• Programska ┬jma• Pregled programa• O nama• O CRI
SluÝKnje dnevnog programa 091118
vi┬j>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo

Petrovo putovanje po Kini

60. godi└żnjica osnivanja NR Kine

Praznik Punog meseca

Takmiŕ˛enje poznavalaca Kine
vi└że>>

Ýţia 膯inglin odr░ďao govor na simpozijumu preduzetnika Kine i Ekvadora o investicionoj saradnji
U Pekingu otvoren simpozijum protiv nasilja nad ´Ýnama i o u°K氭u mu歬araca u borbi protiv nasilja
Povodom 10.medjunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ´Ýnama, Svekineska federacija ´Ýna, Fond UN za populaciju I Razvojni fond UN za ´Ýne danas su u Pekingu zajedno organizovali simpozijum protiv nasilja nad ´Ýnama I o u°K氭u mu歬araca u borbi protiv nasilja.
Zavr┬jn 8. sastanak Kinesko-srpskog me歰vitog privrednog komiteta 2009/11/25
Google
Web serbian.cri.cn
 Vesti iz Kine  Vesti iz sveta
v Tela osam poginulih kineskih vojnika sa Haitija stigla u Peking 01/19 10:40
v Amerika uvodi antidampin└żku carinu na uvoz kineskih cevi 11/25 21:22
v Kina smatra da je ispunjavanje sopstvenih obaveza kljuಠza uspeh konferencije u Kopenhagenu 11/25 18:58
v Kina se odluŕ˛no protivi prodaji ameriŕţkog oru░ďja Tajvanu 11/25 16:17
v U Pekingu odr░ďana izlo░ďba vrednih umetniŕ˛kih radova 11/25 15:55
v U Pekingu otvoren simpozijum protiv nasilja nad ░ďenama i o uŕ˛e└żŕţu mu└żkaraca u borbi protiv nasilja 11/25 14:37
v Uskoro ŕ˛etvrti sastanak lidera dve obale Tajvanskog moreuza 11/25 12:45
vi└że>>
v █┴a 苅nglin se sastao sa predsednikom predstavni鑛og doma kongresa Ekvadora 11/25 13:05
v Utemeljen dijalog na visokom nivou u oblasti privrede izme饀 SAD i Indije 11/25 11:43
v SAD i Indija ˝U poja┼▓ti strate歬e partnerske odnose i saradnju u bezbednosti 11/25 10:30
v Odr┬mn 146. plenarni sastanak BIE u Parizu 11/25 09:51
v Iran o°Kkuje kokretne garancije zapadnih zemalja oko snabdevanja nuklaernim gorivom 11/25 09:44
v Zavr┬jn Kinesko-srpski privredno-trgovinski forum 11/25 09:39
v Zavr┬jn 8. sastanak Kinesko-srpskog me歰vitog privrednog komiteta 11/25 09:37
v █┴a 苅nglin se sastao sa predsednikom Ekvadora 11/25 09:32
vi┬j>>
  Aktuelni prilog Kina
Hu █┴ntao : Kina ´Ýli da sa drugim zemljama ula´Ý napore za ostvarenje odr瀒vog rasta svetske privrede
vi┬j>>
  Aktuelni prilog Svet
Otvoren 17-ti nezvani┼▓n sastanak lidera APEK-a
vi┬j>>
• Dragi prijatelji, KRI po鑙nje svoju redovnu emisiju za podru鑚e prethodne Jugoslavije...
Poseta delegacije KRI-a Rumuniji, Srbiji i Hrvatskoj
Razni organi vlade provincije Se鑥an preduzeli mere za pru┬mnje podr歬e stranim kompanijama u Se鑥anu
Mladost "zablistala'' u volonterskom radu na zapadu Kine
Grad ▀Ţngde poboljÝKva stanje 瀒votne sredine
vi┬j>>
vi┬j>>

Svet i Sport

Kultura

Muzi鑛i Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
Dru歵veni 瀒vot
Preko slobodnog tr瀒歵a rada I samozapoĐ˙javanja do boljeg 瀒vota 2009-11-24
ZapoĐ˙javanje je jedna od najva˛eijih stvari u 瀒votu svakog 鑟veka. Do 1978.godine, u Kini je sprovodjen sistem zapoĐ˙javanja na osnovu dr┬mvnog rasporedjivanja.
A Dan i njegova kreativna radionica 2009-11-16
Na putu ka Nacionalnom parku mo鑦arnih podru鑚a La歩hai u gradu Li餴ang u kineskoj jugozapadnoj provinciji Jun Nan, pa˛eju prolaznika privla鑙 velelepna kapija, ukra┬jna drevnim elementima. Na kapiji uo鑜jivo pi┬j na kineskom "Logor Vagang''.
vi┬j>>
Kineska privreda
Grad ▀Ţngde poboljÝKva stanje 瀒votne sredine 2009/11/24
Grad ▀Ţngde se nalazi u severoisto°Nom delu provincije Hebei, nije mnogo udaljen od Pekinga. U proteklih nekoliko godina, odr┬mvaju┬ŕ zdrav i odr瀒v razvoj privrede, ovaj grad neprestano ja┼▓ izgradnju 瀒votne sredine...
Pred zemljama isto°Ne Azije stoji lepa perspektiva saradnje u energetskoj oblasti 2009/11/16
Kao velesila na podru鑚u isto°Ne Azije, kineska privreda ve  dugi niz godina bele瀒 trend brzog rasta, 歵o je energetskom snabdevanju donelo veliki pritisak. Pre godinu dana...
vi┬j>>
Muzi鑛a estrada
"Vrhunska kombinacija": An´To dolazi 2009-11-24
Nedavno je peva鑛i sastav kineskih i ju˛eokorejskih zgodnih momaka, izdao svoj prvi album i osvojio 歩roku pa˛eju.Njihov temperament idola, savr┬jni glasovi i zgodni plesni korci su privukli mnogobrojne mlade obo┬mvatelje...
D´Ýz koncert 歱anskog kvarteta Haume Vlaseka 2009-11-16
Tokom devetog muzi鑛og 凮kupljanja u Pekingu", 歱anski d´Ýz kvartet Haume Vlaseka je pekin歬oj publici predstavio koncert u potpuno 歱anskom stilu.
Guda鑛e pesme Kineske filharmonije 2009-11-09
凬o  pod javorima" je kompozicija Sju D´Ýnmina, koji je stvorio ovo muzi鑛o delo prema istoimenoj pesmi iz osmog veka, od pesnika D┬mng █┴-a. Originalna pesma opisuje jednu mirnu no  na jugu Kine, koju Kinezi oduvek zovu vodena regija.
vi┬j>>

U鑙mo kineski

China ABC

Prijateljska zona

Film
More>>
Na dana歯ji dan
Horoskop
Tr瀒歵a
Dnevna Kursna Lista
Prognoza
Na dana歯ji dan
╔Ďfre i vremenska razlika
Va˛ei brojevi telefona u Kini
Informacije Kineske ambasade
Hoteli u Pekingu
  Anketa Online