Kina poziva SAD da povuku sankcije u vezi sa Sin┴xijangom

2020-08-04 16:16:48
Share:

Kina je u ponedeljak pozvala SAD da odmah povuku pogre└żnu odluku o uvo┴xenju sankcija prema Sin┴xijan└żkom korpusu za proizvodnju i izgradnju i dva povezana funkcionera. Kina ŕţe odluŕ˛no uzvratiti ukoliko ameriŕ˛ka strana insistira na ovom poduhvatu.

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Kine Vang Venbin je ovo rekao kao odgovor na ameriŕ˛ki poduhvat i na kritiku ameriŕ˛kog dr░ďavnog sekretara Majka Pompea o kineskoj politici prema Sin┴xijangu.

▄dÝUmeriŕ˛ke akcije predstavljaju grubo me└żanje u kineske unutra└żnje poslove i ozbiljno kr└żenje osnovnog principa me┴xunarodnih odnosa. Kina se tome odluŕ˛no suprotstavlja i o└żtro osu┴xuje▄d   rekao je Vang na pres konferenciji.

On je naveo da pitanja u vezi sa Sin┴xijangom nikad nisu pitanja ljudskih prava, relegije, veŕţ su pitanja o antiterorizmu i antiseparatizmu. Sin┴xijan└żki poslovi su u potpunosti unutra└żnji poslovi Kine. SAD nemaju pravo ni razlog za me└żanje, kazao je portparol.

Sin┴xijan└żki korpus za proizvodnju i izgradnju dao je va░ďan doprinos razvoju Sin┴xijanga, etniŕ˛kom jedinstvu, dru└żtvenoj stabilnosti, graniŕ˛noj bezbednosti, kao i harmoniji razliŕ˛itih nacionalnosti, rekao je Vang, dodajuŕţi da je ameriŕ˛ka optu░ďba samo glasina i klevetanje.

Kineska vlada odluŕ˛no └żtiti suverenitet, bezbednost i interese razvoja, insistira na borbi protiv nasilnih terorista, separatista i religijskih ekstremistiŕ˛kih snaga, i suprotstavlja se stranom me└żanju u sij┴xijan└żke poslove i druge unutra└żnje poslove Kine, rekao je Vang.

▄d濽potreba modernih nauŕ˛nih i tehnolo└żkih proizvoda i velikih podataka za pobolj└żanje dru└żtvenog upravljanja je uobiŕ˛ajena me┴xunarodna praksa,▄d  dodao je Vang.

Pripremila: Ýţi Sju