• Programska 歟ma• Pregled programa• O nama• O CRI
Slu歛nje dnevnog programa 091118
vi歟>>
China Radio International
Vesti iz Kine
Vesti iz sveta
 Politika
 Privreda
 Kultura
 Sport
 Društvo

Petrovo putovanje po Kini

60. godi擰njica osnivanja NR Kine

Praznik Punog meseca

Takmi膷enje poznavalaca Kine
vi擰e>>

膼ia 膯inglin odr啪ao govor na simpozijumu preduzetnika Kine i Ekvadora o investicionoj saradnji
U Pekingu otvoren simpozijum protiv nasilja nad 瀍nama i o u鑕氭u mu歬araca u borbi protiv nasilja
Povodom 10.medjunarodnog dana borbe protiv nasilja nad 瀍nama, Svekineska federacija 瀍na, Fond UN za populaciju I Razvojni fond UN za 瀍ne danas su u Pekingu zajedno organizovali simpozijum protiv nasilja nad 瀍nama I o u鑕氭u mu歬araca u borbi protiv nasilja.
Zavr歟n 8. sastanak Kinesko-srpskog me歰vitog privrednog komiteta 2009/11/25
Google
Web serbian.cri.cn
 Vesti iz Kine  Vesti iz sveta
v Tela osam poginulih kineskih vojnika sa Haitija stigla u Peking 01/19 10:40
v Amerika uvodi antidampin擰ku carinu na uvoz kineskih cevi 11/25 21:22
v Kina smatra da je ispunjavanje sopstvenih obaveza klju膷 za uspeh konferencije u Kopenhagenu 11/25 18:58
v Kina se odlu膷no protivi prodaji ameri膰kog oru啪ja Tajvanu 11/25 16:17
v U Pekingu odr啪ana izlo啪ba vrednih umetni膷kih radova 11/25 15:55
v U Pekingu otvoren simpozijum protiv nasilja nad 啪enama i o u膷e擰膰u mu擰karaca u borbi protiv nasilja 11/25 14:37
v Uskoro 膷etvrti sastanak lidera dve obale Tajvanskog moreuza 11/25 12:45
vi擰e>>
v 衖a 苅nglin se sastao sa predsednikom predstavni鑛og doma kongresa Ekvadora 11/25 13:05
v Utemeljen dijalog na visokom nivou u oblasti privrede izme饀 SAD i Indije 11/25 11:43
v SAD i Indija 鎒 poja鑑ti strate歬e partnerske odnose i saradnju u bezbednosti 11/25 10:30
v Odr瀉n 146. plenarni sastanak BIE u Parizu 11/25 09:51
v Iran o鑕kuje kokretne garancije zapadnih zemalja oko snabdevanja nuklaernim gorivom 11/25 09:44
v Zavr歟n Kinesko-srpski privredno-trgovinski forum 11/25 09:39
v Zavr歟n 8. sastanak Kinesko-srpskog me歰vitog privrednog komiteta 11/25 09:37
v 衖a 苅nglin se sastao sa predsednikom Ekvadora 11/25 09:32
vi歟>>
  Aktuelni prilog Kina
Hu 衖ntao : Kina 瀍li da sa drugim zemljama ula瀍 napore za ostvarenje odr瀒vog rasta svetske privrede
vi歟>>
  Aktuelni prilog Svet
Otvoren 17-ti nezvani鑑n sastanak lidera APEK-a
vi歟>>
• Dragi prijatelji, KRI po鑙nje svoju redovnu emisiju za podru鑚e prethodne Jugoslavije...
Poseta delegacije KRI-a Rumuniji, Srbiji i Hrvatskoj
Razni organi vlade provincije Se鑥an preduzeli mere za pru瀉nje podr歬e stranim kompanijama u Se鑥anu
Mladost "zablistala'' u volonterskom radu na zapadu Kine
Grad 萫ngde pobolj歛va stanje 瀒votne sredine
vi歟>>
vi歟>>

Svet i Sport

Kultura

Muzi鑛i Predah

Nauka, obrazovanje i zdravlje

Putovanje po Kini

Kineske nacionalne manjine
Dru歵veni 瀒vot
Preko slobodnog tr瀒歵a rada I samozapo歭javanja do boljeg 瀒vota 2009-11-24
Zapo歭javanje je jedna od najva瀗ijih stvari u 瀒votu svakog 鑟veka. Do 1978.godine, u Kini je sprovodjen sistem zapo歭javanja na osnovu dr瀉vnog rasporedjivanja.
A Dan i njegova kreativna radionica 2009-11-16
Na putu ka Nacionalnom parku mo鑦arnih podru鑚a La歩hai u gradu Li餴ang u kineskoj jugozapadnoj provinciji Jun Nan, pa瀗ju prolaznika privla鑙 velelepna kapija, ukra歟na drevnim elementima. Na kapiji uo鑜jivo pi歟 na kineskom "Logor Vagang''.
vi歟>>
Kineska privreda
Grad 萫ngde pobolj歛va stanje 瀒votne sredine 2009/11/24
Grad 萫ngde se nalazi u severoisto鑞om delu provincije Hebei, nije mnogo udaljen od Pekinga. U proteklih nekoliko godina, odr瀉vaju鎖 zdrav i odr瀒v razvoj privrede, ovaj grad neprestano ja鑑 izgradnju 瀒votne sredine...
Pred zemljama isto鑞e Azije stoji lepa perspektiva saradnje u energetskoj oblasti 2009/11/16
Kao velesila na podru鑚u isto鑞e Azije, kineska privreda vedugi niz godina bele瀒 trend brzog rasta, 歵o je energetskom snabdevanju donelo veliki pritisak. Pre godinu dana...
vi歟>>
Muzi鑛a estrada
"Vrhunska kombinacija": An餰o dolazi 2009-11-24
Nedavno je peva鑛i sastav kineskih i ju瀗okorejskih zgodnih momaka, izdao svoj prvi album i osvojio 歩roku pa瀗ju.Njihov temperament idola, savr歟ni glasovi i zgodni plesni korci su privukli mnogobrojne mlade obo瀉vatelje...
D瀍z koncert 歱anskog kvarteta Haume Vlaseka 2009-11-16
Tokom devetog muzi鑛og 凮kupljanja u Pekingu", 歱anski d瀍z kvartet Haume Vlaseka je pekin歬oj publici predstavio koncert u potpuno 歱anskom stilu.
Guda鑛e pesme Kineske filharmonije 2009-11-09
凬opod javorima" je kompozicija Sju D瀍nmina, koji je stvorio ovo muzi鑛o delo prema istoimenoj pesmi iz osmog veka, od pesnika D瀉ng 衖-a. Originalna pesma opisuje jednu mirnu nona jugu Kine, koju Kinezi oduvek zovu vodena regija.
vi歟>>

U鑙mo kineski

China ABC

Prijateljska zona

Film
More>>
Na dana歯ji dan
Horoskop
Tr瀒歵a
Dnevna Kursna Lista
Prognoza
Na dana歯ji dan
奿fre i vremenska razlika
Va瀗i brojevi telefona u Kini
Informacije Kineske ambasade
Hoteli u Pekingu
  Anketa Online