Zakon o nacionalnoj bezbednosti putokaz u unapre┴xenju politike 'jedna zemlja, dva sistema'

2020-07-01 12:20:35  | CRI
Share:

Zakon o nacionalnoj bezbednosti za Specijalni administrativni region Hongkong (HKSAR) predstavlja putokaz za unapre┴xenje politike "jedna zemlja, dva sistema", rekao je danas D░ďang Sjiaoming, zamenik direktora Kancelarije za poslove Hongkonga i Makaoa pri Dr░ďavnom savetu Kine.

D░ďang je stav Vlade izneo na konferenciji za novinare koju je sazvala Kancelarija za informiranje Dr░ďavnog saveta, povodom poŕ˛etka stupanja na snagu Zakona o nacionalnoj bezbednosti u Hongkongu.

Zakon ŕţe poslu░ďiti kao ŕ˛uvar prosperiteta i stabilnosti u Hongkongu, dodao je D░ďang.

˘Ěen 膶unjao, potpredsednik Odbora za Ustav i zakone Svekineskog narodnog kongresa, rekao je da ŕţe novi zakon zapu└żiti rupu u pravnom sistemu Hongkonga.

Sprovo┴xenje zakona je od dalekose░ďnog znaŕ˛aja za podr└żku i usavr└żavanje politike ▄d瀓edna zemlja, dva sistema▄d   tako┴xe je va░ďno za oŕ˛uvanje dr░ďavnog suvereniteta i bezbednosti, kao i za dugoroŕ˛nu stabilnost i prosperitet u Hongkongu, zakljuŕ˛io je ˘Ěen.

Pripremio: D░ďao Peng