zeii le-au dat localnicilor spicele de orez ķ¾ au binecuv¶rtat zona s’’aib’’vreme prielnic’’pentru ca sem鉵»Ģurile s’’dea recolt’’bogat’’ ē® semn de recunoĮMinĮ faĮ de cei cinci zei, urbea ce a apä¤ut ulterior aici a fost botezat "oraķĄl spicului de orez" sau "oraķĄl celor cinci capre".

Ca un centru cultural al provinciei Guangdong, oraķĄl Guangzhou este faimos 頽 –mra noastr’’pentru delicatesele specifice locale, apreciate ca una din cele 4 vestite buc»Ģä¤ii din China.

Potrivit unei lucrä¤i de bucate din dinastia Song, oamenii din Guandong m鉵¶rc’’mai de toate: päzä¤i, animale, insecte ķ¾ ķĮrpe. ē®tr-o carte din timpul dinastiei Han de acum 2000 de ani se scria c’’ķĮrpele preparat este socotit cel mai delicios fel de m¶rcare pentru popula–ua din Guandong. Buc»Ģä¤ia Guandong a cunoscut o puternic’’dezvoltare 頽 dinastiile Ming si Qing , dar mai ales 頽 anii de dup’’fondarea Chinei noi. Ast銁i, buc»Ģä¤ia Guandong este cunoscut’’ķ¾ apreciat’’頽 toat’’China ca ķ¾ 頽 頽treaga lume. Domnul Yang de la oraķĄl Harbin din nordul Įrii, lucr¶rd 頽 present 頽 Guangzhou, este foarte darnic cu laudele faĮ de m¶rcä¤urile locale:

„Buc»Ģä¤ia Guangdong cuprinde numeroase feluri de m¶rcä¤uri tradi–uonale, dintre care, pe l¶rg’’preparatele gustoase ķ¾ fragede din carne de pui ķ¾ fructe de mare, prefer prąĀiturile m¶rcate cu ceai. "

ē® ora’’se gasesc peste 5.000 de restaurante cu specificul buc»Ģä¤iei Guandong, dintre care Restaurantul Guangzhou este cea mai renumit’’ķ¾ frecventat’’ Managerul restaurantului, Zhao Liping, ne-a vorbit despre caracteristicele buc»Ģ»Ģiei Guangdong:

„Materii prime alese ķ¾ fine, minu–uozitatea ķ¾ varietatea preparatelor --- iat’’cÜfeva din träz»Ģurile caracteristice ale Buc»Ģä¤iei Guandong. Pentru c’’頽 Guandong, iarn’’este bl¶rd’’ķ¾ vara 頽registreaz’’o canicul’’ce dureaz’’mult timp, oamenilor le plac preparatele mai pu–un sä¤ate ķ¾ grase. Se acord’’o aten–ue deosebit’’culorii, mirosului, gustului ķ¾ formei preparatelor. "

Situat 頽 zona subtropical’’ķ¾ pe Įrmul mä¤ii, temperatura medie anual’’fiind 22 grade cersius, Guangzhou constituie unul dine oraźæle chineze cu cea mai mic’’diferenĮ de temperatur’’ Datorit’’climei temperate ķ¾ ploilor abundente, favorabile creĮMerii plantelor, arborii de aici pot s’’men–un’’頽 tot curusul anului un verde luxuriant.

Dragi prieteni, oric¶rd veni–u 頽 oraķĄl Guangzhou, pute–u gäzi la tot pasul flori ce-ķ¾ deschid petalele m¶rdre, 頽 scuare, pe o parte ķ¾ pe alta a str銁ilor, 頽 parcuri ķ¾ cartiere. De aceea, Guangzhou este supranumit pe bun’’dreptate de c»Ģre turiĮMi ķ¾ "oraķĄl florilor". Aici, cultivarea florilor are o veche tradi–ue. ē® dinasitia Han, o dat’’cu deschiderea Drumului, au fost introduķ¾ din strąæn»Ģate bulbi ķ¾ semin–q de diferite flori ķ¾ au apä¤ut adunci 頽 ora’’pie–q de flori. ē® perioada mijlocie a dinastiei Qing, s-au format traptat o activitate tradi–uonal’’specific’’"a se plimba la t鈘gul florilor ", care dureaz’’p¶r’’頽 zilele noastre. An de an, 頽 ajunul Sä¤b»Ģorii de Primä­ar’’ sunt organizate T鈘guri de flori 頽 cartierele din plin centrul oraķĄlui. Vin aici de fiecare dat’’peste un million de locuitori ķ¾ turiĮMi din –mr’’ķ¾ de peste hotare, dornici s’’admire ķ¾ s’’cumpere flori frumoase sau s’’se 頽tÜkneasc’’cu prieteni. Doamna Deng, caretrąæeĮMe 頽 Guangzhou ne-a spus:

„Oamenilor le place s’’se plimbe la T鈘gul florilor, deoarece aici vei sim–u o mai pregnant’’atmosfer’’exuberant’’a Sä¤b»Ģorii de primä­ar’’ "

Stima–u prieteni, Guangzhou v’’aĮMeapt’’pe dumneavoastr’’ Dac’’ve–u face o cąĒ»Ģorie, sunt sigur c’’nu o s’’v’’par’’r»Š.

Cu aceasta, se 頽cheie edi–ua de ast銁i a rubricii "Informa–ui turistice". Realizatorul ķ¾ prezentatorul Zhang Yu v’’mul–£meĮMe pentru aten–ue. O sear’’pl鉩ut’’

Pe aceeaķ¾ tema