Kineski i ruski ambasadori objavili ŕ˛lanke povodom 75. godi└żnjice pobede u Drugom svetskom ratu

2020-09-02 13:17:35  | CRI
Share:

Kineski ambasador u Rusiji D░ďang Hanhui i ruski ambasador u Kini Andrej Denisov objavili su 2. septembra ŕ˛lanke u listu ▄dŇŠossiyskaya Gazeta▄d  povodom obele░ďavanja 75. godi└żnjice pobede nad fa└żizmom u Drugom svetskom ratu. Oni su ujedno izjavili da su narodi Kine i Rusije mnogo ░ďrtvovali i dali va░ďan doprinos svetskom ratu nad fa└żizmom, to treba da bude po└żtovano i zapamŕţeno.

Ambasador D░ďang Hanhui je u ŕ˛lanku izjavio da su se narodi Kine i Rusije me┴xusobno podr░ďali i zajedno borili protiv fa└żizma i stekli prijateljstvo svojom krvlju i ░ďrtvovanjem ░ďivota. Ruski narod je kineskom narodu pru░ďio politiŕ˛ku i materijalnu podr└żku u borbi kineskog naroda protiv japanske agresije, └żto je dalo sna░ďan impuls odr░ďavanju prijateljstva dva naroda iz generacije u generaciju, istakao je D░ďang.

Kineski ambasador je podvukao da se Kina i Rusija, kao zemlje pobednice u Drugom svetskom ratu i stalne ŕ˛lanice Saveta bezbednosti UN, dosledno protive potezima iskrivljavanja istorije i snose misiju oŕ˛uvanja svetskog mira i stabilnosti kao i unapre┴xenja razvoja i napretka ŕ˛oveŕ˛anstva.

Denisov je u svom ŕ˛lanku rekao da su Kina i Rusija saveznici tokom Drugog svetskog rata, ali i zemlje koje su pretrpele najveŕţu └żtetu. On je istakao da doprinos dveju zemalja pobedi u Drugom svetskom ratu treba biti po└żtovan i zapamŕţen, ne sme da bude iskrivljen.

Kina i Rusija imaju └żiroko jedinstvo po osnovnim principima re└żavanja me┴xunarodnih pitanja, a svestrano strate└żko kooperativno partnerstvo dveju zemalja je zasnovano na osnovu └żirokih zajedniŕ˛kih interesa i dubokog me┴xusobnog poverenja, istakao je Denisov.

On je dodao da je sprovo┴xenje politika SAD-a protiv Kine i Rusije pogor└żalo nestabilnost me┴xunarodnih odnosa, to ne samo da donosi rizike Kini i Rusiji, veŕţ i utiŕ˛e na zemlje i regione koji imaju tesnu trgovinsku razmenu sa dvema zemljama.

Pripremila: Vang Tingting