Despre CRIRedac–ua noastr˙˙/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi íľ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®ůi din China

Turism 頽 China

Buc»Ěä¤ia chinez˙˙/A>
 
v Lacul Sheng Jin - "Paradisul päzä¤ilor" 2008-05-05
v Ameliorarea calit®ůii aerului pentru jocurile olimpice 2008-04-28
v Primele rezultate 頽 construc–ua ecologic˙˙din Sichuan 2008-04-21
v Reprezentan–ui CIO au 頽credere 頽 calitatea aerului de la Beijing 2008-04-14
v Organiza–uile neguvernamentale joac˙˙un rol important 頽 problema schimbä¤ilor climatice 2008-04-07
v Sistemul "PIB verde" este mai aproape de China 2008-03-31
v Eforturi sporite pentru valorificarea resurselor de energie regenerabil˙˙din mediul rural al Chinei 2008-03-24
v Reducerea consumului de energie íľ a emisiilor de reziduuri 2008-03-17
v Eforturile pentru ocrotirea mediului ale 頽treprinderilor de stat 2008-03-10
v Mäzuri coercitive pentru combaterea poluä¤ii apei 2008-03-03
v Realizarea 頽 China a sistemului ecologic de asigurä¤i 2008-02-25
v Beijingul ac–uoneaz˙˙pentru sporirea capacit®ůii de tratare a apelor reziduale 2008-02-18
v Consf»Ěuirea na–uonal˙˙pentru mediul 頽conjur»Ěor 2008-02-04
v Economia circular˙˙sprijin˙˙dezvoltarea durabil˙˙a economiei din provincia Shanxi 2008-01-28
v Bune construc–ua íľ protec–ua ecologic˙˙la cele 3 defileuri ale fluviului Yangzi 2008-01-21
v Provincia Hebei din nordul Chinei depune mari eforturi pentru ocrotirea mediului 2008-01-14
v Povestea b»Ěr¶rului Gao Linshu despre combaterea deężrtificä¤ii 2008-01-01
v Conferin–m ONU consacrat˙˙schimbä¤ilor climatice de la oraíŔl indonezian Bali 2007-12-17
v China 頽cearc˙˙s˙˙devin˙˙o –mr˙˙cu mediu 頽conjur»Ěor de calitate 2007-12-10
v OraíŔl Tianjin desfÝhoar˙˙un program amplu pentru ocrotirea mediului 頽conjur»Ěor 2007-11-26
v China depune mari eforturi pentru combaterea poluä¤ii cursurilor de ap˙˙/a> 2007-11-21
v Forumul Maritim Interna–uonal de la Shanghai 2007-11-14
v Reuniunea Interna–uonal˙˙de la Doha a Gazelor Naturale 2007-11-07
v UNEP: Beijingul a ob–unut rezultate evidente 頽 organizarea unei edi–ui verzi a JO 2007-10-31
v Fondul Mondial pentru Natur˙˙se va consacra pentru protejarea íľ amenajarea Fluviului Galben 2007-10-24
v China a publicat indicii emisiilor principalilor poluan–u din –mr˙˙/a> 2007-10-17
v Eforturile chineze pentru economisirea energiei 2007-10-10
v S鉷t鉳¶ra transportului 頽 comun din China 2007-09-26
v Provincia Hebei din nordul Chinei depune mari eforturi pentru ocrotirea mediului 2007-09-12
v Amendament la Legea prevenirii íľ controlului poluä¤ii apei 2007-09-05
v China a publicat indicii emisiilor principalilor poluan–u din –mr˙˙/a> 2007-08-29
v China valorific˙˙din ce 頽 ce mai mult energia regenerabil˙˙/a> 2007-08-22
v Peste 90% din autobuzele din Beijing vor satisface normele Euro III 頽ainte de august 2008 2007-08-15
v Un b»Ěr¶r de 70 de ani cŕÇ»ĚoreÁMe 頽 toat˙˙–mra pentru popularizarea ideii de ocrotirea mediului 2007-08-08
v B»Ěr¶rul Song Huairan, voluntar pentru ocrotirea mediului 2007-08-01
v Perspective favorabile utilizä¤ii energiei eoliene 頽 China 2007-07-25
v Eforturile chineze pentru economisirea energiei 2007-07-18
v Progrese ob–unute de China 頽 protec–ua orhideelor 2007-07-11
v Sectorul hotelier din Shanghai ia mäzuri eficace pentru economisirea energiei 2007-07-04
v Cel mai mare ora˙˙al petrolului din China acord˙˙aten–ue sporit˙˙ocrotirii mediului 2007-06-27
v Ziua fä¤˙˙auto din Hangzhou 2007-06-20
v Comitetul de Stat pentru Dezvoltare íľ Reform˙˙din China pune fr¶r˙˙tendin–qi de 頽mul–ure a 頽treprinderilor energofage 2007-06-13
v Qiu Ze íľ compania sa de recuperarea deíŔrilor 2007-06-06
v Provincia Shandong dezvolt˙˙agricultura ce economiseÁMe apa 2007-05-30
v Beijingul ac–uoneaz˙˙pentru sporirea capacit®ůii de tratare a apelor reziduale 2007-05-23
v Combaterea poluä¤ii din provincia Hunan din sudul Chinei 2007-05-16
v Sun Qingwei íľ animale adoptate de el 2007-05-09
v OraíŔl Baoding din provincia Hebei va construi un ora˙˙de energie solar˙˙/a> 2007-05-02
v Poluarea mediului cauzeaz˙˙sc鉪erea naÁMerilor de bŕże–u 2007-04-25
v Dong Yuqing íľ contribu–ua sa 頽 protejarea mediului 2007-04-04
1 2 3 4