Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
(GMT+08:00) 2009-02-27 18:48:00    
Vizit’’la Lipo, provincia Guizhou

cri-1

Dragi prieteni, 頽 provincia Guizhou din sud-vestul Chinei sunt räzp¶rdite zone carstice pe mari suprafe–q. ē® edi–ua de ast銁i a rubricii noastre v’’invit s’’facem o excursie 頽 jude–£l Libo din Guizhou, localitate care a fost apreciat’’de revista Geografia Na–uonal’’Chinez’’cu „una dintre cele mai frumoase zece p鉪uri din China" ķ¾ „localitatea cea mai pitoreasc’’din China."

Jude–£l Libo este situat 頽 podiķĄl Yungui, beneficiind de o clim’’pl鉩ut’’ P鉪urea acoper’’50% din suprafa–m total’’a regiunii ķ¾ se gäzesc dou’’zone protejate: Zona Maolan, cu relief carstic ķ¾ p鉪ure, considerat’’„un smarald 頽crustat pe cing»Ģoarele globului p鉳¶rtesc" ķ¾ Zona Zhangjiang. ē® jude–£l Lipo sunt 頽tÜknite minorit®łile na–uonale Buyi, Shui, Miao ķ¾ Yao. Popula–ua etniilor minoritare reprezint’’87% din popula–ua total’’a regiunii.

ē® iunie 2007 programul regiunilor carstice din sudul Chinei, la care a participat ķ¾ jude–£l Lipo, a fost inclus pe lista Patrimoniului Natural Mondial. Ji Baoshan, responsabil pentru acest program, ne-a spus:

„Valoarea regiunii Lipo corespunde criteriilor 7 ķ¾ 8 de apreciere a patrimoniului mondial. ē® regiune sunt 頽tÜknite fenomene naturale neobi簄uite, frumuse–u naturale ķ¾ valori estetice extraordinare. Regiunea constituie un model remarcabil de reflectare a principalelor etape din procesul evolu–uei globului p鉳¶rtesc, incluz¶rd aici 頽semnä¤i biologice, importante forme de relief aflate 頽 plin proces de evolu–ue, precum ķ¾ importante caracteristici geografice din procesul evolu–uei formelor de relief ale suprafe–qi p鉳¶rtului."

Conform lui Ji Baoshan, cele mai renumite puncte de vizitat din Lipo sunt „Cele 7 g»Šri mici" ķ¾ „Cele 7 g»Šri mari." S’’vizit鉳 mai 頽tÜh „Cele 7 g»Šri mici."

Intr¶rd 頽 punctul turistic „Cele 7 g»Šri mici", mun–ui grandioķ¾, p鉪urile virgine luxuriante, r鈛rile cu apa limpede ķ¾ lacurile cu apa liniĮMit’’ca oglinda se desfŻhoar’’頽 fa–m fiecä¤ui turist. Susurul apei ķ¾ c¶rtecele päzä¤ilor compun o simfonie pl鉩ut’’a p鉪urii. Vizitatorii se plimb’’頽 tihn’’頽 acest paradis verde. Doamna Li, turist’’venit’’din Beijing, ne spune:

„ē“i place p鉪urea aceea de pe ap’’ Copacii crescu–u pe st¶rci sunt atÜf de frumoķ¾."

Arunc¶rd privire spre p鉪urea prezentat’’de doamna Li, avem impresia c’’o p鉪ure veche ķ¾ viguroas’’pluteĮMe, parc’’ pe luciul apei. Realitatea este c’’pe st¶rcile din apa r鈛lui cresc copaci. Aceasta este caracteristica p鉪urii din regiunile carstice. Copacii din p鉪urile carstice nu au renun–mt la oportunit®łile de supravie–£ire chiar pe p鉳¶rtul steril sau pe suprafa–m st¶rcilor. Ei c»Št’’hran’’頽 cr鉷»Ģurile st¶rcilor, 頽tinz¶rdu-ķ¾ r鉪鉩inile 頼prejur. ē® urma tenacit®łii luptei de sute sau mii de ani pentru supravie–£ire s-a format, 頽 final, miracolul pe care l-am v銁ut anterior. 

Lacul Cufundar reprezint’’un alt punct care atrage mul–u turiĮMi. ē® limba chinez’’ „cufundar" se spune „yuanyang" ķ¾ este considerat un simbol al dragostei, deoarece cufundarii trąæesc totdeauna 頽 cuplu. Lacul Cufundar este format din dou’’lacuri mai mici care se 頽tretaie, ca un cuplu de nedesp䤖ut. Apa lacului este limpede ca jadul. Plimbarea cu barca pe apa acestui lac produce, cu siguranĮ, o pl鉩ere de neasemuit.

Pe l¶rg’’„Cele 7 g»Šri mici", „Cele 7 g»Šri mari" reprezint’’o alt’’zon’’din Lipo care merit’’s’’fie vizitat’’ Regiunea „Celor 7 g»Šri mari" este renumit’’prin p鉪uri virgine, defileuri ķ¾ lacuri subterane.

ē® ultimii ani, odat’’cu protejarea peisajului natural ķ¾ virgin al formelor de relief carstic, autorit®łile din jude–£l Lipo a depus mari eforturi pentru ridicarea calit®łii serviciului turistic. Ast銁i, turiĮMii veni–u 頽 regiune pot admira peisajul carstic deosebit 頽 timp ce se bucur’’de cultura, obiceiurile ķ¾ datinile multietnice locale.

CąĒ»Šz’’pentru excursie:

Jude–£l Lipo este situat 頽 sud-vestul Įrii noastre. Se poate ajunge cu avionul sau cu trenul la Guiyang, capitala provinciei Guizhou. Ulterior, lu鉳 trenul p¶r’’la sta–ua Dushan de unde, cu autocarul, ajungem la Lipo. Distan–m dintre gara Dushan ķ¾ jude–£l Lipo este de aproximativ 30 kilometri. Vara este cel mai bun sezon turistic din regiune. Biletul pentru intrarea 頽 zona „Celor 7 g»Šri mici" cost’’80 yuani, iar cel pentru zona „Celor 7 g»Šri mari", 30 de yuani.

Pe aceeaķ¾ tema