Kineska narodna armija slavi 93. ro┴xendan

2020-07-31 17:32:48  | CRI
Share:

Kineska narodnooslobodilaŕ˛ka vojska (KNA) pre└żla je dalek put od svog ro┴xenja tokom oru░ďanog ustanka u gradu Nanŕ˛angu 1. avgusta 1927. godine, kad je imala samo 20.000 vojnika, podseŕţa Centralna kineska televizija (CGTN) na 93. ro┴xendan KNA.

Sa dva miliona vojnika, dana└żnji KNA obec虂ava izgradnju novih vrsta borbenih snaga koje imaju moguŕţnost vo┴xenja specijalnih operacija, amfibijskih operacija, za└żtite dalekih mora i strate└żke projekcije.

U poslednjih nekoliko godina, kineski predsednik Si Ýţinping, tako┴xe generalni sekretar Centralnog komiteta Komunistiŕ˛ke partije Kine (KPK) i predsednik Centralne vojne komisije (CVK), preoblikovao je kinesku armiju i doveo je do toga da postane vojna sila svetske klase, nagla└żava CGTN.

U decembru 2018. godine Si je to opisao kao strate└żki zadatak u socijalistiŕ˛koj modernizaciji izgradnje sna░ďne nacionalne odbrane i sna░ďne vojne snage proporcionalne me┴xunarodnom ugledu Kine i njenim bezbednosnim i razvojnim interesima.

Dok je Kina na putu ka modernizaciji vojske, njen vojni bud░ďet ostaje na relativno niskom nivou. Prema poslednjoj zvaniŕ˛noj cifri, kineski bud░ďet za odbranu za 2020. godinu nastavlja da bele░ďi jednocifren rast vec虂 petu godinu zaredom, sa 6,6 procenata, najni░ďom stopom rasta poslednjih godina.

"Vojska je stvorena za borbu. Na└ża vojska mora gledati na borbenu sposobnost kao kriterijum koji treba ispuniti u svom radu i usredsrediti se na to kako pobediti ", ukazao je Si.

Tokom inspekcijskog obilaska vojske, Si je ponovio potrebu da oru░ďane snage pobolj└żaju svoju borbenu sposobnost i spremnost za rat.

KNA je ove godine takođe pokazala svoju borbenu sposobnost reagovanja na vanredne situacije.

Predsednik Si je više puta naglasio potrebu da se vojskom upravlja strogom disciplinom i u skladu sa zakonom u svakom pogledu.

PripremioíGRadosav Berbatović