MIP Kine kritikuje SAD zbog optu░ďbi o poreklu virusa

2021-08-04 10:05:26  | CRI
Share:

Kinesko ministarstvo spoljnih poslova osudilo je u utorak SAD zbog optu░ďbe prema kineskoj istrazi o poreklu pandemije kovida 19, rekav└żi da ona nije verodostojna niti nauŕ˛na.

Predstavnik republikanaca u Odboru za spoljne poslove Predstavniŕ˛kog doma SAD-a Majkl Mekkol u ponedeljak je predstavio izve└żtaj u kome se tvrdi da ▄d˛\ostoji preovla┴xujuc虂i dokaz da je virus procurio iz Instituta za virusologiju u Vuhanu pre septembra 2019▄d  

▄d┬qelevantni izve└żtaj, potpuno zasnovan na izmi└żljenim la░ďima i iskrivljenim ŕ˛injenicama bez pru░ďanja ikakvih dokaza, nije verodostojan niti nauŕ˛an▄d   rekao je portparol Ministarstva spoljnih poslova Kine.

"Ono └żto su relevantni ameriŕ˛ki kongresmeni uŕ˛inili klevec虂e Kinu u potrazi za politiŕ˛kom dobiti. Izra░ďavamo kategoriŕ˛ko protivljenje i sna░ďnu osudu takvih prezira koji nemaju moralnu su└żtinu", kazao je.

Ovog februara, podseŕţa kinesko ministarstvo, zajedniŕ˛ki struŕ˛ni tim Kine i SZO posetio je Institut za virusologiju u Vuhanu i imao dubinsku i iskrenu razmenu sa tamo└żnjim struŕ˛njacima.

▄dĘaĐganovi zajedniŕ˛kog struŕ˛nog tima visoko su govorili o otvorenosti i transparentnosti Instituta, te su u zajedniŕ˛kom izve└żtaju studije do└żli do velikog zakljuŕ˛ka da je navod o curenju laboratorije krajnje neverovatan▄d   navelo je Ministarstvo ▄d´÷rebalo bi pitati SAD kad ŕţe dozvoliti detaljnu me┴xunarodnu istragu u laboratoriji Fort Detrik i 200 biolo└żkih laboratorija SAD-a u inostranstvu▄d