Despre CRIRedac–ua noastr’’/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi ķ¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®łi din China

Turism 頽 China

Buc»Ģä¤ia chinez’’/A>
(GMT+08:00) 2009-03-06 16:49:20    
Muzeul Celor Trei Defileuri ale Fluviului Yangtzi (I)

cri-1

Zona celor trei defileuri ale fluviului Yangzi este una dintre cele mai importante zone din bazinul celui dintÜh fluviu al Įrii noastre. Iar municipiul Chongqing din sud-vestul Chinei, este o important’’metropol’’din zona amintit’’ ē® edi–ua de ast銁i, stima–u ascult»Ģori, 頼i propun s’’v’’fac o prezentare a Muzeului Celor Trei Defileuri ale Fluviului Yangtzi din Chongqing, 頽 speran–m ca dv s’’cunoaĮMe–u cÜf de cÜf din istoria ķ¾ civiliza–ua strä­eche a oraķĄlui Chongqing ķ¾ a zonei amintite.

Muzeul Celor Trei Defileuri" este cel mai mare muzeu pe teme speciale din –mra noastr’’ Muzeul se situeaz’’pe bulevardul Poporului din plin centrul oraķĄlui Chongqing, vizavi de Marea Sal’’de Festivit®łi a Poporului, supranumit’’ca una din „primele 10 construc–ui asiatice ale Secolului 20". Construc–ua „Muzeului Celor Trei Defileuri" s-a terminat 頽 2005. Are o suprafaĮ construit’’de peste 40000 de mp. dintre care, suprafa–m expozi–uonal’’atinge 23000 de mp. Stilul arhitectural al muzeului este inspirat 頽tr-o anumit’’mäzur’’din proiectul barajului Complexului hidroenergetic ķ¾ de naviga–ue de la cele trei defileuri ale fluviului Yangzi. La intrarea principal’’a muzeului se poate vedea o galerie sugestiv numit’’„ecologic’’, cu pere–ui din sticl’’ care ä¦i d’’o impresie magnific’’ aidoma unei imense cortine format’’de cascad’’

ē® muzeu sunt expuse la ora actual’’ 頽 func–ue de teme diferite, 頽 patru sąĒi, peste 170000 de obiecte ķ¾ vestigii arheologice provenite din zona Celor Trei Defileuri ale Fluviului Yangzi. Liu Chunming, director adjunct al muzeului, ne-a prezentat c’’cele patru sąĒi de expozi–ue demonstreaz’’sub diferite aspecte istoria zonei celor trei defileuri ķ¾ a oraķĄlui Chongqing.

„ē® prima sal’’expozi–uonal’’pe tematica „Cele trei defileuri splendide", vizitatorii pot vedea sub aspectele naturale, geografice ķ¾ culturale, cele trei defileuri ale fluviului Yangzi ķ¾ cunoaĮMe informa–ui despre construc–ua complexului hidroenergetic ķ¾ de naviga–ue de la cele trei defileuri. ē® a doua sal’’de expozi–ue numit’’„Bayu din antichitatea 頽depä¤tat’’ sunt prezentate aspectele din istoria zonei de la cele trei defileuri ķ¾ a oraķĄlui Chongqing 頽ainte de dinastia Han, de acum peste 2000 de ani. A treia sal’’expozi–uonal’’cu tematica „Drumul urmat de municipalul Chongqing", prezinit’’istoria oraķĄlui 頽 epoca modern’’ķ¾ contemporan’’ A patra sal’’de expozi–ue are ca tema „Ani ai r銁boiului de rezistenĮ 頼potriva agresiunii japoneze".

Cele trei defileuri ale fluviului Yangzi reprezint’’ metaforic vorbind, o trec»Ģoare a civiliza–uei ķ¾ istoriei na–uunii chineze, fiind 頽 acelaķ¾ timp, o ułŚ turnant’’ce leag’’civiliza–ua din regiunea sud-vestic’’de cea din partea estic’’a Chinei.

Pe aceeaķ¾ tema