Centralna banka e uvesti nove mere za pomoc虂 preduzec虂ima

2020-08-04 16:25:45  | CRI
Share:

Efikasnije emo sprovoditi uredbe i pomoc虂i preduzec虂ima da se suoe sa tekoama i osiguraju zaposlenost u drugoj polovini ove godine, saoptila je jue Kineska centralna banka.

Banka je konstatovala da je njenim uredbama olakan oporavak nacionalne ekonomije pogoxene epidemijom.

''Sproveemo fleksibilniju i prikladniju monetarnu politiku, kako bi pomogli preduzeima u prevazilaenju tekoc虂a i obezbexivanju zaposlenja u drugoj polovini godine'', objavila je Centralna banka na video konferenciji.

Centralna banka se obavezala i da c虂e koristiti razne monetarne mere, istovremeno promoviui znaajan rast inkluzivnih zajmova malim preduzeima, kao i srednjoronih i dugoronih zajmova preraxivakoj industriji.

''Uloic虂emo vie napora u sprovoxenje kvota za ponovno kreditiranje i snienje u iznosu od jednog biliona juana (140 milijardi amerikih dolara) to je bilo uvedeno u juna, objavila je Centralna banka.

Pripremio: Fu Jiheng