Sastanak Politbiroa KPK o propisima Partije

2020-06-29 17:55:35  | CRI
Share:

Politbiro Centralnog komiteta Komunistiêòke partije Kine (KPK) danas je odr°Ôao sastanak, kako bi razmotrio propis o izgradnji Partije u vojsci i propis o izborima lokalnih partijskih organizacija.

Sastanku je predsedavao generalni sekretar Centralnog komiteta Komunistiêòke partije Kine Si íîinping.

Pripremila: íîi Sju