Despre CRIRedac–ua noastrÿÿ/A>
China Radio International
Ştiri interne
Ştiri externe
  Cultură chineză
  Ştiinţă, învăţământ şi sănătate
  Puntea prieteniei

Social

Noi í¾ mediu

Economic

Sport

Na–uonalit®ùi din China

Turism 頽 China

Buc»Ìä¤ia chinezÿÿ/A>
     Þªiri interne
Echipajul navei spa–uale chineze "Shenzhou7" premiat 頽 SUA 2009-03-31
Fonda–ua Spa–uului din Statele Unite a anun–mt luni acordarea premiului 頽 2009 "ç®plinire Spa–ualÿÿ c»Ìre echipajul care a realizat misiunea navei spa–uale "Shenzhou7". Ingineru-ê¿f al Programului spa–ual din China, Zhou Jianping í¾ astronautul Zhai Zhigang, au primit premiul men–uonat.
Post Your Comments

Your Name:

E-mail:

Comments:

v Cre艧tere ¥fncetinitêï a soldului creditelor ¥fn sectorul imobiliar pentru prima jumêïtate a anului 2010-07-26
v Xi'an gêïzduie艧te ¥fn 2011 a doua Conferin¤ûêï interna¤ûionalêï pentru predarea limbii chineze   2010-07-26
v Al cincilea Mar艧 interna¤ûional de la Namtso din Tibet 2010-07-26
v Speciali艧tii chinezi subliniazêï cêï statul chinez are un mediu investi¤ûional sêïnêïtos 2010-04-12
v Scêïdere de aproape 80% a balan¤ûei comerciale pozitive a Chinei ¥fn primul trimestru 2010-04-12
v A fost datêï ¥fn folosin¤ûêï ¥fncêï o linie de metrou la Shanghai 2010-04-12
v Expo-Shanghai va oferi nonstop vizitatorilor informa¤ûii detaliate despre expozi¤ûie 艧i evenimentele programate 2010-03-04
v Autoritêï¤ûile turistice chineze fac eforturi pentru dezvoltarea deplasêïrilor turistice ¥fn ambele sensuri ¥fntre cele douêï maluri ale Str¨~mtorii Taiwan 2010-03-03
v China a realizat o produc¤ûie maritimêï de aproape 3200 de miliarde de yuani ¥fn 2009 2010-03-03
v A 4-a edi¤ûie a Forumului Secolului 21, programatêï pentru septembrie 2010 2010-03-03
v Reforma sistemului de ¥fnregistrare a domiciliului permanent, ¥fn aten¤ûia presei 2010-03-02
v Rêïzboinicii de teracotêï din dinastia Qin, expu艧i ¥fn Chile, au scêïpat neatin艧i de cutremur  2010-03-02
v Zona liberêï complexêï din Xiyong, municipiul Chongqing, cea mai mare din China 2010-03-01
v Noul proiect de reformêï a ¥fnvêï¤ûêïm¨~ntului, expus consultan¤ûei opiniei publice 2010-03-01
v Anchetatorii au descoperit aproape 40 000 de cazuri  de exploatare ilegalêï a cêïrbunelui ¥fn 2009 2010-01-20
v Locuin¤ûele destinate musafirilor Expo Shanghai sunt ¥fn rodaj p¨~nêï la ¥fnceperea megaevenimentului  2010-01-20
v Militarii educa¤ûi contribuie la modernizarea marinei militare chineze 2010-01-20
v Statul chinez inten¤ûioneazêï sêï ¥fnchidêï minele din Mongolia Interioarêï care produc mai pu¤ûin de 300 000 de tone pe an 2010-01-20
v 50% dintre gospodêïriile ¤ûêïrêïne艧ti din Sichuan utilizeazêï biogaz 2010-01-19
v Scêïdere continuêï a soldului 艧i propor¤ûiei creditelor neperformante la bêïnci comerciale  2010-01-18
v Forumul economic rom¨~n-chinez a avut loc la Beijing 2009-04-02
v Wen Jiabao va fi prezent la o serie de reuniuni organizate ¥fn cadrul ASEAN 2009-03-31
v Noua unitate de nave militare chineze艧ti va pleca spre Golful Aden 2009-03-31
v Luoyang va gêïzdui Expozi¤ûia de Timbre Mondiale 2009 din China 2009-03-31
v Peste 30 miliarde de yuani pentru finan¤ûarea dezvoltêïrii industriei electronice 艧i informatice din China 2009-03-31
v Top construc¤ûiilor din Beijing 2009-03-31
v Purtêïtorul de cuv¨~nt al MAE din China apeleazêï la pacea 艧i stabilitatea din Peninsula Coreeanêï 2009-03-31
v Expozi¤ûia Mondialêï din Shanghai va avea un pavilion naval 2009-03-31
v 脦nt¨~lnire ¥fntre Wang Gang 艧i Constantin Ni¤ûêï 2009-03-31
v Provincia Sichuan pregêïte艧te profesori psihologi de 艧coalêï pentru zonele grav afectate de seism 2009-03-31
mai mult>>