Si: Duh otpora protiv agresora preneti u novu eru

2020-09-04 15:42:27  | CRI
Share:

Veliki duh otpora protiv agresora i te░ďnju ka postizanju nacionalnog podmla┴xivanja treba preneti i u novu eru, naveo je juŕ˛e kineski predsednik Si Ýţinping.

Si, koji je tako┴xe i generalni sekretar Centralnog komiteta Komunistiŕ˛ke partije Kine i predsednik Centralne vojne komisije, odr░ďao je govor na simpozijumu u znak sec虂anja na 75. godi└żnjicu pobede kineskog naroda protiv japanske agresije i pobede sveta nad fa└żizmom.

Si je u svom govoru rekao da je kineski narod pokazao svetu svoj patriotizam, nacionalni karakter, herojstvo i sna░ďnu volju za pobedom tokom rata.

Veliki duh odupiranja agresiji ro┴xen tokom rata neprocenjiv je izvor inspiracije i uvek c虂e motivisati kineski narod da prevazi┴xe sve pote└żkoc虂e i prepreke i da istraje u tome da do┴xe do nacionalnog podmla┴xivanja, rekao je Si.

Kineski predsednik je naveo da je rat najdu░ďa i najvec虂a borba kineskog naroda protiv strane agresije u moderno doba, koja je do└żla s ogromnom ░ďrtvom, ali je dovela do prve potpune pobede Kineza u procesu nacionalnog oslobo┴xenja.

Pobeda je pripala kineskom narodu, ali isto tako i ljudima └żirom sveta, rekao je Si i dodao da c虂e ta pobeda uc虂i u istoriju kineske nacije, kao i u istoriju borbe ŕ˛oveŕ˛anstva za pravdu.

Si je pozdravio veterane i patriote koji su se borili u ratu, kao i Kineze u zemlji i u inostranstvu koji su dali doprinos konaŕ˛noj pobedi u ime Centralnog komiteta KPK-a, Svekineskog narodnog kongresa, Dr░ďavnog saveta, Nacionalnog komiteta Svekinske politiŕ˛ke konsultativne konferencije i Centralne vojne komisije.

On je izrazio zahvalnost stranim vladama i prijateljima └żirom sveta na podr└żci i pomoc虂i Kini u ratu protiv japanske agresije. Tako┴xe, izrazio je duboko sauŕ˛e└żc虂e herojima koji su dali svoje ░ďivote za konaŕ˛nu pobedu i ░ďrtvama koje su agresori zverski ubili.

Pripremio:Bojan Pavloviŕţ